Šablony III

ProjektŠABLONY 2021-2022 DRUŽECCZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018860je spolufinancován Evropskou unií.Cílem projektu je zajištění personální podpory v podobě pozice chůvy v MŠ. Další aktivitou jsou projektové dny ve výuce a

Přečíst více

Šablony – pokračování

Projekt Šablony 2018-2020 Družec CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009217 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zajištění personální podpory v podobě pozice školního asistenta a chůvy. Dalšími aktivitami je

Přečíst více

Šablony 2

Projekt ŠABLONY 2 – ZŠ A MŠ DRUŽEC CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002125 je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je zajištění personální podpory MŠ v podobě pozic chůvy.

Přečíst více

Využití ICT ve výuce

Název projektu: Využíváme ICT ve výuceReg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0012Příjemce: Bezpečnostně právní akademie, Plzeň, s.r.o., střední školaPartneři: 49 základních a středních školRozpočet: 27,7 mil. KčRealizace: listopad 2014

Přečíst více

Výchovný poradce

Od května 2013 do konce prosince 2014 se Mgr. Hana Jelínková účastní grantového projektu: Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)

Přečíst více

Recyklohraní

Již třetím rokem je škola zapojena do projektu „Recyklohraní“ , který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění odpadu a recyklaci

Přečíst více

Ovoce do škol

Naše škola nově uzavřela smlouvu na dodávku ovoce školákům s firmou TES Praha, a.s. příručka pro školy.pdf www.szif.cz

Přečíst více

Tvorba interaktivních materiálů na I. st. ZŠ v regionu Kladno

ZŠ Velká Dobrá získala finance / celkově přes milion korun / na projekt – tvorba výukových materiálů v Kladenském regionu a jako partnery přizvala naší

Přečíst více

EU peníze školám

Škola získala dotaci v rámci projektu EU peníze školám / cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ /. Poskytnuté finance použijeme na vzdělávání

Přečíst více

Výzva 56

CZ.1.07/1.1.00/561004 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti Zahraniční jazykový kurz pro učitele Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a

Přečíst více