Již třetím rokem je škola zapojena do projektu „Recyklohraní“ , který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění odpadu a recyklaci odpadů. Zapojte se s námi – sbíráme baterie a drobné elektrozařízení.

Pomůžete životnímu prostředí a zároveň našim dětem roste počet bodíků, za které mohou vybírat ceny z internetového katalogu.