1. ročník

20. 3. – 24. 3. 2023 Domácí úkoly Čtecí záložka – vždy v pondělí ČJ – pondělí na středu M – středa na pátek Český

2. + 5. ročník

Týden 20. 03. – 24. 03. 2023 2. ročník ČJ – slovní druhy – podstatná jména, slovesa M – násobení – úvod do učiva Prv

3. ročník

Týden 27. 3. – 31. 3. 2023 Do konce března vybírám a kontroluji dětem čtenářské deníky. Český jazyk Přídavná jména, zájmena UČ – str. 89-90,

4. ročník

27.3. – 31. 3. 2023 Ve čtvrtek 30.3. divadlo ve škole Z pátku 31.3. na sobotu 1.4. Noc s Andersenem pro nejlepší čtenáře, spaní ve

Rozvrh hodin 2020-21

ROZVRHY HODIN 2020-2021 1. ročník – tř. uč. Ivana Kučerová PO Č Č M Č       ÚT Č Č M TV