Mgr. Simona Staňková

  • ředitelka, tř. uč. 3. ročníku, preventista

Bc. Jana Legerová

  • vedoucí učitelka MŠ, třídní učitelka MŠ Lhota

Mgr. Slávka Švejcarová

  • třídní učitelka MŠ Lhota

Helena Pachmanová

  • vedoucí jídelny

Nikola Janoušová

  • uklízečka MŠ Lhota, výdej jídla

Miloslav Haas

  • školník

Jana Opltová

  • kuchařka