17. 6. – 21. 6. 2024

 • rozhovory nad glóbusem – rozdíly pevnina – světadíly a oceány a moře – jízda prstíkem po glóbusu – kam jsem se dostal?
 • opakování písní a básní na vystoupení na rozlučce s předškoláky a následné rozloučení
 • počítání pro předškoláky přiřazování číslice k počtu – stříhání a lepení
 • výlet do Bělče – ZUMBA v MŠ Běleč společně s kamarády a následné hry na školním hřišti
 • společná práce na dveře strom z dětských ručiček
 • měření se na školní metr a porovnávání o kolik jsem za školní rok povyrostl

10. 6. – 14. 6. 2024

,, Planeta Země „

 • Grafomotorika: Výroba Země a spojovačky planet. 
 • Zpěv: Opakujeme stále písničky z minulého týdne a přidali jsme ,,Naše Země kulatá je“; ,,Země naše“
 • Pobyt venku: Vycházky do lesa na borůvky, uklízíme domek na zahradě a hrajeme si na hřišti. 
 • Smyslová hra: Planeta Země; Oběhni planetu; Točí se nám svět.

3. 6. – 7. 6. 2024

 • Četba pohádky „Z deníku kocoura Modroočka – kapitola „Zrádná tma“ – příběh o tom, jak kocourek Modroočko spadl do rybníka a zjistil, že dovede plavat – rozhovory o tom, jak jsou na tom s plaveckými schopnostmi děti
 • Rozhovory s dětmi o životě v rybnících, potocích, řekách a moři – jaký je mezi nimi rozdíl, kde, kdo žije – rozdíl mezi sladkovodními a mořskými živočichy
 • Výroba rybičky – starší děti samostatná práce, mladší děti s dopomocí učitelky, dbát na správný úchop nůžek a správnou techniku lepení
 • Prostorová orientace – kam plave rybička? Nahoru, dolů, vpravo, vlevo…
 • Básničky s pohybem na protažení celého těla „Žába“, „Plave rybka“, „Ráček“, „Čáp“ a další, procvičování klenby nohy při cvičení s gumičkou
 • Opakování písně „Námořníci“ a zpěv písně „Holka modrooká“ za doprovodu dětských hudebních nástrojů.

27. 5. – 31. 5. 2024

 • Grafomotorika: Výroba zmrzliny a ovoce z otisků ruky. 
 • Zpěv: ,, Svátek dětí “ ,, Dětský den „
 • Opakujeme písničky z minulého týdne. 
 • Pobyt venku: Vycházky do lesa a pobyt na školkové zahradě + 1.ochutnávka lesních borůvek. 
 • Smyslová hra: Trénujeme kotrmelec, cvičíme s obručí, se sáčky a opakujeme válení sudů.  Kolektivní hry na rychlost a na odpočinek.  
 • Dětský den plný her a soutěží venku na zahradě. 
 • Hry a omalovánky k tématu. 

20. 5. – 24. 5. 2024

 • Hry s dopravními prostředky, rozhovory o tom, jakým dopravním prostředkem jsem už cestoval a kde to bylo (země, voda, vzduch), rozhovory o dopravních značkách, k čemu slouží, proč se musí dodržovat
 • Pohybové hry zaměřené na dopravu „Na barevná auta, Autobus, Bludiště – ve dvojicích (rozvoj spolupráce s kamarádem)
 • Děti si vyrobily semafor vytrháváním z papíru a zjistily, že stříhání nůžkami je mnohem jednodušší, potom si říkaly básničku „Semafor“
 • V průběhu vycházek vyhledávaly dopravní značky a říkaly si, která co znamená.

13. 5. – 17. 5. 2024

Tento týden našim tématem byla vesnice a město. Povídali jsem si jaké jsou mezi nimi rozdíly a kdo bydlí ve vesnici nebo ve městě. Hlavním úkolem byla společná práce  ve skupině jak pro malé tak i pro starší děti. Každá skupina dostala 5 k sobě slepených čtvrtek a museli kreslit město nebo vesnici. Obě skupiny pracovaly pečlivě a vystihly plno detailů. Hodně jsme se také zaměřovali na grafomotoriku a vizuomororiku. Po celý týden měly k dispozici plno omalovánek k tématu a dětem se líbily.  Také jsme zahájili stavby domů a paneláků z lega a z magnetické stavebnice což děti moc bavilo.  A jako každý týden jsme pravidelně cvičili a trénovali písničky ke konci školnímu roku na besídku pro rodiče. 

6. 5. – 10. 5. 2024

 • Rozhovory o mamince, popis osoby, jak maminka vypadá, co má ráda, čím bych jí udělal radost
 • Výroba srdíčka (přáníčka pro maminku) stříhání, lepení, kresba – starší děti samostatná práce a mladší s dopomocí učitelky
 • Výroba srdíčka (přáníčka pro maminku) stříhání, lepení, kresba – starší děti samostatná práce a mladší s dopomocí učitelky
 • Seznámení s písní pro maminku „Dáreček“ a opakování písní „To se podaří“ a „Maminka“
 • Grafomotorické cvičení – umím nakreslit srdíčko – obtahování tvaru a vlastní dotvoření dle fantazie dětí
 • Cvičení s obručemi a pytlíčky – rozvoj obratnosti, mrštnosti, rychlosti a orientace v prostoru formou závodu družstev

29. 4. – 3. 5. 2024

V pondělí jsme zahájili ve školce Čarodějnice. Říkali jsme si proč je slavíme, odkud tento svátek pochází, co to znamená, co lidé běžně připravují a nebo naopak čemu se máme vyhnout. Připravili jsme čarodějnici ke školce aby nám hlídala vchod.  V úterý jsem pro děti připravila Čarodějnické dopoledne za doprovodu – módní přehlídky v kostýmech, soutěží, ochutnávky lektvarů a různých dobrot a zakončili jsme to tancem. Samozřejmě nesměly chybět medaile a plno fotek pro rodiče. Čtvrtek byl plný domů z úterní noci a ze středečního volna.  Na konci týdne jsme se pustili do tvoření lektvarů a někdo dodělával kouzelný klobouk. Zopakovali jsme písničky a zaklínadla a nezbývá nic jiného než se těšit na víkend. 

22. 4. – 26. 4. 2024

 • Rozhovory s dětmi o domácích a hospodářských zvířatech a jejich mláďatech nad obrázky, řazení do kategorie “táta“, „máma“, „dítě“, některá zvířata děti znají, některá pouze z obrázků
 • Malování čuníka temperovou barvou – dle vzoru a schopností obrázek prasátka – udělat správný počet nohou, uší, očí, starší děti a předškoláci se zaměřením na detail
 • Zpěv písní se zvířecí tematikou: „Pejsek“, „Káčátka se batolí“, „Pásla ovečky“ a další…
 • Předškoláci a starší děti trénovaly pravo-levou orientaci – PL – „Kam běží kuřátko“ barevně odlišit pravou a levou stranu
 • Vystavení školní čarodějnice na čarodějnickou výzdobu obce
 • Výlet autobusem do Bratronic na koně – ukázka péče o koně (krmení, čištění boxů i koní a upozornění na bezpečné chování v jejich blízkosti) exkurze spojená s volným hraním na místním dětském hřišti

15. 4. – 19. 4. 2024

 • Grafomotorika: Výroba papouška a pandy + grafomotorické listy s počítáním a trénink rovné čáry a křivky. 
 • Zpěv: ,,Pět minut v Africe „; ,,Sloník Toník“; ,,Máme rádi zvířata“.
 • Pobyt venku: Vycházky do lesa a pobyt venku na hřišti u školky díky hezkému počasí + pozorování náhlých změn počasí. 
 • Smyslová hra: Říkanky s pohybem – ,,Opičí skákání“ ; ,,Koníčková“.
 • Hry a omalovánky k tématu. 

8. 4. – 12. 4. 2024

 • V tomto týdnu jsme se podrobněji zaměřili i na poznávání hmyzu, který nám je nějakým způsobem nebezpečný – vyprávěli jsme si o klíšťatech, komárech, vosách, blechách a podobně, na vycházce jsme se setkali s Majkou fialovou – zástupcem jedovatých brouků a hned jsme tohoto setkání využili k poučení dětí
 • Děti si zahrály pohádku „Polámal se mraveneček“ – vystřídaly se v rolích
 • Vyrobily si motýla z ruličky od toaletního papíru
 • V rámci rozvoje předčtenářské gramotnosti předškoláci aktivně vyhledávali písmenka, která byla v názvu BERUŠKA

2. 4. – 5. 4. 2024

 • grafomotorika: Jízda tužkou, najdi kde bydlí berušky a včelky, výroba berušek, mravenců a motýla
 • zpěv: ,,Berušky“ ,, Broučkové“
 • pobyt venku: Pozorování jarních květin, první včelky, čmeláci a pozorujeme kam letí motýl
 • smyslová hra: ,, Berušky“ ,, Včeličková“
 • hry a omalovánky k tématu

25. 3. – 28. 3. 2024

 • Zdobení velikonočních perníčků cukrovou polevou a barevným sypáním
 • Barvení kraslic z vyfouknutých vajíček temperovou barvou, zdobení třpytkami
 • Velká výprava za velikonočním zajíčkem – sledování jeho stop do lesa a plnění úkolů, které tam pro děti připravil, v závěru nalezení pomlázky v podobě čokoládových zajíčků
 • Návštěva za jehňaty – exkurze na farmě u letošních oveček
 • Zpěv jarních a velikonočních písniček „Ben, ben“, „Velikonoční“, „Pomlázka“
 • Porovnávání větší a menší u malých dětí, předškoláci počítání 1-10

18. 3. – 22. 3. 2024

 • Grafomotorika: Vystřihni, poskládej a poté nalep Velikonoční obrázek. Vizuálně podobné obrázky; vybarvi správný počet. 
 • Zpěv: ,, Velikonoční“; ,,Hřej sluníčko, hřej“, ,, Jarní překvapení „
 • Pobyt venku: Pozorování zajíce obecného a sledování lesních mravenců na procházce. 
 • Smyslová hra: ,,Jarní rozcvička“
 • Hry a omalovánky k tématu 

11. 2. – 15. 3. 2024

 • ukázka prvních jarních květin na obrázcích, rozhovory o květinách, některé jsou léčivé, některé zase jedovaté – pozorování květin při procházkách
 • seznámení a nácvik básničky „Konvalinka“ – zapamatování si krátkého texu
 • výroba obrázku „Sněženka“ – mozaika, tisk prstem „Kočičky“ – mladší děti
 • zpěv písní s jarní tematikou „Jaro“, „Petrklíč“, „Ptačí písnička“
 • grafomotorická cvičení – sluneční paprsky (šikmé čáry) – předškoláci

4. 3. – 8. 3. 2024

26. 2. – 1. 3. 2024

 • Rozhovory o typických znacích končící zimy, výroba ptáčka v zimní krajině
 • Zpěv písně „Přišla Morana“ a „Čáp jede v kočáře“
 • Práce s předškoláky – tvoření rýmů, určování, co se rýmuje a co se nerýmuje
 • Chůze ve vázaném zástupu PH „Mašinka“
 • Plánovaná aromaterapie se odkládá z důvodu velké nemocnosti dětí, termín bude upřesněn

19. 2. – 23. 2. 2024

 • Smyslová hra „míchám, míchám těsto…“
 • Grafomotorika „spirály“ – kuchař/kuchařka
 • PV „přišívání knoflíků a výroba šatů“
 • Zpěv písní „Zedník“, „Šili ševci“ a „Pec nám spadla“ – využití Orffových nástrojů (triangl a ozvučná dřívka)
 • Omalovánky a pexeso k tématu

12. 2. – 16. 2. 2024

 • Rozhovory s dětmi nad různými předměty denní potřeby, z jakého jsou materiálu, jaké mají vlastnosti – popis vlastními slovy
 • Pracovní listy – najdi všechno ze dřeva, třídění dle určité vlastnosti
 • Zpěv písně „Pec nám spadla“ a následné stavění pece z papírových cihliček
 • Ovečka – výroba ovčího kožíšku
 • Plavání – přihlášené děti

5. 2. – 9. 2. 2024

 • Pohybové hry „vitamin a bacil“, „baba rýma“ a „bolavý zoubek“
 • Nácvik písně „zoubky“ na melodizaci „prší, prší“
 • VV – „rozfoukávání bacilů barevnou tuší na základě představivosti“
 • Geometrické tvary, osvojování číselní osy
 • Prohlížení encyklopedie lidské tělo
 • PV – „oko“ – stříhání, lepení, důraz na čistotu při práci
 • Přihlášené děti plavecký kurz Medúza Kladno

29. 1. – 2. 2. 2024

 • Rozhovory nad obrázky, poznávání zvířat, co dělají zvířátka v zimě – jak jim můžeme pomoci – krmení
 • Výroba „Medvěd v brlohu“ – barvení temperou, stříhání, lepení – starší děti samostatná práce, mladší s dopomocí učitelky
 • Rozvoj jemné motoriky při básničce „Medvěd“ – ťukání a spojování prstíků dle určitého pravidla
 • Nácvik písně „Medvěd tančí“ a opakování písně „Hlad“ a „Do pelíšku“
 • Čtení dětem „Generace bez hranic“
 • První lekce plavecké výuky.

22. 1. – 26. 1. 2024

 • volný slovný projev – zážitky, představy „zimní radovánky a sporty“
 • zpěv zimních písní, opakování písně „borový sáně“
 • pantomima – zimní sporty a radovánky
 • pracovní činnost „brusle“
 • překážková dráha „jedeme na hory“

15. 1. – 19. 1. 2024

 • děti v průběhu hry třídily oblečení na zimní a letní, dále házely kostkou a popisovaly, jaké oblečení jim padlo, při logo chvilce tvořily slovní řetězec (rozvoj řečových dovedností i paměti)
 • vyráběly kulíška mozaikou, svetr vybarvovaly temperovými barvami dle vlastní fantazie, starší děti rovněž řešily oblékací sudoku
 • jak se správně oblékat trénovaly před vycházkou.

8. 1. – 12. 1. 2024

 • Rozklad symboliky zimy na slabiky, popisování děje obrázků zimy
 • Psychomotorické hry s padákem „mrzne“
 • Grafomotorika „sněhulák“ – uvolnění ruky, zápěstí
 • Nácvik písně „usnul vrabec za komínem“
 • Pracovní činnost „děšťové kapky“ – převlékání provázku, nácvik jemné motoriky

2. 2. – 5. 1. 2024

 • Děti si vyprávěly o zážitcích z Vánoc, o tom jaké dostaly dárky a jak si užily volna,
 • Poslechly si pohádku “Jak to bylo na tři krále”, vyráběly královskou korunu s pismenkem K, M nebo B, zpívaly si píseň “My tři králové”,
 • Ve dvojicích tančily jako dva mrazíci uličníci a trénovali tak spolupráci s kamarádem.

18. 12. – 22. 12. 2023

 • Děti si poslechly pohádku z cyklu Chaloupka na vršku, co se dělo o Vánoce a následně si samy vyprávěly o tom, jak doma tyto svátky slaví, jaké zvyky dodržují, …
 • Zazpívaly si koledy a pouštěly lodičky vyrobené ze skořápek ořechů,
 • Vybarvovaly si ozdobu na stromeček ze sádry a motáním z vlny si vyrobily vánoční stromeček
 •    V tomto týdnu nechyběla ani předvánoční hostina a následná nadílka.

11. 12. – 15. 12. 2023

 • vánoční besídka ve školce
 • četba „vánoční pohádka“ společná reprodukce, koncentrace pozornosti
 • nácvik vánoční básně „vánoční stromeček“
 • dopis Ježíškovi „co si přeji od Ježíška“ kresba tužkou
 • pracovní činnost „vánoční svíčka“
 • zpěv vánočních písní a koled

4. 12. – 8. 12. 2023

 •  Mikulášská nadílka ve školce – děti zpívaly písničky a přednášely básničky za což dostaly dárečky od Mikuláše a anděla, někteří si domů odnesli i pytlík s uhlím jako speciální dárek od čerta
 • Výroba zimní krajinky – starší děti, výroba vánočního stromečku – zdobení – všechny děti ze školky
 • Dramatizace pohádky „O stromečku“ zapojení všech dětí v různých rolích lesních zvířátek
 • Hrátky se sněhem na zahradě i během vycházek – stavění sněhuláků, koulování i hod koulí na cíl, klouzání se na sněhu.

27. 11. – 1. 12. 2023

 • nácvik básně „Mik, Mik, Mikuláš“
 • pracovní činnost „Mikuláš a vánoční ozdoba“ – technika lepení a stříhání
 • pohybové hry „čertí kolo“ a „na čertovském trůně“
 • vycházka do zasněženého lesa, radovánky ve sněhu
 • grafomotorika „čertíci z krabičky“ – spirály, uvolnění ruky
 • nácvik písně „Mikulášek zvoní, cinká…“

20. 11. – 24. 11. 2023

 • vyprávění o nadcházejícím adventu, na co se děti těší
 • školení z Červeného kříže – ukázka jak si ošetřit základní poranění a jak se chovat
 • návštěva seniorů v Penzionu U Stromu – Generace bez hranic – zdobení šišek temperou a zpěv písní se zimní tématikou
 • zimní výzdoba oken a třídy

13. 11. – 16. 11. 2023

 • četba, poslech a společná reprodukce pohádek (klasické české pohádky)
 • dramatizace pohádek „O veliké řepě“ a  „Stromeček“
 • pracovní činnost „Červená Karkulka“
 • výtvarná činnost „Perníková chaloupka“
 • taneční cvičení „ZUMBA“ ve školce

6. 11. – 10. 11. 2023

 • děti si vyprávěly o svátku Sv. Martina, naučily se písničku „Martin jede na koni“, počítali podkovy Martinova koníka a koníčka si také samy vyrobily
 • ve středu si užily kytarového koncertu
 • v lese si ze šišek vyráběly obrázky dle vlastní fantazie

30. 10. – 3. 11. 2023

 • Děti si poslechly pohádku „Jak to bylo na Dušičky“ a potom porovnávaly rozdíly mezi Halloweenem a Dušičkami, vyprávěly o vlastních zkušenostech, vyřezávání dýní, výprav a strašidelných lesích, o vzpomínkách na zesnulé…
 • Aromaterapie na téma „Rýma a rýmovník“ bavila děti v úterý dopoledne, vyrobily si ducha a zacvičily se šátkem
 • Halloweenskou párty si užily ve středu, zatančily si v maskách, soutěžily o drobné ceny

23. 10. – 27. 10. 2023

 • děti se měly možnost zapojit dramatizace pohádek „O stromečku a Boudo, budko“
 • hrály si pohybové hry „Na myšky, Na hlídače, Zajíček, Medvěd tančí“
 • opět se uskutečnila návštěva u seniorů – generace bez hranic.

16. 10. – 20. 10. 2023

 • děti si užily Šípkové aromaterapie
 • vyprávěly si o zvířátkách, která žijí v lese a na poli
 • vyrobily si lišku a zpívaly si o ní písničku „Běží liška k Táboru“ 

9. 10. – 13. 10. 2023

 • rozhovory nad obrázky o podzimním počasí
 • cvičení a tanečky ve dvojicích ,,Kapi kap“, bludiště, Vzal si mrak“
 • Generace bez hranic – setkání a společné tvoření se seniory v Penzionu U Stromu

2. 9. – 6. 10. 2023

 • pracovní činnost „výroba podzimního skřítka“
 • výtvarná činnost „tiskání listů“
 • logopedická chvilka, artikulační cvičení
 • procházka do lesa, hry s přírodním materiálem

25. 9. – 29. 9. 2023

 • praktická ukázka lesních plodů + sběr kaštanů, žaludů a bukvic
 • výroba ježečka z brambory zapichováním párátek
 • nácvik písně ,,Na houbách“

18. 9. – 22. 9. 2023

 • smyslové hry „ovoce, zelenina“ – poznávání dle vůně, chuti, tvaru…
 • grafomotorické cvičení „červík v jablíčku“ vedení tužky po vyznačení trase“
 • vycházka do lesa – chůze po nerovném terénu, slalom mezi šiškami
 • dramatizace pohádky „O veliké řepě“
 • pracovní činnost „Jablíčko“ – vybarvování a lepení na šablonu

11. 9. – 15. 9. 2023

 • V tomto týdnu děti blíže poznávaly své kamarády.
 • zahrály si hru „Kdo mě volá“ a poznávaly kamaráda podle hlasu
 • zabývaly se tím, kde kdo bydlí a vyprávěly si o svém domě, rodině
 •  zpívaly si „Postavíme dům“ a další oblíbené písně, využily dětských hudebních nástrojů k doprovodu.

4. 9. – 8. 9. 2023

 • seznámení s pravidly školky
 • vyprávění zážitků z prázdnin 
 • písnička “Kamaráda mám…”
 • hudebně-pohybové ztvárnění „O jablíčku