20. března – 24. března “Předjaří – první jarní květiny, keře, stromy a změny v počasí”

V tomto týdnu jsme začali novým integrovaným blokem „Když je jaro v plné kráse“. V pondělí děti poznávaly pomocí didaktických obrázku první jarní květiny a zahrály si pohybovou hru „uvíjíme věneček“. Při četbě pohádky „Jak skřivan probudil jaro“ děti trénovaly soustředěnost na poslech mluveného slova. V úterý se seznámily s novou písničkou „Sněženka“ a zahrály si psychomotorické hry s padákem. Ve středu se děti věnovaly pracovní činnosti, při které si vyrobily „kočičky“ a ve čtvrtek si technikou tiskání prstových barev vyrobily „Pampelišky“. V pátek nás čekala objevitelská cesta přírodou, při které děti hledaly přírodniny, rozlišovaly stromy, poznávaly kytky a povídaly si přírodě. Příští týden se těšíme na téma „Velikonoce“.   

13. března – 17. března “Konec zimy”

V polovině března jsme si ve školce povídali o konci zimy. V pondělí si děti užily citrusové aromaterapie, vyrobily si panáčka citronka, očichaly vůně a ochutnaly různé druhy citrusů. Po zbytek týdne jsme se loučili se zimou, vyprávěli jsme si o ročních obdobích, vyrobili jsme si při společné práci strom, který měl z každé strany jiné roční období a děti si s ním hned vyzdobily šatnu. Od příštího týdne se již budeme plně věnovat jaru.

6. března – 10. března “Budou z nás školáci”

Tento týden se děti zaměřily na téma “Budoucí školáci”. Předškoláci a starší děti se účastnili výuky v 1. třídě ZŠ v Žilině. Nejmenší děti se k nám připojily na vycházku lesem. Další dny si děti zahrály na školu a společně si při rozvíjení smyslů a paměti zahrály hmatovou hru ,,co najdeš v aktovce?” Při pracovní činnosti si starší děti nalepily šablonu svého jména a mladší vybarvily šablonu pastelky, u které se zaměřily na správný úchop a držení tužky. Nechyběl ani nácvik nové básničky “dvě panenky” a hudebně – pohybové ztvárnění písně “Avignon”. Předškoláci si ještě procvičili geometrické tvary, které při pracovní činnosti správně řadili. Příští týden končí 2. tématický blok “A když je tu bílá zima”. Už se všichni těšíme na jaro.

27. února – 3. března “ Co je z čeho vyrobené”

Na přelomu února a března si děti ve školce vyprávěly o různých materiálech, ze kterých jsou věci kolem nás vyrobené. K tomu je motivovala pohádka “O třech malých prasátkách”, která si svoje domečky vyráběla právě z různých materiálů. Nezapomněli jsme se také zmínit o tom, co se děje s předměty (nebo obaly), které už nepotřebujeme nebo jsou rozbité a navázali jsme na třídění odpadů. V polovině týdne nejstarší děti vyrazily na výlet do Čabárny. Ve výchovně vzdělávacím programu se dověděly o tom, jak se chovat, pokud narazí v přírodě na nějaké nemocné nebo zraněné zvířátko. Hravou formou si zkusily takovou záchranu s plyšovou sovičkou a labutí. Jak si výlet užily se můžete podívat ve fotogalerii.

20. – 24. února “Řemesla a povolání”

V druhé polovině února jsme si ve školce povídali a tom, jaká známe zaměstnání, co dělají rodiče, prarodiče, známí. Děti byly seznámeny s básničkou “Čím budu” a samy také vymýšlely, jaké povolání by je mohlo bavit až budou dospělí. Každý den jsme si některé zaměstnání více přiblížili a vyzkoušeli. Vyráběli jsme noční košilku podle pohádky “O pyšné noční košilce”, “upekli” koláče jako od pekaře, zkusili si práci pošťáka a každý den jsme při procházkách pozorovali (a v okolí školky nacházeli) další možnosti – prodavač, popelář, kadeřnice, řidič autobusu, bagrista, traktorista a další… Navštívili jsme obchod a koupili si zde něco na zub. V příštím týdnu nás bude zajímat “Z čeho je co vyrobené”.

13. – 17. února “Poznáváme naše smysly”

 Tento týden jsme poznávali naše smysly.  Zrak  – „Co tu bylo, co tu není“ (Kimovy hry ) – při této hře jsme se snažili vyjmenovat co nejvíce věcí (obrázky i různé předměty), které si zapamatujeme, když se na ně po určitou dobu díváme. Starší děti se navíc snažily zapamatovat si i jejich pořadí a polohu. Hmat – při manipulaci s předměty jsme si nejen vyzkoušeli, zda dokážeme hmatem rozpoznat povrch věcí, ale také si na čtvrtku obkreslili svoje ruce a nalepili na ně knoflíčky, peříčka…. (měkké a tvrdé předměty). Chuť a čich – při hře „Poznáš mě?“ jsme rozpoznávali a určovali různé chutě potravin (hledání protikladů). Sluch – rozpoznávali jsme nejen zvuky, ale i slovní podněty –  hry „Šla babička do městečka“ a „Ozvěna“. Se staršími dětmi jsme také procvičovali sluchovou paměť (zapamatování si delší věty). Do pohybových chvilek jsme zařadili hravé jógové cvičení – nafukování balónků (prohlubování břišního a hrudního dechu) a napodobení lva (uvolnění napětí). Ve školce i venku jsme se učili spoustu nových her – Na třetího, Škatulata hejbejte se, Na vlka, Cukr, káva… a Mlsná koza.

6. – 10. února “Naše tělo a zdraví”

Na začátku února jsme si ve školce povídali o lidském těle a o zdraví a nemocích. Děti velice dobře dokáží lidské tělo popsat a proto jsme zabrousili hlouběji a vyprávěli jsme si i o některých důležitých orgánech, které k životu potřebujeme. Bavili jsme se rovněž o tom, jak si své tělo musíme chránit a jaká nebezpečí na nás čekají, ať už v podobě nemocí nebo úrazu. Děti se učily novou píseň “Zdravé tělo”, malovaly a vyráběly obrázky s tímto tématem související. Několikrát jsme si hráli na lékaře a zkoušeli si, jak to v ordinaci vypadá a jak se zde chováme. Koncem týdne jsme se více zaměřili právě na ochranu zdraví a prevenci (úraz, nemoc). V příštím týdnu se budeme stejným tématem ještě dále zabývat a podrobněji se podíváme na lidské smysly.

30.leden – 3.únor Zvířátka a ptáčci v zimě

Tento týden jsme se v naší školce věnovali zvířátkům a ptáčkům v zimě. Učili jsme se zvířata poznávat a pojmenovávat (využití obrázků), řekli jsme si, jak se jim v zimě žije a jak jim můžeme pomáhat- „Vraní zpráva“.  Také jsme poznávali jejich stopy ( knihy, pracovní listy, vycházky do zasněženého lesa ).Při hře  „ Kdo to ťuká na okénko „ jsme se dozvěděli, které ptáčky můžeme v zimě pozorovat u nás a kteří ptáčci odlétají do teplých krajin. V logopedických chvilkách – „Stojí, stojí ohrádka“, jsme procvičovali výslovnost, rytmizaci a určování počátečního písmenka ve slově. Výtvarně jsme ztvárnili spícího medvěda, kosa a ptáčka u krmítka. Učili jsme se vytvářet cesty v prostoru, hledat cesty od jednoho bodu k druhému – „Sněhové cestičky“ a sledovat předem danou cestu – „Let ptáčka ke krmítku“. Opakovali jsme si písničku „Bude zima, bude mráz“ (využití hudebních hraček) a zahráli si sluchovou hru „Kam se ptáček schoval „. V pohybových činnostech jsme se zaměřili na různé druhy chůze, běhů, skoků a poskoků. Při cvičení jsme využili obrázky a divadelní čepičky a proměnili se na zvířátka – „Začarovaný les „(motivační cvičení), která hledala stezky ke krmelci (překážková dráha). 

23. – 27. ledna “Zimní radovánky a sporty”

Konečně se nám ve školce podařilo užít si sněhové nadílky v průběhu tohoto tématu. Od pondělka jsme využili každé chvilky vyhrát si se sněhem, klouzat se a jezdit na lopatě, děti si po dlouhé době vyšlapaly na zahrádce labyrint ve sněhu, zkusily postavit sněhuláčky a trochu se zkoulovat s paní učitelkou. Od začátku týdne jsme si povídali o tom, jaké sporty známe, které sami v zimě provozujeme. Jako obvykle jsme si některé z nich malovali, vyráběli si sáňkaře, zpívali o medvědovi, který učí děti lyžovat, sledovali DVD Bob a Bobek na horách. Příštím týdnem nás bude provázet téma “Zvířata v zimě”.

16. – 20. ledna  Co si v zimě oblékáme

O tom, jak se máme oblékat v zimě, jsme si povídali celý tento týden. Rozlišovali jsme letní a zimní oblečení, určovali jsme, které oblečení se hodí pro dívky a které pro chlapce (obrázky, pracovní listy). Poslechli jsme si pohádku O ztracené rukavičce a pohádku si i zahráli. U této pohádky jsme procvičovali dějovou posloupnost .Rukavičky si děti  namalovaly   (využití široké palety barev , malé děti – prstové barvy) a otiskly  do nich svoje ručičky. V předmatematických představách si děti osvojovaly číselnou řadu a to tak, aby chápaly číslo jako počet prvků( „Rukavice“ – pracovní listy). Také jsme se naučili básničku Rukavice, zpívali jsme si písničky se zimní tematikou (spojování zpěvu s rytmizací, s hrou na tělo a hrou na dětské hudební hračky ), Při pohybových chvilkách jsme se naučili nové pohybové hry „Lepidlo slepilo“ , „Ztratilo se oblečení“ , „Rukavice“ a  „Kam vítr nafoukal barevný sníh“ .

9. – 13. ledna “Počasí a změny v přírodě”

Druhý lednový týden jsme se ve školce bavili o počasí v zimě. Ukazovali jsme si obrázky a porovnávali počasí na obrázcích a realitu, která se za okny opravdu odehrává. Děti dobře znají charakteristické znaky pravé zimy, ale již jen vyjímečně se s pořádnou zimou setkávají. Proto jsme si alespoň na sněhuláky hráli ve školce, koule sněhové nám nahradily koule ze zmačkaného papíru, malovali jsme si zachumelený strom a zimní krajinku na výzdobu nástěnky ve třídě, zpívali jsme písně “Bude zima”,“Rampouch”, “Sáně borový” a tančili taněček “Zima, zima”. I v následujících týdnech nás budou doprovázet témata související se zimou, tak snad si sněhu ještě aspoň chvilku užijeme.

2. – 6. ledna Paní Zima, tradice Tří králů

Tento týden jsme začali vyprávěním zážitků z vánočních svátků. Každé z dětí tak mělo možnost povědět svým kamarádům, co mu přinesl Ježíšek (rozvoj souvislého vyjadřování).  Učili jsme se básničku Sněhuláček panáček (+ grafomotorické cvičení) a písničku Mrazík (využití hudebních hraček). Při pohybových činnostech jsme hráli hry Na mrazíky, Na meluzínu, Na ledové sochy a Na ledovou kru. Na sněhuláčcích jsme si procvičovali číselnou řadu a dějovou posloupnost. Výtvarně jsme ztvárnili „Zamrzlé okno“ (hra s barvou). V pátek děti shlédly epizodu „Jak to bylo na Tři krále„ (Chaloupka na vršku) a seznámily se tak s tradicí svátku Tří králů. 

19. – 23. prosince Kouzelné Vánoce

Tento týden nás ve školce čekal jeden z nejkrásnějších dnů z celého roku… přiletěl k nám Ježíšek. Od rána jsme společně vyráběli z jablíček svícny, prostřeli jsme vánoční tabuli a každý si připravil svoje jednohubky. Když bylo vše hotové, popřáli jsme si krásné vánoční svátky, připili si dětským šampaňským a plnili jsme si bříška dobrůtkami. Potom nás čekala opravdová vánoční diskotéka. Tímto děkujeme panu Juhászovi, který diskotéku pro děti připravil. Děti si to moc užily – tancovaly a chytaly světýlka, která písničky doprovázela. No a když nastal ten správný čas, otevřeli jsme pro Ježíška okno a čekali, kdy se ozve zvoneček.  Jaké bylo překvapení, když najednou zvoneček zazvonil ..v tu chvíli se dětem rozzářila očička, protože pod stromečkem na ně čekaly již tolik očekávané dárečky. Všem přejeme klidné a pohodové vánoční svátky.

12. – 16. prosince “Přicházejí Vánoce”

Hned v pondělí zahájila týden “Jehličanovou aromaterapií” paní Langerová – děti porovnávaly větvičky, šišky, obrázky různých jehličnanů, vybíraly, která vůně se jim nejvíce líbí, protáhly se, když předváděly jak ze semínka vyroste strom a nakonec si vybarvily obrázek. Po zbytek týdne jsme si vyprávěli o vánočních zvycích, jaké známe a doma dodržujeme. Děti si rozkrojily jablíčko, hodily “střevícem”, barborky ve váze pomalu rozkvétají… Využili jsme zasněžené louky a lesa ke klouzání na lopatách, otiskování stop, dělání andělů a sněhuláků. Ve čtvrtek jsme se vypravili do lesa dát ke krmelci zvířátkům trochu ovoce a zeleniny na přilepšenou. V pátek si děti užily divadelního představení “Vánoce v myslivně”, s herci z “Divadla v kufru” jsme se již setkali v minulém školním roce a opět nezklamali a dětem se postarali o pořádnou zábavu 🙂

5. – 9. prosince Advent pokračuje

V pondělí se starší děti vydaly na výlet do Muzea čertů v Úštěku. Ostatní děti si ve školce zahrály na čertíky a při společném povídání na téma „Špatné chování „ odkládaly všechny špatnosti do pytle. No, a protože v naší školce máme samé hodné a šikovné děti, nechal jim Mikuláš u stromečku nadílku. Druhý den jsme si vyprávěli pohádku „Nadílka“. Děti se dozvěděly, proč nosí Ježíšek dárky především dětem a proč jsou lidé stále s něčím nespokojení. Také jsme si povídali o tom, kdo patří do rodiny a jak se připravujeme na Vánoce. Zahráli jsme si na perníkáře – perníčky jsme modelovali, vystřihovali z papíru a lepili na „plech“ (zároveň jsme procvičovali tvary a počítání). Ve volných chvilkách si děti vyráběly přáníčka a ozdůbky. Ve čtvrtek se v naší školce konalo Vánoční posezení s rodiči. Děti zazpívaly písničky a přednesly básničky se zimní a vánoční tématikou, předaly rodičům dárek (kalendář na rok 2023 se svými malůvkami) a na závěr si ozdobily perníčky. Ty jim přivezla paní Blanka, která jim zároveň se zdobením pomohla.

28. listopadu – 3. prosince “Mikuláš a čert přinášejí zimní čas”

Na přelomu listopadu a prosince jsme se ve školce začali připravovat na příchod Mikuláše. Nejprve jsme si vyprávěli o zážitcích z předchozího víkendu, kdy téměř všichni již byli na zahájení Adventu a rozsvěcení stromu, někteří již dokonce na Mikulášské nadílce. V průběhu týdne jsme si vyráběli čertíky, andělíčky, zpívali čertovské písničky, tančili čertovské tanečky a také trénovali koledy na besídku. V úterý starší děti odjely na dopolední výlet do Čabárny na výchovně vzdělávací program “Cesta jablíčka”. Ve středu jsme prodloužili vycházku, Kristýnka nás pozvala do Žiliny, děti si zde měly možnost prohlédnout “Betlém” a hned porovnávaly, jak vypadal loni a co se zde změnilo. Velice se jim líbili králíčci. Na Mikuláše se budeme těšit až do pondělí. To starší děti mají naplánovaný výlet do muzea čertů v Úštěku, mladší si užijí nadílku ve školce.

21. – 25.listopadu Zima nastává, přichází advent 

Shlédnutí pohádky z mechu a kapradí „Kterak seřídili hodiny s jednou ručičkou „předcházelo společnému povídání o nastávající zimě, o tom, co se děje s přírodou a jak se střídají roční období. Následně jsme třídili obrázky (jednotlivé měsíce) do čtyř ročních období – pracovní listy. Při druhé pohádce „O perníkové chaloupce „jsme si procvičili geometrické tvary a barvy. Pohádku jsme si také zahráli. Pátek patřil pohádce „Čert a Káča „-poslech, omalovánky, hledání obrázků se začínajícím písmenkem „č “, hledání rozdílů (pracovní listy). A protože v neděli začíná advent, tak jsme si společně vyzdobili naši školku, vyrobili jsme si adventní kalendáře a adventní věnce. Řekli jsme si, co je to advent a jaké činnosti a tradice k adventu patří. No a jelikož se nejvíce těšíme na Vánoce, tak každý z nás vyslovil nahlas přání, jaký dáreček si od Ježíška přeje. Celý týden jsme cvičili při říkankách, básničkách a písničkách se zimní tématikou – hra na tělo, udržení rytmu, koordinace a pohybová paměť (nácvik na vánoční besídku).Na závěr týdne jsme si  při poslechu vánočních koled rozsvítili první svíčku.

14. – 18. listopadu „Z pohádky do pohádky“

V polovině listopadu jsme ve školce pokračovali v pohádkovém tématu. Děti měly možnost si vybrat pohádku, kterou si potom poslechly a následně s ní dál pracovaly. Na pondělí nám vyšel Otesánek, po poslechu pohádky děti vyprávěly, co si zapamatovaly a na závěr si na koberci postavily figurku Otesánka a celé břicho mu postupně naplnily různými druhy potravin z obchodu, zvířaty z farmy i ZOO. Další pohádky měly společného záporného hrdinu a to vlka. Jednou to byla Červená Karkulka, potom Neposlušná kůzlátka. S kůzlaty si děti zkusily pohádku dvakrát zahrát se zvířecími čepičkami a samy vybíraly konec pohádky – jednou byla kůzlata rozumná a v druhé hře vlkovi otevřela. Následně jsme si povídali o nebezpečí, která hrozí i v reálném životě. V průběhu týdne děti vytvářely pohádkové sudoku, vyráběly zubatého vlka, hledaly cestičku pro Karkulku, poslouchaly písně z pohádek, dávaly si pohádkové hádanky,…

7. listopadu – 11. listopadu “Svět pohádek”

Tento týden jsme se vydali do světa pohádek. Hned v pondělí jsme poznávali podle obrázků pohádky a pohádkové postavičky z večerníčka a pohybově jsme se snažili tyto postavičky napodobit. Poslechli jsme si písničku o Večerníčkovi, povídali jsme si o něm, kdo to je, co nosí na hlavě a jaká je jeho cesta, než se ukloní a řekne dětem „Dobrý večer „– děti si vybarvily omalovánku Večerníčka a učily se skládat papírovou čepici dle slovní instrukce. Další den jsme si vyprávěli pohádku „O vlku a třech čunících“. Domeček z cihel jsme postavili nejen z kostek, ale také jsme si ho nalepili na papír, no a domeček z klacíků jsme si postavili přímo v lese. Při pohádce“ O koťátku, co zapomnělo mňoukat“ jsme se proměnili v herce a pohádku si zahráli. Na závěr jsme se seznámili s veršovanými pohádkami od Františka Hrubína, a protože se nám nejvíce líbila ta „O Červené Karkulce, tak jsme si s ní trochu víc pohráli (rytmizace, hra na tělo, hra na hudební hračky) a učili se ji nazpaměť. V pátek jsme se seznámili s legendou o svatém Martinovi.

31. října – 4. listopadu “Halloween x Dušičky + Zvířata v lese a na poli”

Začátkem týdne jsme si ve školce vyprávěli o svátku “Halloween” a “Dušičky”. Děti toho již hodně věděly, některé byly rozsvítit svíčku na hřbitově a vzpomínaly na staré babičky a dědečky. Ve školce se naučily písničku o pěti dýních, vyrobily si dýně s různými obličeji, lepily si dýně z barevného krepového papíru, udělaly si pavoučí síť každý se svým pavoučkem. V půlce týdne děti zaujal kytarový koncert, při kterém měly možnost si zatančit, zazpívat a dovědět se více o tomto nástroji. Koncem týdne jsme si hráli na zvířata z lesa a polí. Zvířátka se nám promítla nejen do pohybových her – zajíček, liška, ježek,… zpívali jsme si o nich písničky, učili se básničky, lepili medvěda z částí. V lese skákali do dálky jako zajíci, běhali mezi stromy jako veverky a odpočívali jako medvědi. Příštím tématem budou “Pohádky”.

24. – 27. října “Barevný svět podzimu”

V pondělí nás poprvé v tomto školním roce čekala aromaterapie, tentokráte na téma eukalyptus. Jako vždy to byla hodina povídání, výtvarné činnosti, pohybu a vůní. Zbytek týdne patřil barvám podzimu.  V úterý jsme si přečetli pohádku „O moudrých dubech a nafoukaném větru“ – hnědá barva. Zelená barva patřila Budulínkovi, kterému jsme pomáhali počítat hrášek. Červenou barvu jsme si připomněli v písničce „Červený šátečku“ a žlutou barvu mají děti spojenou jak jinak než se sluníčkem, které nás celý týden doprovázelo na vycházkách do lesa. Vybarvili jsme si dub a otiskli mu barevné listy a pomocí rozfoukávání barvy a otisku prstů si výtvarně ztvárnili šípkový keř.

17. – 21. října “Podzimní počasí – co umí vítr, déšť – draci”

V druhé polovině října se nám počasí opravdu ukázalo v mnoha podobách, užili jsme si několik dní sluníčka a relativního tepla, ale přišlo ochlazení, déšť, dokonce i bouřka a o mlhu po ránu také nebyla nouze. Hned v pondělí se skupina starších dětí vypravila na cestu do Bělče na vystoupení kouzelníků Kellnerových. Spojili jsme se tam s dětmi z místní školky a představení si společně užili. Po zbytek týdne jsme si ve školce vyprávěli o počasí, učili se básničky, písničky a tanečky, malovali jsme draky a četli si pohádku o “Rozmazlené hrušce”. Na vycházkách jsme stále objevovali velké množství hub a doufali, že místo deště přijde vítr, abychom si aspoň na konci týdne mohli pustit opravdového draka na poli. V příštím týdnu si budeme povídat o barvách podzimu.

10. – 14. října „Podzim na poli a v lese“

Hned v pondělí nás navštívil skřítek Podzimníček a vyprávěl nám o tom, jak to vypadá v lese na podzim –děti se dozvěděly, které stromy opadávají a které ne, jaké jsou rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy, jaká zvířátka žijí v lese a která z nich se ukládají k zimnímu spánku. Skřítka Podzimníčka jsme si nakreslili, no a ze zvířátek to u dětí vyhrál medvěd – některé děti ho nakreslily pastelkami, jiné pracovali s barvou, všem se ale moc povedl. U básničky „Zamykám, zamykám les…“ jsme procvičovali rytmizaci, slabikování a určování začátečního písmenka. V pohybových chvilkách jsme se proměňovali na zvířátka a při písničkách a říkadlech jsme napodobovali jejich pohyb. Také jsme trénovali rovnováhu – „Strom „(hravé jógové cvičení) a využili jsme sluníčkového počasí k pohybovým hrám venku. A jaké plodiny se sklízí na podzim na poli? O tom nám skřítek také vyprávěl a my jsme mu na oplátku zahráli pohádku „O řepě „. Na této pohádce jsme procvičovali dějovou posloupnost a učili se správně užívat termíny: první, poslední, před, za …. Na závěr jsme si vyrobili traktor – no, vlastně jsme vystřihovali geometrické tvary a z nich jsme si traktor nalepili.
Projekt „Se zvířátky do školy „– skládali jsme papír dle instrukcí – domeček.

3. – 7. října „Plody podzimu“

Začátkem října nás provází téma „Plody podzimu“ a ve školce jsme si vyprávěli o tom, co můžeme nalézt na zahradách, polích i v lese. Děti vyrobily mozaikovou technikou hrušku, počítaly žaludy a houby na pracovním listě, navlékaly si „korále“ z jeřabin, otiskly z bramborových tiskátek pytel plný brambor. Naučili jsme se píseň „Na houbách“ a „Podzimní ježkování“. V úterý byly děti poučeny o bezpečném chování a samy si zkoušely varianty ošetření nejrůznějších zranění od zalepení prstíčku až po zavázání rozbitého kolínka nebo hlavy. Přednáška o poskytování první pomoci od Červeného kříže byla pro děti velice zábavná hlavně proto, že každé ošetření bylo namotivováno nějakou známou pohádkou. Více uvidíte ve fotogalerii. 

26. – 30. září „Změny v přírodě na podzim – houfování ptáčků, houby“

V tomto týdnu jsme si povídali o vlaštovce a čápovi – jak vypadají, čím se živí, kde je můžeme vidět a proč na podzim odlétají do teplých krajin. Namalovali jsme vlaštovičky jak se houfují na drátech, čápa jsme vystřihli a nalepili do hnízda na komín (zdokonalování techniky stříhání a lepení), také jsme procvičovali číselnou řadu „Počítání čápů“, určovali množství (více x méně) a řadili obrázky podle velikosti od nejmenšího po největší . V druhé polovině týdne jsme si povídali o houbách, namalovali jsme si mochomůrku a postavili si z dřevěné stavebnice les i s houbičkami. Při pohybových chvilkách jsme se zaměřili na různé druhy chůze a běhu – PH „Na čápa“, „Na ptáčky v hnízdech“ a „Na houbičky“. Při vycházkách jsme si všímali změn počasí – déšť, vítr, černé mraky, pozorovali jsme, jak si vítr pohrává s barevnými listy na stromech a pozorovali jsme, jak se celá příroda díky těmto změnám mění. 

19. – 23. září “Změny v přírodě na podzim”

Na konci tohoto týdne došlo ke změně ročního období a to nás v těchto týdnech nejvíce zajímá. Ve školce jsme si vyprávěli o rozdílech mezi létem a podzimem (nezapomněli jsme si připomenout ani zbylá dvě roční období a co je pro ně typické). Vyprávěli jsme si o změnách v přírodě, malovali a vyráběli jsme obrázky deštníků různými technikami (prstové barvy, tisk houbičkou). Malé děti zpívaly písničku “Prší, prší” a větší se naučily “Vlaštovičku”. Tančili jsme ve dvojicích “Kapi, kap” a naučili se báseň “Deštík” doplněnou pohybem. Kromě toho jsme využili nedeštivých chvilek k toulkám po lese a hrami s přírodninami, asi v každé rodině je nyní velká sbírka žaludů z kapes jejich nejmilejších, příště budou zřejmě následovat kaštany. 🙂 …červené muchomůrky jsme si jen zpovzdálí prohlíželi a nechali je na okrasu lesu. Ve stejném tématu budeme pokračovat také v příštím týdnu.

12. – 16. září “Spolu ve školce”

Tento týden jsme se zaměřili na téma Já a moji kamarádi. Povídali jsme si o tom, kdo jsme, jak se jmenujeme, kdo je náš kamarád, jak vypadá a jaké má vlastnosti. Učili jsme se kreslit postavu (starší děti se zaměřily na detaily) – „S kým si rád/a hraji“. Procvičovali jsme stříhání a lepení – kluk, holka. Poslechli jsme si příběh „Proč Adámka maminka nechce“ a připomněli si tak význam kouzelného slovíčka Prosím. Porovnávali jsme situaci z příběhu se svými vlastními zkušenostmi. Také jsme zaměřili na procvičování geometrických tvarů a barev – pracovní listy „Kde bydlím“ a „Kočičí hraní“.  Při nácviku nové písničky Courálek jsme využili nejen hudební hračky, ale také své tělo (rytmizace a pohybové ztvárnění). Opakovali jsme pohybové hry, např.  Na stíny… Hola, hola… Na ježka…Bublina. Na závěr týdne jsme si povídali o tom, kde bydlíme a s kým, domeček jsme si nakreslili.

Projekt pro budoucí školáčky: „Se zvířátky do školy“ – pohádka O Smolíčkovi Pacholíčkovi – naučili jsme se znát svoje jméno a příjmení, datum narození a adresu. Dále umíme nakreslit postavu, zvládáme techniku stříhání a dodržujeme čistotu při práci s lepidlem.

5. – 9. září “Spolu ve školce”

V prvním školním týdnu se nám školka opět zaplnila, dorazilo celkem 6 nových dětiček a většina pobyt v novém prostředí zvládá velice dobře. Nováčci se postupně budou seznamovat s novým denním režimem, budou k tomu mít dostatek prostoru i času a starší děti jim ve zvykání s radostí pomáhají. Děti si hrály oblíbené pohybové hry, zpívaly písničky, malovaly obrázky, starší děti dostaly již náročnější práci – vyprávěly si o zážitcích z prázdnin, hledaly rozdíly v obrázcích a tvořily cestu školáčka v pracovním listě, učily se básničku “My jsme kamarádi”. V závěru týdne děti vytvořily společnou výzdobu dveří „Naše školka“.