Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

Podmínky úplaty za vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání:

  • vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku
  • všechny ostatní zapsané děti platí 363 Kč měsíčně + platbu za stravování

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (§2, odst. 3) stanovuje ředitel školy tyto podmínky pro poskytování školního stravování:

Platby stravného ve školní jídelně 

MŠ 3 – 6 letpřesnídávka11 Kč
 oběd24 Kč
 svačina11 Kč
 celkem46 Kč
MŠ 7 letpřesnídávka12 Kč
 oběd28 Kč
 svačina12 Kč
 celkem52 Kč
ZŠ 6 – 10 letoběd28 Kč
ZŠ 11 – 14 letoběd30 Kč
Zaměstnancioběd34 Kč

Vše platíte hotově u paní pokladní H. Pachmanové nebo na účet s přiděleným variabilním symbolem.