ŠVP ŠD Poznej a chraň!

MPP 2023-24

Výroční zpráva o činnosti školy 2022/23

Školní řád ZŠ od 1.9.2023

ŠVP Tvořivá škola aktualizace 2023

Posouzení klimatu ZŠ Družec 

Návrh rozpočtu 2023

Střednědobý výhled rozpočtu 2024,2025

Koncepce školy 2022/2023

Výroční zpráva 2021/2022

Návrh rozpočtu 2022

Střednědobý výhled rozpočtu 2023, 2024

Koncepce školy 2021/2022

Výroční zpráva o činnosti školy 2020/21

Výroční zpráva o činnosti školy 2019/20

Klasifikační řád

Program proti šikanování
Výroční zpráva o činnosti školy 2018/19
Návrh rozpočtu střednědobý 2018 - 2021

Rozpočet 2020, střednědobý výhled 2021, 2022