1. oddělení

6:45 – 8:00

- příchod dětí do školy
- hry dle volby a přání dětí

8:00 – 8:30

- didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupinách i individuálně
- pohybová chvilka
- jazykové chvilky
- smyslové hry

8:30 – 8:45

- hygiena
- svačina

8:45 – 11:30

- komunitní kruh
- skupinová práce
- didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupinách i individuálně
- pohybové činnosti
- příprava na pobyt venku
- pobyt venku

11:30 – 12:45

- hygiena
- oběd
- volné hry dětí
- příprava na odpočinek

12:45 – 14:15

- odpočinek na lůžku
- relaxační a odpočinkové činnosti
- individuální práce s dětmi

14:15 –16:00

- hygiena, svačina
- odpolední zájmové činnosti
- pobyt venku

2. oddělení

6:45 – 8:00

- příchod dětí do školy
- hry dle volby a přání dětí

8:00 – 8:45

- didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupinkách i individuálně
- pohybová chvilka
- jazyková chvilka
- smyslové hry

8:45 – 9:00

- hygiena
- svačina

9:00 – 11:45

- komunitní kruh
- skupinová práce
- didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách i individuálně
- pohybové činnosti
- příprava na pobyt venku
- pobyt venku

11:45 – 12:45

- hygiena
- oběd
- volné hry dětí
- příprava na odpočinek

12:45 – 14:15

- odpočinek na lůžku
- relaxační a odpočinkové činnosti
- individuální práce s dětmi

14:15 –16:00

- hygiena, svačina
- odpolední zájmové činnosti
- pobyt venku

Oblečení

Prosíme, dávejte dětem oblečení bez komplikovaného zapínání, kšandiček, pásků, knoflíčků, atd., které dítě nezvládá samo obsluhovat. V situacích, kdy se oblékáme na vycházku, může docházet ke zklamání dítěte z nezvládání těchto úkonů stejně, jako to umí jeho kamarádi. I malé děti si toto dobře uvědomují a my chceme z dítěte společně vychovat zdravě sebevědomého a šikovného jedince. Podporujte proto jeho schopnosti i vhodným oblečením. Pak bude tyto věci vykonávat samo, rádo a postupně si osvojí i složitější postupy. Oblečení, obuv a pokrývku hlavy na ven volte s ohledem na pohyb v terénu a k předpovědi počasí. Dohlédněte, aby děti měly vždy jiné tepláčky/kalhoty do třídy a jiné na ven.