Ošetřovné

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v

Přečíst více

Provoz od 14. 10. 2020

MŠ v běžném provozu. ZŠ od st 14. 10. 20 uzavřena – přechází na distanční výuku, info u plánů učiva.

Přečíst více

Provoz MŠ a ZŠ

Od pondělí 5. 10. 2020 provoz v MŠ se nemění, v ZŠ provoz zůstává také beze změn – s výjimkou zpěvu v hodinách hudební výchovy.

Přečíst více

SBĚR PAPÍRU

V DOBĚ OD 24. 8. – DO 4. 9. 2020  BUDE PŘED ŠKOLOU PŘIPRAVEN KONTEJNER NA SBĚR PAPÍRU – KARTONY, NOVINY, ČASOPISY…

Přečíst více

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

MATEŘSKÉ ŠKOLY ČT 3.9. v 16 h ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČT 3.9. v 17 h

Přečíst více

ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Slavnostní zahájení 1. 9. 2020 v 8 h před školou. Všichni žáčci aktovky na nové učebnice a pracovní sešity:). První den do 8.45 h.

Přečíst více

Ukončení šk. roku 2019-20

Slavnostní ukončení školního roku 2019-20 a rozdání vysvědčení proběhne 30. 6. od 8.00 do 8.45 h – ve třídách s třídními učiteli. Účastnit se mohou

Přečíst více