Výtvarné potřeby

500 Kč / rok

Papírenské potřeby

250 Kč / pololetí

Družina

100 Kč / měsíc

Hygiena, pitný režim ZŠ

100 Kč / pololetí

Hygiena, pitný režim ŠD

50 Kč / pololetí

Obědy

výši platby obdržíte od vedoucí jídelny H. Pachmanové

Vše se platí hotově u vedoucí jídelny Heleny Pachmanové nebo na účet – do 15. dne v daném měsíci