V roce 1845 byla postavena patrová budova školy. Tu navštěvovaly děti ze Družce, Lhoty, Žiliny, Dokes, Dolního Bezděkova, Malé a Velké Dobré a také z okolních samot. V roce 1872 docházelo do zdejší dvojtřídní školy 450 dětí školou npovinných, v každé třídě s tísnilo přes 200 dětí! Proto zemská rada povolila odškolení Žiliny a Velké Dobré. Od září 1946 byla v budově školy otevřena i Mateřská kola. V letech 1948-1949 byla stoletá škola rozsáhle přestavěna. Do dvora bylo přistavěno schodiště, nové záchody, byla vyměněna okna, podlahy a také střecha. V roce 1973 je po budově rozvedeno ústřední topení a přistavěna kotelna na tuhá paliva. V letech 1945-1969 má v této budově také sídlo Místní národní výbor. V roce 2002-2003 je více jak 150-tiletá budova školy zrekonstruována a rozšířena o půdní vestavbu se sociálním zařízením. Tyto opravy byly uskutečněny za významné finanční pomoci programu    EU – SAPARD. V roce 2003 také školy prochází organizačními změnami a vzniká nový právní subjekt – Základní škola a mateřská škola Družec, spojující školu, školku, družinu a školní jídelnu v jeden celek.

František Bakule působil ve svých pedagogických začátcích na naší škole,právě proto je jeho památník umístěn v parku před školou.

Družec je malá vesnička ve středních Čechách, nachází se necelých 7 km od Kladna. Rozprostírá se v nadmořské výšce 375-400 m kolem potoka Loděnice zvaného Kačák, západně od vrchu Veselov.