Září

01.09.2021 Slavnostní zahájení školního roku 2021/22

03.09.2021 Fotografování prvňáčků

07.09.2021 Třídní schůzky v 17 h

08.09.2021 Zasedání školské rady – výroční zpráva, školní řády, koncepce školy v 18 h

09.09.2021 Třídní schůzky – Lhota v 16 h, Družec v 17 h

Říjen

12.10.2021 divadlo Lampion „Dlouhý, Široký, Bystrozraký“

21.10.2021 4. + 5. ročník dopravní hřiště Kladno

22.11.2021 kytarový koncert + beseda o výrobě hudebních nástrojů – ukázky

27.-29.10.2021 podzimní prázdniny

Listopad

01. – 05.11.2021 Dýňování

02.11.2021 divadlo Lampion „Broučci“

05.11.2021 preventivní program – Bezpečnost v dopravě, divadlo VeTři

10.11.2021 vánoční fotografování

11.11.2021 vánoční fotografování

12.11. 4. + 5. ročník dopravní výchova 

19.11.2021 divadlo ve školce  „A šmytec“

24.11. projektový den MŠ + ZŠ – Zdravý životní styl – sport a výživa

26.11.2021 sférické kino

28.11.2021 Adventní koncert v kostele + vánoční trh před školou

Prosinec

03.12.2021 nocování ve školce

15.12.2021 kouzelník

21.12.2021 sklář Michal zahradník – přednáška, ukázky

23.12.2021 – 02.01.2022 Vánoční prázdniny

Leden

31.01.2022 pololetní vysvědčení

Únor

02.02.2021 v 17 h Kavárna pro rodiče „Spolupráce škola/školka – rodič – dítě“, PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA

04.02.2022 Pololetní prázdniny

14.02. – 20.02.2022 Jarní prázdniny

Březen

Duben

14.04.2022 Velikonoční prázdniny

Květen

Červen

06.06.2021 preventivní program PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA