2. 4. – 5. 4. 2024

KUŘÁTKA

 • seznámení se s jarními květinami
 • nácvik říkanky ,,Pampeliška”
 • ,,Tulipány”- lepení lístků z barevného papíru, otiskávání brambor-nácvik špetkového úchopu
 • rozdělování kuliček podle barev
 • nácvik nové písně ,,Pampelišky”
 • jóga-Procvičíme tělíčko, jak se zdraví sluníčko-protahovací cvičení

KOŤÁTKA

 • „Ve včelím úle „(Štěňátko a včeličky): soustředit se na poslech pohádky, rozvíjet souvislé vyjadřování metodou rozhovoru nad obrázky
 • „Život v trávě „ : zdokonalovat techniku stříhání a lepení
 • „Beruško, kolik máš teček?“: osvojovat si číselnou řadu do 5
 • „Kam se schovala beruška?“: orientace na papíře (nahoře, dole…)
 • Grafomotorika „Beruška letí „: graficky zaznamenávat pohyb vycházející ze zápěstí
 • “Mája a motýl „(DVD pohádka): rozhovor o životě housenek, jejich zakuklení a přeměně v motýla
 • „Pilní mravenečkové“ (překážková dráha): orientace v prostoru, lezení, překračování překážek….
 • PH „Na včeličky“: rychlá reakce na změnu

ŠTĚŇÁTKA

Projekt: „Mašinka, která jede do stanice Škola“ – duben

 • poslech pohádky ,,O kohoutkovi a slepičce“ – rozbor pohádky
 • rozhovory na téma: ,,Velikonoční svátky“ – vyprávění zážitků
 • poslech zvuků domácích a hospodářských zvířat – rozvoj sluchového vnímání
 • grafomotorika: Bludiště „Cestička slepičky od jednoho kuřátka až ke čtyřem kuřátkům“ – rozvoj jemné motoriky
 • předmatematické představy: Pracovní list „Spočítej, kolik kuřátek se vylíhlo…“ – určit počet, orientovat se v číselné řadě
 • cvičení se Sokolem, pohybové hry v tělocvičně a na hřišti

25. 3. – 28. 3. 2024

KUŘÁTKA

KOŤÁTKA

 • rozhovory na téma „Jaro a Velikonoce” (tradice, zvyky, symboly, sdílení zážitků)
 • grafomotorika: „Zajíčkovo hopsání” nácvik horního oblouku
 • pracovní činnost: barvení a zdobení vyfouknutých vajec, pokusy s barvami
 • nácvik básničky „Jaro už je tu” (zapamatování krátkého textu)
 • hra na Orffovy nástroje: „Travička zelená”
 • PH: „Vajíčkové závody”, „Slepičí taneček”

ŠTĚŇÁTKA

 • Rozhovory na téma: „Velikonoce“ – seznámení s lidovou tradicí a zvyky
 • Nácvik koledy: „Hody, hody doprovody“
 • „Velikonoční kraslice“ – vyhledat věci určité velikosti a tvaru
 • Grafomotorika: „Kraslice“  – nácvik oválu zmenšováním
 • „Vajíčko“ – práce s netradičním materiálem
 • „Zajíček“ – procvičování techniky stříhání“
 • „Zajíček s mrví“ – lepení, čistota práce
 • „Kuřátko“ – práce se kartonem a papírem, lepení
 • Velikonoční stezka po Družci se zajíčkem

18 3. – 22. 3. 2024

KUŘÁTKA

 • rozhovory na téma jaro, seznámení se se změnami v přírodě
 • kočičky – práce s přírodním materiálem, otisky prstů
 • Cvičení se sokolem-nácvik hodu a chycení míče, držení rovnováhy
 • Pohybová hra ,,Zlatá Brána”
 • skládání obrázků z 2-4 částí
 • Vynášení Morany společně se ZŠ

KOŤÁTKA

 • Rozhovor na téma: Jak přichází jaro, první jarní den
 • Seznamovat se s tradicemi: vynášení Morany
 • Pracovní činnost: Klíč k jaru – zdokonalování se v technice stříhání, čistota při lepení
 • Grafomotorické cvičení: Sluníčko – vlnovky
 • Procvičování geometrických tvarů: Morana – umět pojmenovat kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník
 • Nácvik básničky „Morana „– zapamatování si krátkého textu
 • Pozdrav slunci – jóga pro děti, Jarní rozcvička – motivační cvičení

ŠTĚŇÁTKA

 • ,,Přišlo jaro do vsi” – charakteristické znaky jara, demonstrační obrázky 
 • Nácvik básničky: ,, Sněženka” – rozvoj slovní zásoby 
 • Poslech pohádky: ,,Jak se krtek připravoval na jaro” – rozbor pohádky 
 • Seznámení s novou písní: ,,Ospalá sněženka” 
 • Výtvarná činnost: ,,Klíč k jaru” – kresba tužkou, vybarvování
 • ,,Jarní zahrádka” – procvičování prostorových pojmů 

11 3. – 15. 3. 2024

KUŘÁTKA

 • nácvik nové písničky „Zedník“
 • hra na hudební nástroje – kapela (triangl, bubínek, chrastící vajíčka, dětské piano)
 • poznávání zaměstnání, vystřihovánky – pekař, policie, hasiči, zedník, kadeřnice
 • námětové hry na obchod, kadeřnici, doktorku, veterinu
 • tanečky na hudbu „Dělání, dělání“
 • hra na návrháře a švadlenky – zdobení a vyšívání košilky

KOŤÁTKA

 • rozhovory na téma: „Zima se s námi už loučí”
 • nácvik básničky: „Zimo, zimo, jdi už pryč”
 • tvoření Sněženky: stříhání, lepení a skládání papíru
 • seznámení s novou písní: „V zahradě na hrušce”
 • „Od semínka až po kytičku” časová posloupnost
 • PH: „Zlatá brána“
 • Grafomotorické cvičení: „Sluníčko“
 • Logopedická chvilka: pohádka „O jarním sluníčku“

ŠTĚŇÁTKA

 • opakování písničky: „Hrajeme si na zedníky“
 • pantomima na téma: „Povolání“
 • nácvik tanečku: „Popeláři“ a „Hasičská“
 • pracovní činnost: „Na cukrářku“ – práce s netradičním materiálem, muchlání papíru
 • grafomotorika: „Pletu, pletu svetr“ – dokreslování spirály od černého bodu s postupným zvětšováním
 • „Na Pekaře“ – modelování, rozvoj jemné motoriky
 • „Kadeřnice“ – procvičování správné techniky stříhání
 • „Námětové hry: „Na obchod“, „Na lékaře“, „Na zvěrolékaře“, „Na automechanika“

4. 3. – 8. 3. 2024

KUŘÁTKA

 • rozhovory na téma povolání a řemesla
 • Nácvik pohybové říkanky ,,Zednická”
 • ,,Cukráři”- výroba dortíků z papíru, temper a sypkého materiálu
 • Stavba komínů z dřevěných kostek-poznat rozdíl vysoký/krátký
 • PH:Semafor- reakce na barvu zelenou(utíkej),oranžovou(chůze) a červenou(stůj)
 • grafomotorické cvičení ,,Míchám polévku”- uvolňovací cvičení krouživými pohyby rukou

KOŤÁTKA

 • Co, kdo, čím – prohlubovat znalosti dětí o práci dospělých, o významu a účelu jejich práce, seznamovat je s využitím strojů při těchto pracích
 • Kadeřnice – já u kadeřnice “- zdokonalování se ve stříhání
 • Stavař – složit domeček z geometrických tvarů dle instrukce uč.(procvičování geometrických tvarů, složit celek z částí)
 • Zpěvačka, zpěvák – poznat hudební nástroje, podle obrázků poznat a zazpívat písničku s pomocí pí. Učitelky
 • Švadlena-vyšíváme šaty(grafomotorika) – dolní oblouk
 • PH Na řemesla (vědomě napodobit jednoduchý pohyb) a Na kominíky (motivační cvičení s míčky – podávání míčků nad hlavou, pod nohama – komínem…)

ŠTĚŇÁTKA

 • Rozhovory na téma: „Bez práce nejsou koláče“ – vysvětlení pojmu: povolání, profese, řemesla
 • Námětové hry: „ Na prodavačku“, „Na opraváře“, „Průvodčí“, „Zedník“, …
 • Pohybová hra: „Na sportovce“, „Na řidiče“, Motivační cvičení s cihličkami
 • Pracovní činnost: „Zedník“ – stříhání, lepení, dodržování čistoty práce
 • Předmatematické představy: „Zedník“ – uspořádat obdélníky dle stanovených pravidel
 • Nácvik básničky: „Povolání“ – snaha o zřetelný projev
 • Opakování písně: „Pec nám spadla“ a „Muzikantská rodina“

19. 2. – 23. 2. 2024

KUŘÁTKA

 • Seznámení se s naším tělem, povídání si nad obrázky lidského těla, pojmenovávání částí těla
 • Grafomotorické cvičení- pracovní list ,,čistím si zuby sem a tam“ nácvik spodního oblouku, úchop tužky
 • Pohybové činnosti: Tanec hlava, ramena, kolena, jóga hrátky
 • Skupinová práce- obrys kamaráda, vybarvení obrysu a dokreslení obličeje
 • Naučení nové písně ,,Človíček“ za doprovodu klavíru

KOŤÁTKA

 • sluch :  „Šla babička do městečka, koupila tam …“ (rozpoznat sluchem nejen zvuky, ale i slovní podněty)
 • čich, chuť :  „Poznáš mě? „(ochutnávání potravin – názvy chutí, hledání protikladů)
 • zrak : „Co tu bylo, co tu není“ (Kimovy hry-vyjmenovat co možná nejvíce věcí, které si zapamatujeme),  oko – pracovní činnost (čistota při lepení)
 • hmat :  „Co dokáží ruce“ (uvědomění si, co dokážeme rozpoznat hmatem) hra Na dotýkanou,
 •  „Co je tvrdé a co měkké“ – pracovní činnost
 • „Nafukování balónu“ a „Lev“ (jógové hravé cvičení)

ŠTĚŇÁTKA

 • Rozhovory na téma: „Lidské tělo“ – pojmenovat jednotlivé části těla
 • Nácvik básničky: „Lidské tělo“ a seznámení s novou písní: „Obličej“
 • Pohybové hry: „Ucho na ucho“, nácvik tance: „Hlava, ramena, kolena“
 • Pracovní činnost: „Kostra“ – práce s netradičním materiálem, zdokonalování techniky lepení
 • Grafomotorika – modelování lidské postavy

12. 2. – 16. 2. 2024

KUŘÁTKA

 • Rozhovory na téma: „Zvířátka v zimě“
 • Seznámení s novou písničkou: „Medvědí trápení“
 • Prohlížení knih a časopisů k tématu
 • Výtvarná činnost: „Veverka“ – práce se suchým pastelem
 • Pohybová hra: „Na zvířátka“ a motivační cvičení: „Zvířátka“

KOŤÁTKA

 • Rozhovory na téma „Naše tělo a zdraví” (práce s obrázky)
 • Třídění potravin na skupiny zdravé x nezdravé
 • PH: „Bacílek Emílek” a „Lepidlo slepilo”
 • Nácvik říkanky s pohybem „Tělíčko”
 • Správné mytí rukou (uvolňovací cviky zápěstí)

ŠTĚŇÁTKA

 • Rozhovory na téma: „Zimní hry a sporty“
 • „Hokejisté“ – metodický list, nácvik vlnovky, zubaté čáry
 • Nácvik básničky: „Na sněhu“ a opakování písní se zimní tématikou
 • Cvičení se Sokolem do života, pohybová hra: „Na sportovce“
 • Výtvarně – pracovní činnost: „Brusle“ – práce s inkoustem a zmizíkem, procvičování techniky stříhání

5. 2. – 9. 2. 2024

KUŘÁTKA

 • Čtení pohádky „JEŽKŮV ZIMNÍ SPÁNEK“, pohybová hra „JEŽEK SBÍRÁ ZÁSOBY NA ZIMU
 • Komunitní kruh – rozhovory nad obrázky zvířat, povídání o zimním spánku (ježek, medvěd)
 • Tvorba veverky, lepení a zdobení ocásku, malba štětcem, prstovými barvami, stříhání
 • Procházka do přírody, pozorování zvířat v lese, pozorování hospodářských zvířat (ovce, slepice, kozy)

KOŤÁTKA

 • „Vraní zpráva“ – přiblížit dětem život zvířat a ptáčků v zimě, upozorňovat děti na péči člověka o ně
 • „Stojí, stojí ohrádka“  – hra s obrázky, gymnastika mluvidel
 • „O ztracené rukavičce“ – procvičování posloupnosti, dramatizace pohádky a pracovní činnost (stříhání a lepení)
 • „Let ptáčků“ – a „Vrabeček“ – grafomotorika
 • „Bude zima, bude mráz“ – seznámení s písničkou, s jejím obsahem a melodií, sluchová hra: „Kam se ptáček schoval“
 • „Začarovaný les“ – motivační cvičení

ŠTĚŇÁTKA

 • Rozhovory na téma: „Co si oblékáme v zimě“
 • Výtvarně – pracovní činnost: „Rukavičky“ – vystřihování, práce s temperovou barvou, vatou..
 • Grafomotorická cvičení – pracovní list: „Křížené čáry“
 • Nácvik básně: „Rukavičky“ – zapamatovat si krátký text
 • Pohybové hry: „Rukavice“, „Čepice“, motivační cvičení s čepicemi

29. 1. – 2. 2. 2024

KUŘÁTKA

 • Nácvik písně ,,Huboval vrabčák na zimu“
 • Výroba ptačích krmítek z papírových rolí a ptačího zobu
 • Rozhovory na téma ,,Ptáci v zimě“
 • Pohybová hra ,,Kde máš svojí budku“

KOŤÁTKA

 • Rozhovory na téma: „Zimní období a sporty“
 • Tvoření „Krasobruslařka na rybníku“ (nácvik stříhání a práce s lepidlem)
 • „Hokej medvědí“- nácvik říkanky s pohybem
 • Pohybová improvizace zimních sportů
 • Nácvik písně „Medvěd na lyžích“

ŠTĚŇÁTKA

 • Rozhovory na téma: „Zdraví“ – uvědomění si vlastního těla, co děláme pro své zdraví, jak předcházet nemocem
 • ,,Mytí rukou“ – obkreslování rukou, otisky štětce
 • opakování písničky: „Medvědí trápení“ – doprovod na orffovy nástroje
 • nácvik básničky: Rozcvička“
 • Pohybová hra: „Ucho na ucho“ a „Baba Rýma“, Tanec „Hlava, ramena, kolena“
 • První lekce plavecké výuky

22. 1. – 26. 1. 2024

KUŘÁTKA

 • sněhuláci tvoření lepení, stříhání
 • krmení zvířátek v přírodě, pozorování, jak ubývají snědená jablíčka
 • zkoumání ledu, chůze po ledu, nácvik opatrnosti a rovnováhy, pozorujeme tání
 • kresba „PANÍ ZIMY“, dle vlastní fantazie
 • Pohybová básnička a vyprávění o vločkách co nosí bílé kabátky

KOŤÁTKA

 • Masopust – poznávání tradice, jak se určoval den průvodu, postavy a zvířata, která patří do průvodu….
 • výroba masopustních masek
 • masopustní průvod – procvičování pojmů první, poslední, těsně
 • masopustní rej – tanec a zpěv lidových písní
 • masopustní koláče – grafomotorika, plynulý krouživý pohyb
 • masopustní veselice – básnička

ŠTĚŇÁTKA

 • Rozhovory na téma: „Ptáčkové v zimě“ – jak jim v tomto období pomáháme
 • Hra: „Na ptáčky“ – gymnastika mluvidel
 • „Krmítko pro ptáčky:“ – grafomotorika, uvolňovací cviky ruky
 • Nácvik písničky: „Huboval vrabčák“ -seznámení s novou písní
 • Výtvarně – pracovní činnost: „Krmítko“ – otisky ruky, malba temperovou barvou
 • „Cesta ke krmítku“ – orientace v prostoru, reakce na pokyn: vpravo, vlevo, vpřed, vzad

15. 1. – 19. 1. 2024

KUŘÁTKA

 • Malování vloček pomocí solného roztoku
 • Naučení říkanky ,,Zima zima zimička“
 • Pozorování padání vloček venku
 • Stavění malých sněhuláků

KOŤÁTKA

 • Rozhovory na téma „Zimní oblečení“
 • Nácvik říkanky „Když se venku ochladí“ s ukazováním
 • Tvoření čepičky s rukavičkami- nácvik stříhání a práce s lepidlem
 • Procvičování základních geometrických tvarů (čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh)
 • PH: „Lepidlo slepilo“, „Rukavičko, kde jsi?“
 • Hra na tělo- rytmizace názvů oblečení

ŠTĚŇÁTKA

 • Rozhovory k tématu: „Paní zima kraluje“
 • Pohybové hry: „Na Mrazíka“; „Koulovaná“; „Sněží“
 • Výtvarně-pracovní činnost: „Zimní krajina“ – malba štětcem, procvičování techniky stříhání, tupování vatovou tyčinkou¨
 • Opakování písniček se zimní tématikou: „Sněží“, „Sněhuláček“
 • Dechové cvičení s vločkami

8. 1. – 12. 1. 2024

KUŘÁTKA

 • poznáváme oblečení –   jak se zapne zip, jak obrátit neposlušné nohavice
 • překážková dráha, najdi svoje rukavice, bačkůrky, botičky
 • výroba kulíška s bambulí – prstové barvy, tiskátka, lepení, práce s krepovým papírem
 • poskládáme oblečení –   pexeso z oblečení
 • pohybová říkanka „KDYŽ SE TŘPYTÍ SNÍH“ 

KOŤÁTKA

 • „ Poznej, co kam patří „ – charakteristické znaky ročních období , učit se  přemýšlet a uvažovat
 • „Co dělám celý den“ -rozlišovat a správně označovat časové vztahy (ráno, poledne, večer) ve spojitosti s činnostmi významnými pro děti
 • „Týden „ – naučit se nazpaměť jednoduchou básničku
 • Hudební hádanky -poznat známou píseň podle melodie, zazpívaného úryvku, vyskytujícího se slova v písni, obrázku
 • „Den a noc „ -zdokonalování se v technice stříhání, dodržovat čistotu při lepení
 • „Sluníčko „ -horizontální linie vedená zleva doprava ( grafomotorika)

ŠTĚŇÁTKA

 • projekt „Mašinka“ – Hrnečku, Vař!“
 • poslech a rozbor pohádky „Hrnečku, Vař!“
 • „Barevné hrnečky“ – procvičování základních a doplňkových barev
 • výtvarná činnost: „Hrneček“ – rozvoj jemné motoriky, zdokonalování techniky stříhání a lepení
 • pracovní list: „Stejné hrnečky vybarvi“ – třídit předměty dle daného kritéria

2. 1. – 5. 1. 2024

KUŘÁTKA

 • stříhání tvarů-procvičování úchopu nůžek
 • nácvik písně: „Tři králové“ za doprovodu kytary
 • rozhovory na téma: „Moje Vánoční prázdniny“
 • protahovací cvičení- dětská jóga

KOŤÁTKA

 •  rozhovory s dětmi na téma „Zima a zimní období“
 • malování „Paní Zimy“ vodovými barvami, pokusy s mícháním barev
 • sledování pohádky: „Jak to bylo na tři krále“- rozbor pohádky
 • PH: „Mrazík“- rozvoj spolupráce a hrubé motoriky
 • nácvik písně „Tři králové“ za pomoci Orfových nástrojů

ŠTĚŇÁTKA

18. 12. – 22. 12. 2023

 • rozhovory na téma: „Jak jsme prožili Štědrý den“
 • seznámení  tradicí Tří králů – poslech pohádky, rozhovory nad obrázky
 • nácvik básničky: „Tři králové“ a poslech koledy: „My tři králové“
 • výroba leporela k tématu – stříhání, lepení, vybarvování
 • grafomotorické cvičení: „Královská koruna“ – nácvik rovné a šikmé čáry a napodobení kruhu
 • zpívání vánočních koled
 • hraní si s novými hračkami od Ježíška
 • tvoření vánočních přání a výrobků
 • pozorování vánoční výzdoby při pobytu venku
 • sledování vánočních pohádek
 • povídání na téma: „Vánoční zvyky a tradice“

11. 12. – 15. 12. 2023

KUŘÁTKA

 • příběh o vánoční hvězdě, modelování vánočního cukroví
 • stříhání a omalovánky – vánoční motivy
 • zdobení vánočního stromečku pomocí lepidla
 • překážková dráha „JEŽÍŠEK LETÍ“
 • nová pohybová básnička „ NA SANÍCH“

KOŤÁTKA

 • pohádka „O vánoční hvězdě“-soustředit se na poslech mluveného slova, omalovánka
 • pohádka „Nadílka „-povídání si o tom, proč nosí Ježíšek dárky především dětem
 • pohádka“ O vánočním smrku“ – poslech, malování vánočního stromečku
 • nácvik koledy „Koza rohatá“
 • tvoření dárečku pro rodiče – andílek
 • slavnostní vánoční dopoledne – zapálení třetí adventní svíčky, poslech a zpěv vánočních koled, vánoční tradice a zvyky, nadílka

ŠTĚŇÁTKA

 • „Pohádka o vánočním smrku“ – poslech a rozbor pohádky
 • „Vánoční hvězdička“ – tvoření z netradičního materiálu
 • zpívání a opakování vánočních koled a písniček
 • dopoledne u vánočního stromečku – nadílka a zapálení třetí adventní svíčky
 • „Andělíček“ – stříhání, lepení a skládání papíru

4. 12. – 8. 12. 2023

Společně jsme si tento týden užili tyto akce:

 • Čtení dětem „Generace bez hranic“
 • Preventivní program: „Les a lesní zvěř“
 • Mikulášská nadílka ve školce

KUŘÁTKA

 • tvoření čertíka pomocí uhlíku, stříhání a lepení
 • jógová pohybová chvilka, zábavné pozice ve dvojicích „jogahrátky se zvířátky“
 • Mikuláš – stříhání fousů- práce s rovnými čarami, práce s nůžkami
 • procvičování jemné motoriky- práce s lepidlem zdobení andělů třpytkami

KOŤÁTKA

 • opakování básniček a písniček pro Mikuláše, čerta a anděla
 • tvoření čertíka- práce s uhlem, lepení, stříhání
 • nácvik písně „Zimní“, vymýšlení zimního tanečku
 • rozhovory na téma „Advent“- vánoční tradice, zapálení druhé adventní svíčky
 • metodický list- procvičování pojmů: vlevo, vpravo, uprostřed, první, poslední

ŠTĚŇÁTKA

 • oromotorická cvičení- udrž tužku nad rtem
 • tvoření andělského přání- lepení a stříhání
 • nácvik básně ,,Mikuláš“, zpěv koledy „ROLNIČKY“
 • slavnostní zapálení 2.adventní svíčky, komunitní kruh
 • cvičení na gymnastickém koberci, prvky jógy, preventivně- zdravotní cvičení „andělský let“

27. 11. – 1. 12. 2023

KUŘÁTKA

 • vyprávění o pohádkách, představení pohádkových postaviček
 • poslech pohádkových písniček – poznávačka
 • četba andělské pohádky
 • tvoření andělíčka, tempery, lepidlo, nůžky

KOŤÁTKA

 • pohádka „ Kterak Křemílek a Vochomůrka seřídili hodiny s jednou ručičkou „
 • společné besedování o nastávající zimě, co se děje v přírodě ,střídání ročních období
 • „Advent nastává“ – poslech koled, rozsvícení první svíčky ,ozdobení vánočního stromečku
 • výroba papírových adventních věnečků
 • „Zima,zima,zimička…..“ motivační cvičení

ŠTĚŇÁTKA

 • „Advent“ – rozhovory nad obrázky, pohádka „Kterak Křemílek a Vochomůrka seřídili hodiny s jednou ručičkou“
 • zdobení Adventního věnce a stromečku
 • cvičení se Sokolem – přeskoky, skákání panáka
 • výtvarná činnost: Adventní věnec“ – vybarvování pastelkami, procvičování techniky stříhání
 • „Adventní svíčky“ – procvičování počtu, třízení dle velikosti, barvy…

20. 11. – 24. 11. 2023

KUŘÁTKA

 • nácvik básniček o vrabci a sově
 • oromotorická cvičení- foukáme jako balónek, udrž tužku nad horním rtem
 • opakování písní a básniček na Advent
 • tvoření ptáčků prstovými barvami
 • povídání o ptácích a jaké nám tu zůstanou na zimu

KOŤÁTKA

 • tvoření Večerníčka – skládání čepičky podle vzoru, správný úchop tužky
 • prohlížení pohádkových knih, diskuze nad pohádkovými příběhy
 • poznávání písniček ze známých dětských pohádek
 • nácvik básniček a písniček na blížící se Advent
 • rozhovory na téma: „Pohádky“ – nejoblíbenější pohádka a její převyprávění

ŠTĚŇÁTKA

 • rozhovory na téma: „Počasí na podzim“ – sledování
 • prstové cvičení: „Dešťové kapičky“ a básnička „Déšť“
 • „Déšť“ – grafomotorika – vodorovné čáry
 • opakování písniček a básniček na Adventní setkání
 • výtvarně – pracovní činnost: „Deštník“ – malba štětcem, skládání papíru do harmoniky

13. 11. – 16. 11. 2023

KUŘÁTKA

 • preventivní program červený kříž
 • tvoření ptáčků křídou a obtiskem dlaně
 • procházka, poznávání obce – léčivá studánka
 • zpěv písniček, tanečky s většími dětmi ve školce
 • jógové cvičení, nácvik pozice “orel”

KOŤÁTKA

 • bajka „Liška a čáp“ – co to je bajka a jakou moudrost nám zprostředkovává
 • grafomotorika – „Čápi na komíně“ vodorovné čáry
 • poslech a společná reprodukce příběhu „Proč pes žije s člověkem“
 • pohádka „Vlk a tři čuníci“-dějová posloupnost, výroba papírového čuníka
 • preventivní program „Když Alenka stůně“ – návštěva pracovnice Červeného kříže

ŠTĚŇÁTKA

 • nácvik básničky: „Týden“
 • „Kdo přišel pomoci dědkovi první a kdo poslední?“ – orientace se v řadě
 • motivační cvičení: „O veliké řepě“; Cvičení se Sokolem  
 • preventivní program „Když Alenka stůně“
 • hudební pořad pro děti: Uhlíř, Svěrák – Hutník Kladno

6. 11. – 10. 11. 2023

Společně jsme si tento týden užili tyto akce:

 • Čtení dětem „Generace bez hranic“
 • Tančící pes Karel ve školce
 • Když kytara zpívá „Světem křížem krážem“ – kytarový koncert

KUŘÁTKA

 • Zdobení strašidýlek
 • Procházka obcí – tři kříže, socha sv. Antonína Paduánského
 • Pohádkové divadýlko – šípková Růženka
 • tanečky na pohádkové písničky

KOŤÁTKA

 • Nácvik básně „Barvičky“
 • Navlékání barevných korálků
 • Hledání barevných listů
 • Obtiskování listů
 • PH: „Na barevná auta“, „Barvičky, barvičky hýbejte se!“

ŠTĚŇÁTKA

 • Barvy podzimu – otisky listů
 • Básnička „Podzim“
 • Seznámení s písní „Listopad“
 • „Ježkovi cestičky“- vyznačování cestiček
 • Seznámení s básničkami a písničkami na Advent

30. 10. – 3. 11. 2023

Tento týden se v naší školce nesl vyloženě v“ duchu“ strašidel, duchů a skřítků …ale nikdo z nás se nebál, vždyť jsme to byly my, převlečené děti 😊. Hrály jsme různé hry, skládaly puzzle, počítaly dýně… ale ze všeho nejvíce se nám   líbila dětská párty, na které kromě písniček nechybělo ani spoustu dobrůtek. Také za námi do školky přišel skřítek, kterému jsme vymyslely jméno a on nám na oplátku připravil haloweenskou stezku plnou úkolů, na jejímž konci na nás čekala odměna. Na závěr týdne jsme si řekly, že u nás dodržujeme svátek zesnulých Dušičky.

23. 10. – 27. 10. 2023

KUŘÁTKA

 • tvoření perníkové chaloupky z modelíny
 • výlet za zvířátky (kozy, kohout, slepice, ovce)
 • procházkou na rozhlednu
 • taneček ,“Hlava, ramena, kolena“

KOŤÁTKA

 • pohybová hra: „Vítr”
 • dotváření pohádky „O dráčkovi, který neuměl létat”
 • vymýšlení jmen pro draky
 • výroba dráčka
 • zdravotní cvičení s našimi vyrobenými dráčky

ŠTĚŇÁTKA

 • plody podzimu – sběr a názorná ukázka
 • básnička „Kaštany“
 • motivační cvičení s kaštany a ořechy
 • „Padající listí“ – procvičování počítání
 • „Dubínek“ – pracovní činnost, muchlání papíru, stříhání a lepení

16. 10. – 20. 10. 2023

KUŘÁTKA

 • ptačí tanec na hudbu, 
 • pozorování a rozlišování barev listí
 • překážková dráha 
 • hra na jména s míčem 

KOŤÁTKA

 • „Na poli „ seznámení s polními plodinami, s jejich zpracováním a s pracemi na poli  ( rozhovory, vycházky )
 • „Jak orá traktor“ – grafomotorika
 • „ Strašák v poli„ – výtvarná činnost
 • „Pohádka o řepě„ – společná reprodukce pohádky, dramatizace, procvičování dějové posloupnosti
 • ,,Zvířátka na poli,, – motivační cvičení, ,,Strom“ – hravé jógové cvičení

ŠTĚŇÁTKA

 • rozhovory na téma: „Podzim“ – charakteristické znaky
 • „ O pyšném drakoví“ – poslech pohádky a vyvození mravního ponaučení
 • „Nebe plné draků“ – nácvik básničky a vyrábění draků
 • „Závody dráčků na nebi“ – pohybová chvilka!
 • procvičování pojmů: vlevo x vpravo + “Let dráčka“ – uvolňovací cviky zápěstí

9. 10. – 13. 10. 2023

KUŘÁTKA

 • procházka na kukuřičné pole, pozorujeme přírodu, ptáčky
 • tiskátka z jablíček a otisky ruky ,,Žaludy“
 • tanec „Macarena“
 • básnička „Kaštany“
 • píseň ,,Lečo´´

KOŤÁTKA

 • hledání cestiček pro ježečka
 • pohybová hra: Veverky houbařky
 • báseň: „Podzim“
 • píseň: „Ježek“
 • tvoření skřítků Podzimníčků
 • vycházka do lesa a na louku – pozorování přírody a znaků podzimu

ŠTĚŇÁTKA

 • „Co pěstujeme na poli“ – bedýnka s názornou ukázkou
 • „Traktor na poli“ – pracovní činnost
 • cvičení s bramborami a hra „Šťouchaná“
 • opakování básničky: „První pohádka“ a písničky: „Jedna, dvě, tři, čtyři..“
 • grafomotorika: „Let vlaštovek nad polem“

2. 10. – 6. 10. 2023

KUŘÁTKA

 • Výtvarné tvoření jablíček klovatinou a temperami
 • Básnička „JEŽEK“ s maňáskem
 • Tanec „MAKARENA“
 • Procházka do přírody s většími dětmi – sběr přírodnin
 • Pečení jablečného závinu
 • Procvičování barev „PAN ČÁP ZTRATIL ČEPIČKU“

KOŤÁTKA

 • projekt: „Generace bez hranic“ a „Cvičení se sokolem“
 • pečení štrúdlu
 • „Foukej, foukej, větříčku, Vezmi žlutou tužku“ podzimní veršování
 • „Měla babka čtyři jabka“ propojení zpěvu a tance
 • „Koulelo se jablíčko“ (cvičení s malými míčky)
 • „Podzimní zahrada „výtvarná činnost, rozhovory nad obrázky

ŠTĚŇÁTKA

 • dokončení tématu „Košík plný ovoce“- pečení jablečných taštiček
 • opakování písniček: „Hruška“ a „Měla babka“
 • pohádka „O Budulínkovi“ (Projekt: „Mašinka“)
 • projekt: „Generace bez hranic“ – čtení babiček v MŠ
 • počítání hrášků a kreslení mističek pro Budulínka

25. 9. – 29. 9. 2023

KUŘÁTKA

 • týden plný ovoce a zeleniny
 • rozcvička s jahodovou odměnou
 • tvoření mrkvových obrázků za pomoci lepidla
 • procházka za zvířátky
 • modelování brambory podle básničky

KOŤÁTKA

 • tvoření mrkviček lepením zmuchlaných papírových kuliček
 • nácvik básně s pohybem: „Šel zahradník s motykou“
 • poznávání zeleniny na obrázcích, zeleninové puzzle
 • pohybová hra: ,,Na mrkvičky“
 • „Košík plný zeleniny“- procvičování číselné řady od 1-4

ŠTĚŇÁTKA

 • rozhovory na téma: „Košík plný ovoce“
 •   nácvik písně: ,,V zahrádce na hrušce“
 • dechové cvičení: ,,Na stromy a vítr“
 • kresba ,,Jabloňky“ a výroba jablíček z krepového papíru
 • motivační cvičení s ovocem

18. 9. – 22. 9. 2023

KUŘÁTKA

 • vyprávění na téma: „Les a zvířátka“
 • prohlížení obrázkových knih k tématu
 • „jógohrátky“ se zvířátky
 • zpěv lidových písní

KOŤÁTKA

 • podzim – charakteristické znaky, seznámení s pojmem Babí léto
 • kolik puntíků má mochomůrka? (procvičování číselné řady1–4)
 • písnička „Houby“, básnička „Vlaštovička“
 • barevné honičky, PH „Na čápa“
 • „Šípkový keř“ – kresba + otisky štětce

ŠTĚŇÁTKA

 • seznámení s písničkou: „Houbičky“
 • pracovní činnost: „Muchomůrka“
 • Rozhovor na téma: „Houby“ – jedlé x nejedlé
 • Grafomotorické cvičení: „ Cesta houbiček do košíku“
 • Seznámení s projektem: „Cvičení se Sokolem“

11. 9. – 15. 9. 2023

KUŘÁTKA

 • zůstáváme ve školce do oběda
 • první výlet mimo školní zahradu – procházka s většími dětmi na dětské hřiště
 • seznámení se značkami – omalovánky
 • cvičení s plyšovými kamarády
 • zpívání s většími dětmi u klavíru

KOŤÁTKA

 • povídání o naší vesnici, rozdílech mezi městem a vesnicí
 • kresba našeho domečku, v kterém bydlíme
 • básnička: ,,Domečky”
 • stavba malé vesničky z Lego stavebnic

ŠTĚŇÁTKA

 • seznámení s projektem: „Mašinka, která jede do stanice Škola“
 • pohádka: „O Smolíčkovi Pacholíčkovi“
 • vystřihovánka: „Smolíček“ – stříhání, skládání a lepení
 • „Jak se jmenuji“ – napodobování písmen

4. 9. – 8. 9. 2023

KUŘÁTKA

 • seznámení s budovou školy (školka, toalety, kuchyně, šatna)
 • návštěva školního hřiště (pískoviště, průlezky, tunel z vrbiček, zážitkový chodníček)
 • rozcvička s básničkou (kutálí se brambora)
 • seznamování s kamarády za pomoci maňáska ježka 

KOŤÁTKA

 • vyprávění zážitků z prázdnin
 • písnička „Courálek“
 • kresba postavy: To jsem já
 • seznámení s pravidly a bezpečností během dne 

ŠTĚŇÁTKA

 • vytvoření pravidel soužití (obrázková pravidla)
 • básničky: „Cinky linky“ a „Zatleskáme, zadupáme“
 • písnička: „Začít spolu“
 • kresba: „Můj první den ve školce“