16. 5. – 20. 5. 2022

I tento týden si KUŘÁTKA povídala o dopravních prostředcích. Nakreslila letadlo a vystříhala loďku. Z krepového papíru paní učitelka vytvořila ve třídě silnici, po které jsme na odstrkovadlech jezdili a učili se tak dopravní značky a předpisy. Při vycházkách jsme hledali a poznávali, jaké jsou dopravní značky v naší vesnici. KOŤÁTKA pokračovala v tématu ,,Moje vesnice“. Vyráběla si domeček, který vystřihovala a lepila na barevný podklad, povídala si o tom, kde bydlíme a k čemu slouží adresa. Každý si svůj domeček složil z geometrických tvarů. Děti dramatizovaly pohádky ,,Boudo, budko“ a  ,, O veliké řepě“, nacvičovaly tanec ,,Pojedeme na výlet“ a zpívaly písničku ,,Malé kotě“. ŠTĚŇÁTKA se tento týden zaměřila na téma ,,Vesnice, město“. V komunitním kruhu si děti povídaly o rozdílech mezi městem a vesnicí, opakovaly si, kde bydlí a seznámily se s vesnicemi a městy, které jsou v našem okolí. Děti si z barevného papíru složily své domečky a pomocí pracovního listu si procvičovaly předmatematické představy. Během volných chvilek jsme zpívali písničky a recitovali básničky na závěrečnou besídku. V závěru týdne jsme si se ,,Sokolem“ zacvičili – kutáleli jsme míč podél lana. Děti cvičení se Sokolem moc baví. 🙂

9. 5. – 13. 5. 2022

V tomto týdnu si KUŘÁTKA povídala o dopravních prostředcích. Dozvěděli jsme se, že některé jezdí po silnici, jiné po kolejích. Další létají ve vzduchu nebo plavou po vodě. Společně jsme si postavili silnici, povídali si o dopravních značkách. Při vycházkách jsme se učili, jak správně přecházet přes silnici. Vyrobili jsme auta z papíru, při námětové hře jsme společně vytvořili z dřevěné stavebnice nádraží a na interaktivní tabuli jsme rozeznávali dopravní prostředky podle zvuku. KOŤÁTKA si povídala o rozdílu mezi vesnicí a městem a poté si je nakreslila, četla si pohádku „Krtek ve městě“ a společně si výtvarně ztvárnila naší vesnici. V závěru týdne děti začaly zkoušet pohádky „O veliké řepě“ a „Boudo, budko“, které můžete vidět na besídce. ŠTĚŇÁTKA se věnovala dopravě. V komunitním kruhu si povídala o tradičních i netradičních dopravních prostředcích a seznámila se i se základními dopravními značkami. Děti se naučily básničku „Semafor“, procvičily si pomocí gymnastiky mluvidel svůj jazýček, kdy si hrály na auto, které vyjíždí z garáže. Dopravní prostředky na obrázku jsme třídili, poznávali je podle zvuku a pověděli jsme si o bezpečnosti na silnici a chodníku. Děti si vyrobily z papíru letadlo, zazpívaly si písničku „Auto“, při pohybových chvilkách hrály hru „Na auta“ a cvičily s volantem. Při vycházkách jsme hledali a poznávali dopravní značky. V závěru týdne jsme využili interaktivního boxu a absolvovali dopravní školičku.

2. 5. – 6. 5. 2022

Barevný týden pojala každá třída po svém a rozhodně jsme si všichni užili mnoho zábavy. KUŘÁTKA si hrála s barvičkami, učila se je nejen poznávat, ale také správně pojmenovat. Žlutý den si děti nakreslily sluníčko voskovkou, o modrý den ke sluníčku vyrobily mráček z krepového papíru. Když byl červený den zahráli jsme si pohádku „O červené karkulce“ a pomocí obrázků jsme se učili chápat dějovou posloupnost. V závěru týdne jsme si procvičovali písničku „Travička zelená“ a v pátek jsme sluníčko spojili s deštivým mráčkem… a tak nám vznikla duha. 😊 KOŤÁTKA si nakreslila temperovou barvou červenou jahůdku, v úterý tiskala houbičkou modrý mráček a o žlutý den si z krepového papíru vyrobila žlutou kytičku. Děti si poslechly pohádku o „Žluté a modré lokomotivě“, povídaly si o tom, co je zelené a temperovou barvou si vybarvily vodníka od rybníka. Pateční den byl ve smyslu duhy, a tak si Koťátka vyrobila duhové kytičky pro své maminky a při volných hrách skládala duhu z barevných kuliček. Nejstarší ŠTĚŇÁTKA procvičovala barvy pomocí her, naučila se básničku „Barvičky“ a zpívala písničku „Travička zelená“. O modrý den si děti kreslením švestek procvičily grafomotoriku, vyrobily si žluté sluníčko a z krepového papíru vykouzlily srdíčka pro své maminky. V závěru týdne si Štěňátka namalovala duhu, hrála rytmické hry s barvičkami a cvičila se Sokolem.

25. 4. – 29. 4. 2022

KUŘÁTKA si na začátku týdne povídala na téma ,,Jak žijí včelky“, které si z papíru vyrobila. A protože se blížil čarodějnický den ve školce, začala se na něj připravovat. Poslechla si pohádku ,,O perníkové chaloupce“ a ježibabu z pohádky si nakreslila. Z papíru si děti vyrobily pavouky a netopýry, kterými si vyzdobily třídu. KOŤÁTKA se tento týden ocitla na dopravním hřišti, povídala si o dopravních prostředcích, které si ukazovala na obrázcích. Při skupinové práci si děti vyrobily přechod pro chodce, zahrály si pexeso s dopravními prostředky, chodila po provaze a přetahovala se ve družstvech. ŠTĚŇÁTKA si tento týden užívala hrátek s čarodějnicemi. Naučila se básničku ,,Ježibaby“, počítala čarodějnické vybavení, které nesmí chybět žádné čarodějnici a vyrobila si pavučinu s pavouky (kouzlení s klovatinou). Při pohybových chvilkách si zahrála na čarodějnice, nechyběl let na koštěti a při překážkové dráze se Štěňátka snažila dostat k chaloupce na kuří nožce. Koncem týdne nás čekal projektový den na téma ,,aromaterapie – svět vůní“. Děti měly možnost poznat kouzlo voňavých olejíčku. V pátek se v naší školičce na zahradě konal slet čarodějnic. Čarodějnice si vyrobily bublající lektvar, opekly si buřtíky, které mají moc rády a prolézaly pavučinou ve své chaloupce. A aby si čarodějnice trochu zasoutěžily, házely uhlíky na plechovky a běhaly v sedmimílových botách. No byla to náramná legrace. Fotografie z čarodějnického dne naleznete ve fotogalerii.

19. 4. – 22. 4. 2022

Po Velikonocích se nám pusinky skoro nezastavily, jak jsme všem kamarádům a paní učitelkám chtěli vyprávět zážitky a dojmy z tohoto svátku. KUŘÁTKA strávila celý týden na louce. Podle obrázků děti poznávaly zvířátka a broučky žijící na louce, naučily se říkanku „Polámal se mraveneček“ a prohlížely si knížku „Broučci“, ze které si přečetly pohádku. Při pracovních činnostech jsme si vyrobili housenky, berušky a motýlky. KOŤÁTKA zavítala do „ZOO“ a povídala si o tom, která zvířátka při návštěvě mohou vidět. Děti pracovaly s obrázkovou knížkou, při pohybových chvilkách si hrály na zvířátka a naučily se básničku ,,ZOO“. Z papíru si vyrobily páva, kde si procvičily i stříhání a v závěru týdne si pomocí otisku své ruky vyrobily plameňáka. Koťátka v zoologické zahradě potkala i své kamarády ze Štěňátek. ŠTĚŇÁTKA si ve skupinách postavila zoologickou zahradu z různých druhů kostek, pomocí pracovního listu počítala zvířátka a při rozcvičce si zacvičila se zvířátky. Děti si povídaly si o tom, jak se v ZOO chovat, naučily se o zvířátkách básničku a zpívaly písničku “ Máme rádi zvířata“. V závěru týdne si děti z papírových sáčků vyrobily žirafy. 

11. 4. – 14. 4. 2022

Tento týden nám utekl jako voda, protože jsme nelenili a celý týden jsme si užívali velikonoční nálady. Tvořili jsme, zpívali, recitovali koledy, no zkrátka nenudili jsme se. 🙂  Začátkem týdne jsme si připomněli, co vlastně tradice Velikonoc obnáší a jaké zvyky jsou s ní spojeny. Ozdobili jsme si osení, které nám krásně vyklíčilo, kouzelnými barvičkami jsme si vyrobili kraslice, vystřihali jsme si zápichy do osení a vyrobili si velikonoční přáníčka. Při pohybových chvilkách jsme hráli na zajíčky, cvičili s vajíčky a tancovali. Celý týden nám přálo počasí a tak jsme si mohli užívat sluníčka. Při procházkách jsme pozorovali velikonoční výzdobu v naší vesnici, na zahradě jsme si z písku vyráběli velikonoční beránky a v závěru týdne na nás všechny čekala velikonoční nadílka v podobě čokoládového zajíčka. Fotografie z tohoto týdne naleznete ve fotogalerii. Všem přejeme veselé Velikonoce plné jarní pohody, dobré nálady, hodně sluníčka a stálý úsměv na tváři.

4. 4. – 8. 4. 2022

Začátkem dubna KUŘÁTKA vyráběla zápichy do osení, které každé ráno pečlivě zalévala. A protože jsme se učili poznávat zvířátka na dvoře, vyrobili jsme si zápich kuřátka, kachny a ovečky. Přečetli jsme si pohádku „Ošklivé káčátko“, poslechli básničku „Kuřátko a obilí“ a zahráli si pohybovou hru na vlka a ovečky. Při vycházkách po okolí jsme pozorovali život zvířátek na dvorku. KOŤÁTKA poznávala život zvířátek, která žijí v trávě. Děti se zaměřily na šneka, kterého si vyrobily z barevného papíru a technikou rozfoukání barev mu vyrobily ulitu. Děti si ve dvojicích zahrály pexeso s obrázky živočichů, kteří žijí v trávě, poslouchaly pohádku z knížky Ferdy Mravence „Jak si šnek hrál“ a prohlédly si knížky Ferda Mravenec, Brouk Pytlík a knížku o hmyzu s pohyblivými prvky. I ŠTĚŇÁTKA se věnovala hmyzu. V komunitním kruhu si vyprávěla a ukazovala obrázky hmyzu, který se skrývá v trávě, učila se básničku s pohybem „Brouček“ a četla si pohádku „Včelička“. Včelku z pohádky si děti namalovaly temperovými barvami a vystřihly si jí. A aby včelka nebyla tak sama, vyrobili jsme jí kamarádku housenku z papíru, kde si děti procvičily skládání a lepení papíru. V závěru týdne k nám do školky přiletěli barevní papouškové. Dětem se přehlídka papoušků velice líbila. S papouškem se vyfotily a na památku si každý domů odnesl přívěšek papouška (tento dárek byl pořízen z části výtěžku z karnevalu).

28. 3. – 1. 4. 2022

Celý týden si KUŘÁTKA povídala o keřích, stromech a květinách na jaře. Rozfoukávala barvy, vyráběla jarní kytičky a naučila se novou básničku „Všichni vstávejte“. Při cvičení se zdokonalovala v házení a chytání míče a zahrála si oblíbené pohybové hry. KOŤÁTKA si povídala o mláďátkách na statku, učila se pomocí her poznávat mládě a rodiče. Vyráběla keramická velikonoční vajíčka a koncem týdne dramatizovala pohádky. ŠTĚŇÁTKA se ocitla na dvorečku u statku, kde se věnovala tématu domácí a hospodářská zvířata.  Pomocí obrázků utvářela zvířecí rodiny, pojmenovávala jednotlivá zvířátka a napodobovala jejich zvuky. V průběhu týdne si děti otiskly své ruce a vyrobily slepičku s kuřátky, naučily se novou písničku „Slepičko má“, zpívaly písničky k tématu a naučily se básničku „Husa“. Při pohybových chvilkách jsme si hráli pohybové hry k tématu, protahovali se jako zvířátka a s pejskem a kočičkou jsme uskutečnili závody ve družstvech. Také jsme plnili poslední úkol, který nám „Mašinka“ přivezla na měsíc březen. V pátek jsme si všichni společně zaseli osení na blížící se Velikonoce.

21. 3. – 25. 3. 2022

Celý tento týden KUŘÁTKA poznávala zvířátka na statku. Podle obrázků se je učila pojmenovat, společně si ve třídě postavila statek se zvířátky a naučila se novou pohádku „Tři prasátka“. Děti cvičily s míčem a obručí a začaly se učit novu básničku s pohybem. KOŤÁTKA si povídala o jarním počasí a pracovala s obrázky. Děti si nakreslily duhu suchým pastelem a pokusily se stínovat barvy. Koťátka si zazpívala písničku „Travička zelená“ a četla si příběh podle obrázků. ŠTĚŇÁTKA zavítala do přírody a povídala si na téma „květiny, stromy a keře“. V komunitním kruhu rozlišovala, jaké rostliny rostou na loukách, zahrádkách a v lese, zpívala lidové písně a hrála hry rozvíjející rytmus. Děti si temperovou barvou namalovaly krásné macešky a květ vytvořily pomocí otisku plastové lahve. V závěru týdne si Štěňátka zkusila kreslit podle diktátu, který byl zaměřený na barvy a geometrické tvary. Celá školka se ve čtvrtek účastnila projektového dne s názvem „Zdravé svačinky s Michalem aneb, jak Pejsek s kočičkou vařili kaši“.

14. 3. – 18. 3. 2022

Tento týden jsme ve školce všichni vítali přicházející se jaro. KUŘÁTKA si povídala o počasí na jaře, podle obrázků se učila rozeznávat hlavní znaky ročních období, učila se básničku „Jaro už přichází“ a hrála novou hru „Na pejsky“. Při výtvarné činnosti děti zapouštěly barvy, namalovaly si duhu (správné držení štětce) a modelovaly sluníčka. KOŤÁTKA se seznamovala s jarními kytičkami, které modelovala a učila se pojmenovat části květin (stonek, list, květ). Temperovou barvou si namalovala Bledulku, o které se naučila i básničku. ŠTĚŇÁTKA se v úvodu týdne seznámila s probouzející se přírodou na jaře, nejprve probudila sluníčko básničkou, kterou doprovodila pohybem a následně si sluníčko vyrobila. Děti si zopakovaly znaky přicházejícího jara, zpívaly písničku „ Na jaře“ a zatancovaly si taneček „Broučci“ a „Děti Slunce“. Při vycházkách jsme sledovali jarní zahrádky, na kterých jsme viděli mnoho krásných Sněženek, a o této květince děti znají i básničku.

7. 3. – 11. 3. 2022

Začátkem března KUŘÁTKA zavřela vrátka za zimou a začala si povídat jaru, které se skutečně blíží. Děti společně s paní učitelkou uklidily zimní výzdobu třídy a při písničce „Travička zelená“ temperou namalovaly jarní výzdobu. Při volných hrách Kuřátka pracovala s dřevěnou stavebnicí, stavěla jarní zahrádky a vyráběla sluníčko. Protože sluníčko svítilo opravdu celý týden i venku, tak jsme trávili čas vycházky na školní zahradě, kde jsme si konečně užili pískoviště. KOŤÁTKA si hrála na školu, povídala si o tom, jak to ve škole chodí, z krepového papíru si vyráběla balónky, učila se básničku „Brambora“ a „Koťata“. V závěru týdne vytleskávala slova na slabiky a určovala první hlásku ve jméně. Začínající hlásku svého jména si zdobila krepovým papírem. Děti se učily na svých papírových botičkách tkaničku. ŠTĚŇÁTKA se věnovala tématu „ Řemesla a povolání“. V komunitním kruhu si povídala o tom, které povolání nebo řemeslo dělají rodiče a poté si zahrála pantomimu, kde předváděla kamarádům jednotlivá povolání. Děti si vyrobily kuchařskou čepici a učily se básničku „Kuchař peče“. S písničkou „Šel zahradník do zahrady“ vyráběly zápich zahradníka. Jako správní muzikanti si Štěňátka vyzkoušela hru na různé orffovy nástroje a pomocí pracovního listu „Popletené nástroje“ si procvičila předmatematické dovednosti. V závěru týdne se z dětí staly švadlenky a ušily si svetr i šaty (provlékání provázku).

28. 2. – 4. 3. 2022

V prvním březnovém týdnu jsme si užili mnoho zábavy. Navštívila nás paní Palková v rámci projektu „Generace bez hranic“ a přečetla nám pohádku z knihy Honzíkova cesta. Ve středu jsme se společně vydali do divadla Spejbla a Hurvínka na představení „Hurvínkův popletený víkend“. Po představení si děti mohly prohlédnout síň s vystavenými loutkami. V průběhu týdne si KUŘÁTKA povídala o zvířátkách v lese – vyrobila si les se zvířátky, kde si procvičila vybarvování pastelkou a otisky temperou. Děti si poslechly pohádku „ Máša a medvědi“ a prohlédly si ji v knížce (seznámení s knihou). KOŤÁTKA se věnovala lidskému tělu a jak se o své tělo starat. Skládala lidskou kostru, srdce a učila se říkanku „Zoubky“. Děti kolektivně kreslily postavu holky a kluka, kde postupně dokreslily detaily a pojmenovávaly jednotlivé části těla. V pátek každý nakreslil vlastní postavu tuší. ŠTĚŇÁTKA se celý týden věnovala knížkám – ,,Březen, měsíc knihy“. V úvodu týdne se seznámila s knihou, žánry knih, kdo knihu píše a kdo do knihy kreslí obrázky. Děti si vyrobily svou knihu s pohádkou „Perníková chaloupka“, naučily se písničku „Pohádkový les“ a seznámily se s pohádkou „O třech prasátkách“, kterou nám přivezla „Mašinka,.,“ Děti se s nadšením vrhly do plnění úkolu „stříháme, lepíme, skládáme“ a během něj skládaly cihličky jako jedno z prasátek. V závěru týdne jsme se vydali do obecní knihovny, kde nám paní knihovnice představila zdejší knihovnu. V  pátek si děti přinesly do školky své oblíbené knihy a představily je svým kamarádům – všem dětem patří velká pochvala. 🙂 V pátek nás kupodivu všechny zaskočila sněhová nadílka, ze které měly děti velikou radost a tak si ještě užily sněhových radovánek.

21. 2. – 25. 2. 2022

Tento týden mezi KUŘÁTKA přišel nový kamarád, je nejmenší, a tak mu všichni pomáháme. Zahráli jsme si na pekaře – z modelíny jsme pekli housky a rohlíky. Při hře na kadeřnici jsme namotávali papírové proužky okolo tužky, procvičili jsme si tak ruce i prsty. A protože se blíží Masopust, vyrobili jsme si ze čtvrtky masky kočičky. KOŤÁTKA si povídala také o Masopustu, vyráběla si masku myšky, podívala se na pohádku „Chaloupka na vršku“ a naučila se říkanku „Masopust“. Děti si zahrály hru „Já mám, kdo má“ s obrázky zaměřenými na Masopust, vyrobily si zápich medvěda a koncem týdne se začaly učit písničku „Malé kotě“. A i ŠTĚŇÁTKA se také věnovala tradici Masopustu. Význam Masopustu si děti vysvětlily v pohádce „Masopust“, naučily se o něm básničku a vyrobily si masopustní masky. V závěru týdne si děti z papíru vyrobily masopustního koně (procvičování grafomotoriky) a hrály hudební kvíz „poznej hudební nástroj“. Štěňátka společně pracovala na projektu „Mašinka, která jede do stanice Škola“, kde si procvičila rozklad slov na slabiky. Venku občas vykouklo sluníčko, tak jsme si mohli pohrát na zahradě nebo na hřišti, a tak si užít po zimě průlezky a pískoviště. Ve středu 2. 3. 2022 se už moc těšíme do divadla Spejbla a Hurvínka. Prosíme, aby děti s sebou měly batůžek, svačinu, oběd a pití. Děkujeme 🙂

14. 2. – 18. 2. 2022

Tento týden měli naši kamarádi ze školy jarní prázdniny, a tak i v naší školičce bylo méně kamarádů. KUŘÁTKA s KOŤÁTKY si hrála celý týden na různá povolání a řemesla. Při námětových hrách si hrála na kuchaře a v kuchyňce přichystala výborné pohoštění na hostinu, vytvořila si ve třídě ordinaci pana doktora a zubaře. Děti stavěly z různých kostek své vysněné hrady a jako opravdoví zedníci dávaly cihličku k cihličce a přitom si procvičily geometrické tvary a počítání. Z holčiček se staly švadlenky a kluci opravovali auta. ŠTĚŇÁTKA se celý týden věnovala zimní olympiádě. Seznámila se se základními symboly –  olympijskými kruhy, městem, kde se letošní olympiáda koná a nechyběli ani známí sportovci. V úvodu týdne si děti vyrobily olympijskou vlajkou a pomocí svých rukou natiskly olympijské kruhy. Během týdne jsme se stali několika sportovci a zkusili si různé disciplíny – nejprve jsme si vyrobili lyže a následně se konal slalom na lyžích, tančili jsme jako krasobruslařky a nechybělo ani rychlobruslení. Společně jsme si zahráli hokej a zastříleli si na terče jako správní biatlonisté. V závěru týdne se konal závěrečný ceremoniál, předávání medailí a poslech české hymny. A protože byly všechny děti moc šikovné, stály na stupních vítězů se zlatými medailemi na krku. Fotografie z olympiády naleznete ve fotogalerii. 🙂

7. 2. – 11. 2. 2022

Tento týden nás ve školce bylo méně, takže jsme si hráli, cvičili  i  pracovali všichni společně. Starší děti tak mohly dopomáhat mladším kamarádům. 🙂 Procvičovali jsme písničky, básničky, zahráli jsme si pohádku „O Koblížkovi“. Pracovali jsme s modelínou, krepovým papírem. Učili jsme se třídit věci podle velikosti, tvarů, barev.

31. 1. – 4. 2. 2022

První únorový týden si KUŘÁTKA hrála na školu. Děti poznávaly a pojmenovávaly barvy, skládaly domečky z geometrických tvarů, počítaly se zvířátky do 5 a naučily se básničku „Vařila myška k obědu vločky”. KOŤÁTKA si začala povídat o zimních sportech, pomocí obrázků poznávala jednotlivé sporty a nad obrázky vedla rozhovory. Vypracovávala pracovní list „sporty”, ve kterém spojovala stejné obrázky, četla si pohádku „Ladovská zima” a naučila se básničku „Sáňkování”. Děti si pomocí korku vybarvily brusličky pro krasobruslařku. ŠTĚŇÁTKA se v tomto týdnu věnovala tématu „O rukavičce” – jak se oblékat v zimním období. V komunitním kruhu si opakovala postup oblékání v zimě a na co nesmíme zapomenout, při pohybových chvilkách hrála hru „Rukavička” a pohybově doprovodila básničku „To to zebe”. Děti zaujala pohádka „O rukavičce”, která je doprovázela celým týdnem – pohádku si poslechly, rukavičku si vyrobily a v závěru týdne se děti proměnily v herce a mladším kamarádům pohádku zahrály. Štěňátka zhodnotila projekt „Mašinka, …” za měsíc leden a už netrpělivě vyhlíží, kterou pohádku nám přiveze tentokrát.

24. 1. – 28. 1. 2022

Poslední lednový týden nejmenší KUŘÁTKA pokračovala v tématu „Lidské tělo“. Povídala si o lidském těle a zdraví, pracovala s modelínou, pískem a pomocí tuše vyráběla „bacílky“. Děti se dozvěděly, jak nám fungují plíce a další části těla. Děti si vysvětlovaly, proč si máme před jídlem mýt ruce a jak pečovat o své zdraví. Při volných hrách si hrály na paní doktorku a zubařku. KOŤÁTKA poznávala zimní oblečení podle obrázků, povídala si o tom, jak se v zimě oblékáme a proč. Dále si děti vyráběly zimní čepici, kterou si vystřihly a vybarvily vodovými barvami, a aby byla čepice opravdu zimní, detaily dolepily pomocí vaty. Nejstarší ŠTĚŇÁTKA se věnovala zvířátkům v zimním období. V komunitním kruhu hrála hru „Poznej zvíře“ a pracovala s didaktickými obrázky. Děti si poslechly pohádku „Jezevec a lesní víla“ a následně si procvičily zrakovou orientaci. V závěru týdne zavítala Štěňátka i na Severní pól, vyrobila si tučňáka pomocí temperových barev a vaty a naučila se o něm básničku. Nezapomněla ani na ptáčky v zimě a povídala si o tom, jak se o ptáčky v zimě staráme, aby nás na jaře odměnili „písničkou“. V pátek k nám přijelo Sférické kino, které děti moc potěšilo. Na mladší děti čekala pohádka o zvířátkách, a starší děti se potěšily pohádkou o medvědovi a tučňákovi, kteří společně letěli do vesmíru.

17. 1. – 21. 1. 2022

KUŘÁTKA se v tomto týdnu začala věnovat tématu „Lidské tělo“. Děti si o lidském těle povídaly, ukazovaly si obrázky a učily se správně pojmenovat části těla. Kuřátka nelenila a naučila se říkanku s pohybem „Hlava, ramena..“ a při cvičení se snažila procvičit si celé tělo. Nadále procvičují práci s lepidlem a papírem, ale také modelovala. KOŤÁTKA si tento týden vyráběla vločku, kterou polepila barevnými papíry s odstíny zimních tónů, prohlížela si obrázkovou knihu „Zima“ a učila se básničku se zimní tématikou. Kolektivně děti namalovaly obrázek na téma zima, který se jim velice zdařil. V závěru týdne si Koťátka poslechla pohádku „Paní Zima“ a pohádkovou paní Zimu si děti dle své fantazie namalovaly. ŠTĚŇÁTKA celý týden doslova čarovala s „paní Zimou“, naučila se básničku s pohybem „Padá snížek“, zpívala novou písničku „Sněží“ a vyprávěla si pohádku „ Sněhuláček“, o kterém si zazpívala také písničku. Děti si vystřihovaly vločky, které byly opravdu kouzelné a suchým pastelem a klovatinou si vyčarovaly zimní oblohu plnou vloček. Štěňátka plnila další úkol z projektu „Mašinka,…“ a nezapomněla ani cvičit „Se Sokolem do života“.

10. 1. – 14. 1. 2022

Druhý lednový týden jsme se ve školce věnovali tématu „Počasí a změny v přírodě“. KUŘÁTKA si povídala o tom, jaké počasí v zimě je a jak se v tomto období oblékáme. Nadále procvičovala čistotu během lepení, hrála pohybové hry a chodila na delší procházky v okolí naší vesnice. KOŤÁTKA si v úvodu týdne poslechla pohádku „ Jak Mikeš s Pepíkem sáňkovali“ a následně si vyráběla sněhuláka. Koncem týdne poznávala roční období na obrázcích a s Kuřátky soutěžila v rychlosti oblékání. ŠTĚŇÁTKA si povídala o změnách v přírodě ve všech ročních obdobích, charakterizovala jednotlivá roční období a namalovala „strom v ročních obdobích“. Opakovala básničku „Dešťové kapičky“, brčkem rozfoukávala inkoust a vyrobila si holinky v kaluži. V závěru týdne si Štěňátka zahrála na Orffovy nástroje, kterými doprovázela písničky se zimní tématikou.

3. 1. – 7. 1. 2022

Nový rok jsme společně ve školce zahájili vyprávěním zážitků z vánočních svátků. V tomto týdnu se celá školka věnovala tématu „Tři králové“, každá třída pojala toto téma po svém. KUŘÁTKA vyráběla Tři krále z papíru, naučila se o nich písničku a při vycházkách si užívala sněhu a trénovala chůzi ve dvojicích. KOŤÁTKA si přečetla pohádku a následně si Tři krále vyrobila, tímto si procvičila stříhání a lepení. Koncem týdne Koťátka shlédla pohádku „Tři králové“ a procvičovala jemnou motoriku. ŠTĚŇÁTKA se s tradicí Tří králů seznámila pomocí interaktivního boxu, kde si nejprve o tomto tématu příběh poslechla a následně hravou formou procvičila prostorové pojmy, barvy a počet 1 – 6. Také se seznámila s koledou Tři králové, počítala koruny, vyráběla si trojici králů z ubrousků. Ve čtvrtek na Tři krále si Štěňátka vyrobila svou královskou korunu z papíru.  „Mašinka, která jede do stanice škola“ přivezla na měsíc leden pohádku „Hrnečku, Vař!“.

20. 12. – 23. 12. 2021

Poslední měsíc kalendářního roku nás provázel celý adventním časem, který jsme si ve školce moc užili. V tomto týdnu si děti dokončovaly své vánoční výrobky, zpívaly vánoční koledy a recitovaly vánoční říkadla. Společně jsme pouštěli lodičky z ořechových skořápek, házeli bačkorou a rozkrajovali jablíčko, kde se vždy objevila hvězdička. A protože Ježíšek, věděl, že na Štědrý den už ve školce děti nenajde, přiletěl v úterý a pod stromečkem nám zanechal mnoho dárečků. Děti rozbalovaly, co jim síly stačily a radovaly se ze všech dárečků.„Děkujeme Ježíšku“ (fotografie z nadílky naleznete ve fotogalerii). Přejeme Vám klidné a pohodové svátky plné radosti a mnoho zdraví do nového roku 2022.

13. 12. – 17. 12. 2021

Třetí adventní týden se KUŘÁTKA společně s KOŤÁTKY věnovala tématu „Zvířátka v zimě“. Poznávala zvířátka, která žijí v lese a povídala si o tom, jak se o ně v zimě staráme. Děti se naučily básničku „Medvěde, medvěde“, z papíru si vyrobily domečky pro zvířátka, která se již ukládají k zimnímu spánku. Při pohybových chvilkách si hrála na zvířátka v lese, která přelézají a podlézají překážky. Ve středu do naší školky zavítal očekávaný kouzelník, který předvedl excelentní kouzelnické kousky. Všem dětem se představení moc líbilo. ŠTĚŇÁTKA se již nemohou dočkat Ježíška, a tak se věnovala předvánočnímu času. Povídala si o Adventu, vyráběla vánoční přáníčka, kde si procvičovala stříhání a naučila se básničku „Ježíšku“. Nechyběl ani dopis Ježíškovi, do kterého si děti svá přání nakreslily. Nadále děti procvičovaly zavazování tkaniček a v závěru týdne si Štěňátka vyráběla vánoční hvězdy z papíru.

6. 12. – 10. 12. 2021

KUŘÁTKA si tento týden povídala o počasí v zimě. Díky tomu, že venku napadl sníh, postavili jsme si sněhuláka i ve třídě a mohli tak názorně rozpoznat, co se s ním v teple stane. Podle obrázků jsme poznávali ptáčky a následně je vystřihovali. Naučili jsme se říkanku „Sněží“ a písničku „Malý vrabčák“, kterou nás naučila praktikantka Karolína. KOŤÁTKA vyráběla vánoční přání pro maminky a tatínky, četla si pohádku „ O narození Ježíška“ a naučila se básničku „Vánoční cukroví“ a „Kapr“. Ke konci týdne si Koťátka vystřihovala zimní vločky z papíru, zdobila vánoční keramiku a vyráběla vánoční stromeček z filcu a vaty. ŠŤĚŇÁTKA provázela celý týden pohádka: „ O perníkové chaloupce“, kterou nám přivezla „Mašinka, která jede do stanice Škola“. Pohádku jsme si převyprávěli a následné plnili úkoly, které nám Jeníček s Mařenkou připravili – procvičovali jsme geometrické tvary a kreslili Jeníčka (kresba postavy). Nezapomínáme ani náš adventní kalendář a každý den sundáme jednu rukavičku a počítáme, kolik dnů nám zbývá do Ježíška. Štěňátka vyráběla plech s perníčky – stříhání, lepení a zdobení perníčků, malovala vánoční sádrové odlitky a seznámila se s novou písničkou „Ježíšek“. V pátek jsme si na adventním věnci rozsvítili třetí adventní svíčku.

Příští týden, ve středu 15. 12. 2021, k nám do školky zavítá kouzelník – už se  na něj moc těšíme.

29. 11. – 3. 12. 2021

Mikulášský týden jsme strávili převážně společnými aktivitami, které byly opravdu pestré. Hned v pondělí jsme náš předvánoční čas zahájili pečením perníčků, které u nás navodilo tu pravou předvánoční atmosféru. A protože jsme byli v plném očekávání návštěvy mikulášské družiny, pokračovali jsme vyráběním čerta, Mikuláše a anděla různými výtvarnými technikami. Naučili jsme se Čertovskou polku, poslechli si pohádku o Mikuláši a nazdobili jsme keramické dárečky. V závěru týdne přišla očekávaná návštěva, a to Mikuláš se svou družinou. Všechny děti z naší školičky byly určitě hodné, protože od Mikuláše dostal každý balíček. Páteční tajemnou noc strávily starší děti přespáním ve školce. Během večerní párty je čekala diskotéka, soutěže, zdobení stromečku a těsně před spaním se vydaly na stezku odvahy. Na konci stezky na děti čekal duch, Bílá paní a truhla plná pokladu. Všichni byli opravdu odvážní a celou noc ve školce zvládli na výbornou. Velké poděkování patří rodičům, kteří přispěli občerstvením.

… více fotografií z našeho nocování ve školce naleznete ve fotogalerii.

22. 11. – 27. 11. 2021

V naší školičce jsme zahájili přípravy na Advent, a to doslova v plném proudu. Nejprve jsme si s dětmi pověděli a vysvětlili, co vše patří k adventnímu času. Poslechli jsme si příběh „Advent – 4 svíčky“ a Štěňátka nám nazdobila adventní věnec. Děti si také vyrobily svůj papírový, který se všem moc povedl. Celý týden se děti připravovaly na rozsvícení vánočního stromečku, učily se básničku“Vánoční skřítek“, opakovaly písničky“Sněhulák“, „Mráz“ a koledu „Stojí vrba košatá“. V závěru týdne jsme si s dětmi povídali o všem, co nás do Vánoc ještě čeká a už teď se všichni na Vánoce moc těšíme.

Děti ze třídy Štěňátek se pilně věnovaly úkolům, které jim opět přivezla „Mašinka, která jede do stanice Škola“, procvičovaly básničku „Týden“, zavazování tkaniček a dějovou posloupnost pohádky.

15. 11. – 19. 11. 2021

Naše školička se v tomto týdnu proměnila v pohádkovou říši. Děti poslouchaly, malovaly a hrály klasické pohádky. Společně jsme si zahráli pohádky: O veliké řepě a O perníkové chaloupce. Děti se této činnosti velmi rády věnují. Mladší děti si perníkovou chaloupku vyrobily z luštěnin a nazdobily skutečnými cukrovinkami. Také poslouchaly pohádku „Čert a Káča“ a naučily se hru na „Peška“. Starší děti si poslechly pohádku „O pejskovi a kočičce“ a poté si jí tuší nakreslily. Ke konci týdne si starší děti také vyráběly keramické výrobky na Vánoce. Všem dětem se výrobky moc povedly. Stále společně nacvičujeme písně a vánoční koledy na blížící se Advent.

8. 11. – 12. 11. 2021

Nejmenší KUŘÁTKA malovala, lepila, a podle obrázků, poznávala zvířátka v lese a na poli. Při společných vycházkách jsme dokonce viděli srnky a zajíce. KOŤÁTKA si vyrobila deštník z barevného papíru, který skládala jako harmoniku. Kuřátka a Koťátka již začala vyrábět keramické hvězdičky a ozdoby na blížící se Vánoce, Štěňátka se budou keramice věnovat příští týden.  ŠTĚŇÁTKA se věnovala tématu „Vzal si mrak černý frak“. Naučila se básničku „Honily se černé mraky“, vyrobila si barevné deštníky a naučila se prstové cvičení „Ťuká, ťuká deštík“, které se dětem velice líbilo. Všechny děti z naší školičky v tomto týdnu zahájily v tomto týdnu nácvik vánočních koled a básniček na první adventní neděli. Příští týden, v pátek 19. 10. 2021 nás ve školce navštíví divadlo „A Šmytec“.

1. 11. – 5. 11. 2021

Dění ve školce pokračovalo tento týden v halloweenském duchu. Společně jsme se vydali strašidelnou stezkou plnou duchů, u kterých jsme plnili různé úkoly. Odměnou pro nás byl poklad, který na nás čekal na konci. KUŘÁTKA si pomocí papíru vyrobila dýně, pavouky a netopýry, a zároveň si tím procvičila jemnou motoriku. V rámci pohybu se naučila novou hru „Na pejsky“. KOŤÁTKA si tento týden vyráběla halloweenského netopýra, protáhla se při józe a poznávala hudební nástroje podle zvuku. ŠTĚŇÁTKA poznávala rozdíl mezi pojmy Halloween a Dušičky. Děti si vyrobily pavoučky z papírových tácků, učily se novou pohybovou hru „Polonaise“ a pomocí netradiční techniky tupování si vytvořily veselou dýni. V závěru týdne nás všechny společně ve školce potěšil preventivní program v rámci dopravní výchovy.

25. 10. – 29. 10. 2021

Poslední říjnový týden se celý nesl ve strašidelné halloweenské náladě. Všichni jsme se na tento týden velice těšili a připravovali se. Abychom měli školku hezky vyzdobenou, vyrobili jsme si za pomoci paní učitelek strašidelný hrad, na který postupně přilétly děti z naší školky v podobě duchů. Nejstarší Štěňátka nám vyrobila dva velké duchy z gázy a mladší kamarádi také nelenili a duchy vystříhali z papíru. Děti si upekly strašidelná perníková lízátka, ze kterých se v závěru dne také stala strašidýlka. A k pravému Halloweenu zcela jistě patří dlabání a vyřezávání dýní, o které jsme se nemohli nechat připravit. Vyrobili jsme spoustu dýňových strašidýlek, kterých bylo opravdu nespočet. V našem halloweenském týdnu nechyběl ani strašidelný fotokoutek, diskotačení a tématické soutěže. Náš společně strávený halloweenský týden jsme si náramně užili a už nyní se těšíme, co přinese týden nový.
Více fotografií z Halloweenu naleznete ve fotogalerii.

18. 10. – 22. 10. 2021

KUŘÁTKA si tento týden povídala o životě zvířátek v lese. Zahrála si pohádku „ O třech medvědech“, trošičku také trénovala stříhání a voskovkou vybarvovala medvídka z pohádky. KOŤÁTKA se věnovala podzimním barvám. Barvy děti poznávaly, míchaly, zahrály si hru „Pan čáp ztratil čepičku“ a při cvičení probíhaly barevnou veselou opičí dráhou. Týden Koťátka zakončila výrobou barevného podzimního stromu, kdy pomocí tupování vytvořila krásně barevnou podzimní korunu stromu. ŠTĚŇÁTKA strávila celý týden na zahrádce, kde se věnovala zelenině. Z barevných tácků a papíru si vyrobila „Košík plný mrkviček“ a nechyběla ani bramborová tiskátka, která se dětem moc líbila. Štěňátka postupně ochutnávala různé druhy zeleniny, poznávala je na obrázcích a ke konci týdne cvičila opět se Sokolem – „Skoč, co nejdál“ a musíme podotknout, že máme ve školce opravdu šikovné skokany.

Příští týden nás čekají Halloweenské hrátky. Společně budeme ve školce dlabat dýně, vyrábět strašidýlka a určitě si celý týden společně užijeme. Děti si mohou v úterý přinést do školky dýni na výrobu dýňových strašidýlek.

11. 10. – 15. 10. 2021

Začátkem tohoto týdne jsme všechny třídy společně vyrazily do divadla Lampion na pohádku ,,Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Pro nejmenší Kuřátka to byla premiéra a zvládla to na výbornou.  Kuřátka se v tomto týdnu začala učit písničku ,,Šla Nanynka do zelí“, na kterou se snaží i cvičit. A jak už všichni víme, tak na podzim dozrávají jablíčka, ze kterých jsme si všichni upekli štrúdl. Koťátka zavítala na pole a sklízela polní plodiny, které dozrávají na podzim. Zahrála si oblíbenou pohádku ,,O veliké řepě“ a vyrobila si pytel plný brambor pomocí bramborových tiskátek. Štěňátka si celý týden užívala ,,Jablíčkohraní“ aneb ,,Košík plný ovoce“. Týden započala ochutnávkou a poznáváním ovoce, z jablíček si usušila křížaly, nechyběl ani štrúdl a o sladkém jablíčku si zpívala písničku. V závěru týdne si v dopoledních hrách doslova hrála s jablíčky – procvičovala na barevných jablíčkách barvy, počítala jablíčka, modelovala jablíčka na jabloň, skládala obrázky ovoce, dávala jablíčka do kompotu a hrála hru ,,Jablíčkové loto“. Byl to prima týden plný zábavy.

4. 10. – 8. 10. 2021

Podzimní měsíc říjen KUŘÁTKA začala tématem „Počasí na podzim – déšť, vítr“. O dešti si zazpívala písničku „Prší, prší“, prstovými barvami malovala dešťové kapičky a vyrobila si kaluž po dešti, kdy rozfoukala inkoustovou barvu jako vítr. Kuřátka nelenila a zvládla již nasbírat první samolepky do notýsku „Cvičíme se Sokolem“. KOŤÁTKA si zahrála na podzimní zahradu. Pomocí obrázků třídila ovoce a zeleninu, bramborovými tiskátky vyrobila jablíčka a nechyběla ani ochutnávka sezónního ovoce a zeleniny. Tento týden děti zakončily písničkou ,,Šel zahradník do zahrady s motykou“. Štěňátka se věnovala tématu „Zvířátka v lese a na poli“. V komunitním kruhu si ukazovala zvířátka pomocí didaktických obrázků, na interaktivním boxu plnila zábavné úkoly s veverkou a učila se básničky „Zajíček“ a „Ježek“. Se zvířátky také počítala, cvičila se Sokolem – kdo vyběhne nejrychleji, naučila se novou hru „Paleček a Obr“ a zpívala písničku „Medvědí trápení“. ,,Mašinka, která jede do stanice Škola“ přivezla na měsíc říjen pohádku o Budulínkovi.

Příští týden se už moc těšíme do divadla Lampion, 12. 10. 2021 vyrazíme na představení „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“.

Ve středu 13. 10. 2021 si společně upečeme štrúdl. Děti si mohou do školky přinést 1 – 2 jablíčka a nejstarší Štěňátka si mohou, po uvážení rodičů, přinést struhadlo. 
Děkujeme za spolupráci. 🙂

27. 9. – 1. 10. 2021

Tento týden KUŘÁTKA poznávala podzimní ovoce. Poprvé jsme pracovali s lepidlem při výrobě koláže hrušky a osvojovali básničku „Foukej, foukej“. Při vycházkách jsme poznávali dozrávající ovocné stromy. KOŤÁTKA poznávala podzimní les. Při pohybových činnostech se protáhla zvířátkovou rozcvičkou – cvičení s básničkou. Prohlédla si obrázky lesa, poslechla si pohádku O medvídkovi a pomocí vodových barev si vyrobila muchomůrky a hříbky. Týden Koťátka zakončila hraním s dřevěným lesem. ŠTĚŇÁTKA i tento týden provázel skřítek Podzimníček, se kterým jsme si zopakovali základní znaky ročních období, zejména podzimu. Skřítka Podzimnička  jsme si také vyrobili a všem se moc povedl. Štěňátka zahájila projekt „Se Sokolem do života“, jehož obsahem bude pravidelné cvičení s různými zvířátky. A Mašinka, která jede do stanice ,,Škola“ nás naučila znát o sobě vše, co je potřeba a používat nůžky a lepidlo.

20. 9. – 24. 9. 2021

Děti ze všech tříd naší školičky se tento týden věnovaly tématu ,,Les“, ale každá třída toto téma pojala po svém. KUŘÁTKA strávila celá týden v lese, který si společně postavila ve třídě z dřevěné stavebnice. Do každého lesa patří také houbičky… Ty jsme poznávali podle obrázků a některé si pak také vyrobili z papíru – klobouček muchomůrky a hříbka. Při cvičení jsme zdolávali různé překážky – procvičili jsme si tak přelézání, podlézání… KOŤÁTKA si tento týden povídala o zvířátkách, která žijí v lese. Přečetla si pohádku O lišákovi, který poznával les a zahrála si domino s obrázky lesních zvířátek. Aby si Koťátka dostatečně užila lesních zvířátek, naučila se o nich dvě říkanky, vybarvila si veverku a podle říkanky „Leze ježek, leze v lese“  si za pomocí „hruškových“ tiskátek vyrobila ježky. A nejstarší ŠTĚŇÁTKA se zaměřila na stromy a keře. Nezapomněli jsme si připomenout, jak se v lese správně chováme. Postupně jsme se začali věnovat přicházejícímu podzimu a namalovali lesní strom. Potěšila nás podzimní pohádka a její hlavní postavu „Podzimníčka“ jsme vybarvili. Během hudebních činností jsme rytmizovali písničku „Clap, Clap song“ a zahráli si na papír a na své tělo. Rozhýbala nás báseň „Vyrostl nám strom“ a pohybová hra „Na hada“.

Celý týden všechny děti z naší školky zakončily vycházkou na louku, kde si dopoledne řádně užily pouštěním draků. I přesto, že dostatečně nefoukal vítr, tak se nám dráčci pěkně vznášeli podzimním nebem.

13. 9. – 17. 9. 2021

Další zářijový týden jsme opět nelenili. V tomto období zvládla malá KUŘÁTKA vybarvovat svého kamaráda, cvičit – házení a chytání míče, naučit se básničky „Foukej, foukej..“  a „To jsou prsty…“. KOŤÁTKA objevovala kouzlo naší vesnice Družec. Nad fotografiemi diskutovali o zajímavých místech obce, využili k tomu i interaktivní box a vysvětlili si rozdíly mezi městem a vesnicí. Namalovali si svůj dům, který si zkusili i postavit z různých druhů kostek.
Nejstarší ŠTĚŇÁTKA se tento týden věnovala tématu „houby“. Naučila se básničku „Smaženice“ a během pohybových chvilek si zahrála na houbaře. „Houbové hrátky“ jsme oživili zpěvem a naučili se písničku „Bedla“. A také k nám z lesa zavítal „Smolíček“ jako součást projektu „Mašinka…“. Výhodou pro nás je, že můžou nejstarší Štěňátka využívat i výtvarnou třídu v základní škole, což jim usnadní vstup do 1. třídy.

KOŤÁTKA společně se ŠTĚŇÁTKY zahrála pro potěšení nejmenším dětem divadlo, a to pohádky „O veliké řepě“ a „Boudo, budko“. Tento týden jsme, společně se všemi kamarády ze školky, vyrazili do lesa a těší nás, že to bez problémů zvládli i ti nejmenší. Nezapomněli jsme ani na naše kamarádky kachničky ve zdejším potoce a donesli jsme jim „něco na zub“.

6. 9. – 10. 9. 2021

V tomto týdnu jsme pokračovali ve vzájemném poznávání a upevňování společných pravidel. Ve třídě nejmenších dětí KUŘÁTEK máme nového kamaráda, je to maňásek Tomáš, který si s námi hraje, cvičí, povídá, a když jsme doma… hlídá nám ve školce hračky :-). Učíme se, kde co ve třídě najít, poznat svou značku a orientovat se v okolí školky. V Koťátkách jsme se zase o trochu více skamarádili, procvičili počítání pomocí balónků, výtvarně ztvárnili kamaráda, o kterém jsme se naučili i básničku. Celý týden jsme zakončili „ Koťátkovou kapelou“, se kterou jsme si zazpívali lidové písničky za doprovodu orffových hudebních nástrojů. A my, nejstarší Štěňátka, jsme začali s projektem „Mašinka“.  Jeden z prvních úkolů, které nám „Mašinka“ připravila, pro nás znamenal naučit se samostatně představit. Šatnu jsme si vyzdobili společným obrázkem naší školky. Abychom pořád neseděli, k pohybu jsme využili i naší tělocvičnu.  Celý týden bylo moc hezky a svítilo nám sluníčko, takže jsme moc rádi vyrazili do lesa, kde jsme si tvořili domečky s klacíků a mechu.

1. 9. – 3. 9. 2021

Prázdniny utekly jako voda a po dvouměsíční odmlce jsme se opět všichni sešli v naší družecké školce. Přivítali jsme mezi sebou nové malé kamarády, kteří si postupně na školku zvykají, velkou oporou ve zvykání jsou jim paní učitelky, ale i větší kamarádi. Nejstarší děti naši školku již velmi dobře znají a hodně toho umí, a proto se v letošním školním roce budou připravovat na vstup do té „velké“ základní školy. Těmto dětem bude pomáhat projekt: Mašinka, která jede do stanice „Škola“. Počasí nám v prvních dnech školního roku opravdu přálo, a proto jsme byli moc rádi, že jsme mohli trávit pobyt venku na naší krásné školní zahradě.

….. a takhle jsme se měli 🙂