22. 5. – 26. 5. 2023

KUŘÁTKA si povídala o životu ve vodě. Uvolňovacími cviky si namalovala vodu a do ní si prstovými barvami nakreslila kapříka. Zpívala lidové písničky a opakovala si básničky na besídku. Děti hledaly po třídě obrázky živočichů žijících ve vodě a zacvičila si opičí dráhu (chůze po laně, prolézání tunelem..). KOŤÁTKA se věnovala tématu „Život v trávě“. V komunitním kruhu si ukazovala obrázky drobných živočichů a hmyzu žijící v trávě. Naučila se básničku „Brouček v trávě“, při jazykové chvilce si hrála na včelky a mouchy. Děti si vyrobily z papíru barevné housenky a zpívaly si u toho písničky „Beruška Maruška“, „Na políčku“ a „Tancovala žížala“. Koncem týdne se Koťátka vydala vycházkou na louku, kde pozorovala život v trávě. ŠTĚŇÁTKA pokračovala v dopravě. Poznávala dopravní značky, během vycházek trénovala správné přecházení po přechodu a vyráběla si dopravní značky z papíru (stříhání a lepení).

15. 5. – 19. 5. 2023

V druhé polovině května jsme se ve školce věnovali dopravě a dopravním prostředkům. KUŘÁTKA si přečetla pohádku „Veselá mašinka“, hrála si na řidiče a naučila se básničku ,,Traktorista“. Některé dopravní prostředky si i vybarvila a procvičila si tak jemnou motoriku.  KOŤÁTKA si v úvodu týdne vyzkoušela na interaktivní tabuli ,,Dopravní školičku“ – seznámila se s dopravními prostředky a základními dopravními značkami. Naučila se básničku ,,Semafor“, zopakovala si písničku ,,Auto“ a během tělovýchovných chvilek si hrála na dopravní prostředky. Starší Koťátka si dopravní prostředky namalovala tuší a mladší děti si vyrobily lodičky, které skládaly z papíru. ŠTĚŇÁTKA pracovala s interaktivní tabulí, poznávala a určovala dopravní prostředky a zpívala lidové písničky na závěrečnou besídku. Hrála si s auty, stavěla z různých stavebnic silnice a kreslila fixem dopravní prostředky. Na školní zahradě jsme si uskutečnili závody na odrážedlech a během vycházek jsme se seznamovali s dopravními značkami.

9. 5. – 12. 5. 2023

KUŘÁTKA si povídala o dopravních prostředcích. Stavěla silnici pro dopravní prostředky, četla si pohádku „Autíčko“. Zpívala si písničku „Tů, tů, tů“ a opakovala si říkanky na besídku. KOŤÁTKA se věnovala tématu „Z lásky k mamince“. Povídala si o svých maminkách, vytleskávala jejich jména a rozkládala je na slabiky. Dokreslovala korále pro maminku, přičemž si procvičila geometrické tvary a zazpívala si písničku „Maminko má“. Děti se naučily básničku „Maminka“ a vyrobila z barevných papírů kytičky a mýdlová srdíčka. ŠTĚŇÁTKA si v komunitním kruhu povídala o tom, jaký je rozdíl mezi vesnicí a městem. Kreslila pastelkou „Dům, kde bydlím“ a během pracovní činnosti stavěla domečky ze stavebnice a při pobytu venku stavěla z přírodnin. Ve středu se ve školce uskutečnil výchovně – vzdělávací program s ukázkou výcviku australského ovčáka jménem Maximillian Barney III. 

2. 5. – 5. 5. 2023

Začal měsíc květen, vše kolem kvete, roste, žije… A v mateřské škole tomu není jinak. Koťátka se seznamovala se stromy a keři na jaře, naučila se básničku s pohybem ,,Roste, roste strom” a zahrála si na to, jak roste strom. Seznámila se s novou písničkou ,,Sedí liška pod dubem” a zahrála si u toho na dětské orffovy nástroje. V závěru týdne si společně během výtvarné a pracovní činnosti vyrobila strom. Štěňátka si vytrháváním z papíru vyrobila rozkvetlý šeřík, zazpívala si u toho písničku ,,Na jaře” a na interaktivní tabuli si procvičila předmatematické představy. Při pohybových chvilkách začala Štěňátka trénovat taneček na závěrečnou besídku. Nejmenší Kuřátka si vyprávěla o zvířátkách v zoo. Učila se básničku ,,Velevážený pan Slon”, prstovými barvami si vyrobila sloní kamarády a společně si postavila výběhy pro zvířátka. A jako je tomu každý první čtvrtek v měsíci, tak i tento čtvrtek přišla do školky ,,naše babička” a přečetla nám pohádku o Ferdovi.

24. 4. – 28. 4. 2023

Během posledního dubnového týdne jsme si povídali o zvyku pálení čarodějnic. Naučili jsme se písničku „Ježibaby“. Vyrobili si netopýra a ježibabu. Proletěli jsme se na koštěti, namíchali si kouzelný lektvar. Na zahradě jsme si opekli špekáčky a zahráli si několik námětových her. Štěňátka a Koťátka také navštívila divadlo Spejbla a Hurvínka, kde se všem velice líbilo.

17. 4. – 21. 4. 2023

Během BAREVNÉHO TÝDNE jsme poznávali a pojmenovávali barvy. KUŘÁTKA se naučila říkanku „Žába leze do bezu“, malovala voskovkou a temperou. KOŤÁTKA zpívala lidové písničky, naučila se novou písničku „Kotě a sluníčko“, zahrála si hru „Pan čáp ztratil čepičku“ a „Hledej, co je kolem nás“. Při výtvarné a pracovní činnosti střihala sluníčko a duhu. ŠTĚŇÁTKA v tomto týdnu čekalo první plavání a také zápis do školy. Na interaktivní tabuli sledovala pohádku „Jak se z kapičky stala voda“, dozvěděla se tak koloběh vody kolem nás. Vyrobila si strom, sluníčko, duhu a déšť. Příští týden čeká Koťátka a Štěňátka cesta do Prahy na představení „Hurvínkova cesta do tramtárie“ a všechny společně páteční opékání špekáčků.

10. 4. – 14. 4. 2023

Tento týden jsme si ve školce povídali o zvířátkách žijících na statku. Poznávali a pojmenovávali jsme je podle obrázků, učili se jejich mláďata. Kuřátka se naučila nové písničky „Já mám koně“ a „Okolo Třeboně“. Koťátka a Štěňátka si zahrála pohádku „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“. Při výtvarných a pracovních činnostech jsme si vytvořili kuřátko a kočičku, které jsme zkoušeli také vymodelovat. Příští týden nás čeká BAREVNÝ TÝDEN a Štěňátka také první plavání.

3. 4. – 6. 4. 2023

V tomto týdnu jsme si povídali o Velikonocích. Malovali a zdobili jsme vajíčka. Naučili se básničku ,,Hody, hody” a zazpívali si písničku ,,Travička zelená” a ,,Slepičko má”. Z papíru jsme si vyrobili velikonoční přáníčko, zápich kuřátka, slepičku a zajíčka jako stojánek na vajíčka.  

27. 3. – 31. 3. 2023

Z kraje týdne jsme se společně se školáky sešli u potoka, abychom vynesli Moranu a ukončili tak zimu. Morana odplavala, ale počasí jaru zatím nenasvědčuje. To nám nevadí, protože ve školce se z jara už těšíme. Tento týden jsme se blíže seznamovali s jarními kytičkami. Na interaktivním boxu jsme se pomocí her seznámili s bledulí, fialkou, petrklíčem, sněženkou. A protože k jarním květinkám patří i tulipán, tak jsme si ho vyrobili. Koťátka si ho vyrobila pomocí vytrhávání z papíru a starší Štěňátka si ho z papíru poskládala. Opakovali jsme písničku „Na jaře“, zacvičili jsme si s básničkou „Sluníčko se probudilo“ a pomocí uvolňovacích cviků procvičovali grafomotoriku. V závěru týdne dorazilo do školy divadlo s africkými pohádkami, které se nám moc líbilo. V příštím týdnu se budeme věnovat přicházejícím se Velikonocům.

20. 3. – 24. 3. 2023

Prvním jarním dnem jsme společně ve školce přivítali jaro. Během vycházek jsme pozorovali změny v přírodě, poznávali jarní květinky a užívali si her v lese. Kuřátka si četla pohádku „Krtek a zahrádka“, zkoušela malovat štětcem jarní kočičky a opakovala básničku „Jaro“. Koťátka si v úvodu týdne poslechla pohádku „Jak se krtek připravoval na jaro“, pomocí demonstračních obrázků  si opakovala  základní charakteristické znaky jara a naučila se písničku „Na jaře“.  A protože už víme, že k jaru patří Sněženka, naučili jsme se o ní básničku a během výtvarné činnosti si ji vyrobili. Pohybovou chvilku si děti zpříjemnily novými hrami „Uvíjíme věneček“ a „Sluníčko“.  Štěňátka si opakovala roční období a hlavní znaky jara. Při pohybových chvilkách využila tělocvičnu a hrála míčové hry (vybíjená, fotbal). Naučila se novou písničku „Jaro je tu“ a tuší si nakreslila Sněženku. V závěru týdne jsme všichni společně shlédli pohádku „Chaloupka na vršku“, protože se v pondělí společně se školáky chystáme vynést Moranu a naučili jsme se básničku „ Zimo, zimo, táhni pryč“.

13. 3. – 17. 3. 2023

Konec zimy ukončila Koťátka a Štěňátka tématem „Povolání“. V komunitním kruhu si povídala o práci dospělých a užitečnosti práce. Během námětových her si děti mohly vyzkoušet hned několik povolání. Společně si hrály na opraváře, automechaniky, průvodčí, ale také na paní prodavačku, kuchaře a veterináře. Z modelíny modelovaly housky, rohlíky, skořicové šneky a vyzkoušely si tak práci pana pekaře. Štěňátka se naučila básničku „Pekař peče housky“, vyzkoušela si šít jako švadlenka a během výtvarné činnosti si hrála na kadeřnici – rozfoukáním barev vytvořila panenkám nevšední účesy. Koťátka se naučila novou písničku „Hrajeme si na zedníky“ a opravdu si na ně i zahrála. Při pracovní činnosti si procvičila stříhání, lepení a vyrobila si kuchaře. Nechybělo opět cvičení se Sokolem, pohybová hra „Na sportovce“ a motivační cvičení. Koťátka toto téma završila básničkou „Povolání“. Kuřátka se již začala těšit z přicházejícího se jara. Pracovala s obrázkovou knížkou, zpívala písničku „Travička zelená“ a seznámila se s básničkou od Františka Hrubína „Jaro“. A protože s jarem je spojená první jarní kytička „Sněženka“, Kuřátka si ji vyrobila z papíru a vatových tamponků.  

6. 3. – 10. 3. 2023

Tento týden se nesl v duchu Karnevalu. Celým týdnem nás provázel šašek, se kterým jsme si užili spoustu legrace. Naučili jsme se básničku „Šašek dělá legraci“, A tohoto šaška jsme si následně složili z několika částí. Také jsme si s ním procvičili barvičky a naučili se písničku „ Karneval“. Školku jsme si vyzdobili spousty šašků, které jsme sami vyrobili. Povídali jsme si o tom, jak takový Karneval probíhá. A v pátek nastal tolik očekávaný čas. Školkou se to jen hemžilo piráty, princeznami, hasiči, šašky a také pohádkovými postavami. Nedá se to ani vypsat, kolik krásných masek tu bylo. Celé dopoledne jsme soutěžili, tancovali, zpívali a tento den si dostatečně užili. Touto cestou bychom chtěli poděkovat rodičům za drobné dárečky a za to, že věnovali svůj čas a děti na Karneval připravili.

27. 2. – 3. 3. 2023

Po jarních prázdninách jsme se všichni sešli v naší školce a vyprávěli jsme si zážitky, které jsme prožili. V tomto týdnu jsme se společně věnovali zimním sportům a radovánkám, které si děti během prázdnin vyzkoušely.  Poznávali jsme zimní sporty na obrázcích, třídili jme zimní a letní sporty a pomocí slovních hádanek jsme hádali různé zimní sportovní disciplíny. Během pohybových chvilek jsme si zahráli na lyžaře, zkusili jsme si slalom s hokejkou jako hokejista a zahráli jsme si hru „Na sportovce“.  Vyrobili jsme si bruslařky na ledu, kde jsme kouzlili se zmizíkem a inkoustem. Starší děti si vyrobily lyžaře, kde si procvičily správnou techniku stříhání a pomocí uvolňovacího cvičení ruky si zahrály na bruslařku. Také jsme si sportovce složili z několika částí a nechyběla ani koulovaná, u které jsme si zazpívali písničku „Sněhulák“. Ve středu se starší děti vypravily s kamarády ze Lhoty na výlet do naučného střediska ekologické výchovy, kde pro ně byl připraven program „Hra na záchrannou stanici“. A protože byl první čtvrtek v měsíci, přišla nám přečíst pohádku naše „babička“, která nám chodí číst v rámci projektu „Generace bez hranic“. Už se pomalu začínáme těšit na nadcházející Karneval, který nás čeká příští týden v pátek. 

20. 2. – 24. 2. 2023

V tomto týdnu jsme si všichni společně povídali o tom, co si v zimě oblékáme. Zahráli jsme si ,,Oblékanou“, ale také ,,Na vlka a ovečky“ nebo ,,Chodí pešek okolo“. Při pracovních činnostech jsme vystřihovali šály a čepice, které jsme následně dokreslovali fixem. Naučili jsme se novou básničku ,,To to zebe“ a zazpívali písničky, které už známe. V týdnu po prázdninách čeká Štěňátka a Koťátka poslední výlet do naučeného střediska na Čabárnu.

13. 2. – 17. 2. 2023

Kuřátka si v tomto týdnu povídala o zimních sportech, poznávala je podle obrázků, také je skládala rozpůlené. Trénovala vytrhávání z papíru a zdobila nalepováním šablonu brusle. Koťátka procvičovala smysly. Třídila obrázky, poslechla si pohádku ,,Pět smyslů“ a společně se Štěňátky sledovala ,,Byl jednou jeden život“. Zahrála si kimovu hru na procvičení zraku a hmatu. Protože v tomto týdnu byl svátek sv. Valentýna, vyráběla Koťátka a Štěňátka zápich srdíčka. Štěňátka se začala orientovat v číselné řadě 1 – 10. Trénovala psaní číslic, přiřazovala stejný počet korálků k dané číslici. Poznávala a pojmenovávala geometrické tvary, zkoušela je skládat z modelíny a párátek. V tělocvičně si zahrála vybíjenou a trénovala povely.

6. 2. – 10. 2. 2023

Koťátka a Štěňátka si ještě celý týden seznamovala s lidským tělem. Koťátka vybarvovala pastelkou postavu, zahrála si námětovou hru: „Ucho na ucho“ a „Hlava, ramena, kolena..“ Také si procvičila již známé písničky a cvičila s míčem a obručí. Štěňátka se seznamovala se smysly. Ochutnávala slané, sladké, kyselé. Vyzkoušela si rozpoznat různé předměty podle hmatu. Zahrála si námětovou hru „Na slepou bábu“ a procvičila si známou písničku „Já jsem muzikant“. Podruhé také nejstarší Štěňátka navštívila školu, do které se velice těší. Kuřátka sledovala pohádku „Chaloupka na vršku“. Povídala si o tradici Masopustu. Vyrobila si masku kočičky, ve které si zatancovala taneček. Také se seznámila s novou písničkou „Tancovala žížala“. Protože bylo venku celý týden sluníčko, využili jsme během pobytu venku naší školní zahradu.   

30. 1. – 3. 2. 2023

Během prvního týdne v únoru si Štěňátka i Kuřátka povídala o lidském těle. Koťátka o životě zvířátek v zimě. Kuřátka se naučila básničky s pohybem: „Tělo“ a „Hlava, ramena,..“. Poslechla si pohádku „Paleček a jeho kamarádi“. Zkoušela zapouštět barvy do klovatiny, lepit i stříhat. Koťátka pracovala s interaktivním boxem, kde poznávala zvířátka žijící v lese. Naučila se novou básničku „Zvířátka v zimě“ a procvičila známé písničky „Běží liška k táboru“, a „Medvědí trápení“. Na vycházkách hledala stopy zvířátek ve sněhu a při výtvarné činnosti zvířátka nejprve vystřihovala, následně k nim pomocí korkových razítek tiskala stopy. Štěňátka skládala kostru z vatových tyčinek, kreslila tužkou postavu, kterou zkoušela také vymodelovat. Během tohoto týdne se u Štěňátek také rozdávalo vysvědčení 😊, za které všechny čekala odměna v podobě párku v rohlíku a čokolády. Budoucí školáci poprvé navštívili školu, kde se všem moc líbilo.

23. 1. – 27. 1. 2023

Čtvrtý lednový týden kralovala opravdová zima, a tak při pobytu venku všechny děti do sytosti dováděly ve sněhu, stavěly sněhuláky a bobovaly. Štěňátka se zabývala tématem „Zima v přírodě“. V rámci rozumové výchovy se seznámila s tím, jak vzniká sníh a jaké stopy zanechávají ve sněhu jednotlivá zvířátka. Během procházek objevila spoustu stop a určovala, kterému zvířátku by stopy mohly patřit. Stopy koček dokonce zpracovala štěňata i výtvarně, otisky prstů a dokreslením pastelkou. Při hudební výchově zpívala písně „Sněhulák“ a „Sněží, sněží“. Sněhuláka si děti vytvořily i z papíru – stříhaly, lepily a kreslily. Koťátka si hrála s tématem „Paní Zima“. Zajímala se o počasí, o změny v přírodě, o charakteristické znaky zimy. Naučila se básničku „Mrazík cení zoubky“, opakovala písně „Sníh“ a „Mráz“. Při dechovém cvičení „Vločky“ se soustředila na svůj dech. Hrála pohybovou hru „Na Mrazíka“, procvičovala chůzi s překračováním různě vysokých překážek. Při výtvarně pracovní činnosti kouzlila s barvou a vykouzlila zimní krajinu, do které zasadila vlastnoručně vystříhané domečky. Kuřátka se zajímala o sníh a mráz. Zkoumala, co to je sníh, co se s ním stane v teplé třídě, co je potřeba, aby sníh vydržel. S koulemi z papíru dováděla při tělocviku. Pozorně si prohlídla papírové vločky a přiřazovala k sobě dvojice stejných tvarů. Porovnávala a třídila malé a velké koule, při pohybové hře „Na sněhuláka“ stavěla sněhuláka z papíru. Zpívala novou píseň „Mráz“, opakovala už známé písničky a básničku „Sněhuláček“. Podle básničky vytvořila obrázek sněhuláka.

16. 1. – 20. 1. 2023

Třetí lednový týden se Štěňátka, Koťátka i Kuřátka zabývala životem ptáčků v zimním období. Kuřátka si poslechla pohádku „O ptáčkovi, který měl hlad“, povídala si o krmítkách, čím ptáčky zdravě krmit a čím to je, že mají v zimě málo potravy. Zahrála si pohybovou hru „ Na hnízda“, učila se písničku „Huboval vrabčák“ a básničku s pohybem „Skáče vrabčák vesele“, vytvořila obrázky ptáčků v krmítku – malovala a lepila, a na procházce zavěsila krmítko u Kačáku na strom. Z modelíny modelovala ptačí hnízda. Pro Koťátka a Štěňátka byl velkým zážitkem výlet do naučného střediska Kladno – Čabárna, kde se zúčastnila výchovného programu „Koho krmí krmítko“. Děti se hravou formou dozvěděly co patří do krmítka a co ne, s pomocí obrázků se učily rozpoznat a pojmenovat ptáčky. Navíc si prohlédly zvířátka, která v Čabárně chovají. Odpočinuly si a nasvačily se na blízkém hřišti. Do školky se vrátily před obědem. Koťátka společně se Štěňátky nacvičovala básničku „Ptáček volá Ondro, Lidko“ a písničku „Huboval vrabčák“. Koťátka vytvořila „Krmítko“ pomocí temperových barev a štětce, vystříhala ptáčky, lepila a pracovala s netradičním materiálem. Vyzkoušela si „ptačí poletování“ a zahrála si pohybovou hru „Na ptáčky“. Štěňátka se při výtvarné činnosti soustředila na sovu sněžnou, kterou místo štětcem malovala vidličkou.

9. 1. – 13. 1. 2023

Ve druhém lednovém týdnu sice nebyla žádná velká zima, ale ve školce jako by byla. Štěňátka se zajímala hlavně o zimní oblečení. Soutěžila ve dvojicích v oblékání a dbala při tom na správný postup. Z papíru si vyrobila čepici a ozdobila jí vlastnoručně umotanou vlněnou bambulí, přičemž si procvičila jemnou motoriku. Nacvičovala básničku „Na ruce jsou rukavičky“ a písničku „Já jsem muzikant“. Zopakovala si známé lidové písně a doprovodila je hrou na tělo. V tělocvičně zdolávala překážky , cvičila s lavičkou i na žebřinách. Koťátka se zaměřila na bacily.  Povídala si o zdraví, o významu správné hygieny a o tom, jak předcházet nemocem. Sledovala pohádku „Bacil v Bambulkově“ a provedla rozbor. Nacvičovala básničku „Ruce“ i píseň „Medvědí trápení“. Namalovala „Bacílky“, procvičila si přitom počty 1- 5 a pojmy více / méně. Protože už jsou Koťátka „ starší“, a starší děti navštěvují tělocvičnu, cvičila tam. Bylo to poprvé, a moc se jim tam líbilo. Cvičila chůzi po lavičce a přeskoky a také pohybovou hru „Doktor řekl“. Kuřátka si povídala o znacích zimy, o tom, co v zimě děláme, a v létě to nejde. Jak se oblékáme když je teplo, a jak když je zima. Zkoušela co je teplé a co chladné. Zacvičila si s čepičkami a přitom trénovala jejich oblékání. Seznámila se s novou pohybovou hrou „Na sněhuláka“. Cvičila s lanem přelézání, přeskoky, plazení. Modelovala koule z modelíny. Zjišťovala, která koule je malá, velká, největší, nejmenší. Nacvičovala básničku s pohybem „Sněhulák“ a písničku s pohybem „Sněží“. Celým týdnem je provázela tvorba páru rukavic.

2. 1. – 6. 1. 2023

V prvním novoročním týdnu jsme se tradičně věnovali svátku Tří králů. Motivoval nás příběh „ Jak to bylo na Tři krále“ z loutkového večerníčku „Chaloupka na vršku“. Příběh se všem moc líbil, a tak se Štěňátka naučila koledu „My tři králové jdeme k vám“ a nakreslila tři krále tužkou, aby si procvičila kresbu postavy. Vytvořila si i další obrázek, krále vystříhala z papíru a co nejčistěji nalepila. Při procházce hledala a objevila na dveřích některých družeckých stavení písmenka K, M, B a věděla, proč tam jsou. Koťátka si poslechla tříkrálovou koledu, při tvorbě královské koruny nacvičovala správnou techniku stříhání. Kromě toho se naučila básničku „Na tři krále“a cestou do Betléma překonávala obtížnou překážkovou dráhu. Procvičovala počet 1 – 3 a také pojmy první a poslední. Kuřátka se statečně seznamovala s nůžkami a stříhala s dopomocí proužky na čtverečky, aby získala drahokamy na královskou korunu. Sama si korunu nazdobila lepením. Lepení je velká zábava a tak si vytvořila i obrázek třech králů, a doplnila jej tisknutím vloček. Při pohybových chvilkách také překonala překážkovou dráhu, skákáním, přelézáním, prolézáním a podlézáním dorazila až do Betléma. Naučila se také novou pohybovou hru s říkankou – „Na krále“.

19. 12. – 23. 12. 2022

Protože se už Vánoce kvapem blíží, tak jsme si tento čas užívali v pohodové atmosféře. Vyzkoušeli jsme si několik vánočních zvyků. V rozkrojeném jablíčku nás překvapila hvězdička,  ořechové skořápky se  proměnily v lodičky a zahřáté olovo nám vykouzlilo zajímavé obrázky. Vánoce jsou čas pohádek, a tak jsme se vydali za pohádkou do kina – v naší školkové pokladně si děti zakoupily vstupenky a občerstvení a pohádka mohla začít. Ježíšek nás překvapil a do školky zavítal již v pondělí. A protože máme moc hodné děti, tak nám přinesl spoustu nových hraček. Nové hračky pro nás byly potěšením, a tak jsme si je celý týden dostatečně užívali. Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce. 

12. 12. – 16. 12. 2022

Pomalinku jsme se ve školce začali těšit a připravovat na Ježíška. KUŘÁTKA si vyprávěla o vánočních tradicích, četla si pohádku „Vánoční koťátka“. Během výtvarných chvilek si nazdobila keramické ozdoby a vyrobila si z papíru ozdoby, které si barvila prstovými barvami. I KOŤÁTKA a ŠŤĚŇÁTKA se věnovala předvánočnímu času. Vyráběla přáníčka, z barevného papíru si slepila vánoční řetěz a zdobila svícny ve tvaru kapříků. Čas si zpříjemnila poslechem a zpěvem koled. I nadále neleníme a cvičíme se Sokolem, rádi hrajeme pohybové hry a tančíme. V závěru týdne nás navštívil kouzelník a předvedl nám svá kouzla. Celý týden jsme se radovali ze sněhové nadílky. 

5. 12. – 9. 12. 2022

Jako každý rok, tak i letos na nás Mikuláš s čertem a andílkem nezapomněli. Mezitím, co starší děti byly na návštěvě v pekle, tak nám Mikuláš ve školce nechal pro všechny děti nadílku. V pekle jsme se skamarádili s čertíky, kteří byli prima a byli na nás moc hodní😊 . Štěňátka si nakreslila Mikuláše s jeho družinou, Koťátka vyráběla Mikuláše s pořádnými fousy a mladší děti kreslily čertíka Bertíka.  Společně jsme si ve školce upekli perníčky, ozdobili jsme si stromeček a zpívali si u toho vánoční koledy. Během pohybových chvilek jsme tančili s „Popletenými čertíky“ a naučili se taneček „Bu, bu, bu“, nechyběl ani andělský let po školce. V závěru týdne jsme si zahráli na muzikantskou rodinu a poznávali hudební nástroje na obrázcích.

28. 11. – 2. 12. 2022

Poslední listopadový týden jsme zahájili nedělním setkáním u vánočního stromečku před naší školou, kde jsme společně zpívali koledy a dočkali se i Mikuláše. Ve školce nás bylo maličko, a proto jsme Advent zahájili společně. Povídali jsme si o tradicích, vybarvili si adventní věnec a zpívali písničky se zimní tématikou. Koťátka si vyrobila z papíru adventní věnec, který zdobí naši šatnu. Štěňátka si nakreslila přání Ježíškovi a pověsila je na strom před školou.. Ježíšek byl opravdu rychlý a než jsme se vrátili z vycházky, tak dopisy zmizely. Koťátka a Štěňátka se v úterý vydala na výlet do NSEV Čabárna, kde si užila program „Cesta k jablíčku“ a venku si prohlédla zvířátka. Ve čtvrtek k nám do školky zavítala babička z projektu „generace bez hranic“ a četla nám pohádku „ Ferda Mravenec“. Během vycházek jsme sledovali vánoční výzdobu v naší vesnici.

21. 11. – 25. 11. 2022

V tomto týdnu si KOŤÁTKA a KUŘÁTKA povídala o zvířátkách v lese. Naučila se novou básničku „Hajný chodí sem a tam“, písničku „Medvědí trápení“ a také si procvičila písničku, kterou už všichni znají – „Běží liška k táboru“. Při výtvarné činnosti malovala suchým pastelem zvířátka v lese. ŠTĚŇÁTKA si povídala o ptáčcích na podzim. Podle obrázků se je učila pojmenovávat a dozvěděla se, že někteří odlétají do teplých krajin a jak se staráme o ty, kteří u nás zůstávají přes zimu. Z papíru vystřihovala krmítko a zápich sovičky. Zahrála si hru na procvičení barev „Pan čáp ztratil čepičku“. Při vycházkách do lesa jsme pozorovali, které ptáčky a zvířátka uvidíme. Všichni jsme pilně trénovali básničky a písničky na nedělní adventní setkání, na které přijede Mikuláš s čertem a andělem.

14. 11. – 18. 11. 2022

Tento týden se děti ve školce seznamovaly s klasickými pohádkami i s těmi, které znají z večerníčků. Starší děti si pohádku „O Koblížkovi“ zahrály, následně si skládaly obrázky k pohádce a učily se tak dějovou posloupnost. Pohádku „O Červení Karkulce“ kreslily tuší a také se o ni naučily básničku „Šla Karkulka černým lesem“. Na interaktivní tabuli jsme se podívali na „Perníkovou chaloupku“, při výtvarné činnosti jsme si chaloupku vyrobili z papíru a následně ji pak ozdobili každý svým perníčkem. Během týdne, který je o trošičku kratší jsme si také zazpívali písničku „Pohádkový les“, kterou známe z loňského roku. Nejmenší děti sledovaly pohádky z večerníčků. Složily z papíru Večerníčkovskou čepici a také zkoušely vystřihnout a nalepit pařezovou chaloupku.

7. 11. – 11. 11. 2022

V měsíci listopadu je s námi ve školce na výpomoc Sabina, která je na nás moc hodná a se vším nám pomáhá. Od prosince k nám do školky přijde paní učitelka Dana. Bude s námi odpoledne místo paní učitelky Petry. Během tohoto týdne jsme všichni společně trénovali písničky a básničky na blížící se adventní setkání. KOŤÁTKA si povídala o počasí na podzim. Naučila se písničku „Vzal si mrak“ a básničku „Deštivý den“. Při výtvarné činnosti tiskala houbičkou dešťové kapky. ŠTĚŇÁTKA pracovala s barvami podzimu, zkoušela je zapouštět do klovatiny. Trénovala básničku „Podzim přišel do zahrady“ a při pracovní činnosti skládala z vystřihaných listů věneček. Procvičovala tak správné stříhání. V tělocvičně jsme cvičili na žebřinách, švédské lavičce a zdolávali různé překážky. Nejmenší KUŘÁTKA se tento týden začala seznamovat s klasickými pohádkami „O Červené Karkulce“ a  „O Budulínkovi“.

31. 10. – 4. 11. 2022

První listopadový týden byl v naší školce halloweenský. Společně jsme si vyzdobili školku a šatnu obrázky duchů, kouzelných hradů a dýní. Učili jsme se tak správně stříhat, čistě lepit i pracovat s netradičním materiálem. Během týdne jsme si vydlabali dýně, vytvořili duchy z gázy a také připravili malé občerstvení na páteční zábavný halloweenský den. Během tohoto týdne nás také navštívily družecké babičky, které nám přečetly pohádky, a my tak trénovali pozornost a soustředění, stejně jako při kytarovém koncertu, který se nám velice líbil. Alespoň chvilku jsme byli „opravdoví rockeři“. Pokud nám zbylo alespoň trochu času, pilně jsme trénovali písničky na blížící se adventní setkání. 

24. 10. – 27. 10 2022

Poslední říjnový týden jsme se ve školce věnovali podzimu. KUŘÁTKA si povídala o počasí na podzim, prstovými barvami si vymalovala deštník, který si nalepila na zamračenou oblohu. Zpívala lidové písničky „Prší, prší“ a naučila se básničku „Ťuká, ťuká deštík“. KOŤÁTKA se seznamovala s ročními obdobími – snažila se na obrázcích poznávat klasické znaky období. A protože, podzim míchá všechny barvy, nakreslila podzimní strom a barevné listy natiskla ruličkami. S lístečky si zacvičila, zahrála hru „Padá listí“, procvičila si barvičky a při vycházkách listy sbírala. ŠTĚŇÁTKA celý týden pracovala s přírodním materiálem, který si nasbírala během vycházek do lesa. Vyráběli jsme pejsky, myšky, pavouky z kaštanů a žaludů. Společně s Koťátky jsme si zasadili do květináče každý svůj žalud, o který se budeme ve školce starat a pozorovat, jak z něho vyroste do jara nová sazenička stromu. Poslechli jsme si pohádku „O dvanácti měsíčkách“, kterou jsme si společně zahráli a poznávali jsme tak měsíce v roce a roční období. 

17. 10. – 21. 10 2022

Během tohoto týdne se všechny třídy naší školky ocitly v lese, každá třída objevovala les z jiného koutu. KUŘÁTKA se seznamovala s lesem a se zvířátky, která žijí především v lese, ale i na okraji lesa a to na poli. Prstovými barvami si vybarvila ježka, o kterém se naučila i básničku. Se zvířátky si zacvičila a poznávala je na obrázcích. KOŤÁTKA se vydala do lesa pro plody podzimu. Nasbírala a roztřídila do košíčků kaštany, žaludy a na kraji lesa natrhala šípky a jeřabiny. Z kaštánků jsme skládali obrázky, naučili jsme se o nich básničku a zacvičili jsme si s nimi. Koťátka nelenila a vyrobila si z papíru malé „Dubínky“. A aby jim šla práce lépe od ruky, zpívala si u toho písničky s podzimní tématikou. ŠTĚŇÁTKA si tento týden povídala o zvířátkách v lese. Učila se zvířátka poznávat a pojmenovat na obrázcích. Při pracovní činnosti si zvířátka vyrobili z přírodnin, které společně nasbírali při vycházkách do lesa. Všichni jsme se naučili novou básničku o „Ježkovi“ a procvičili si písničky o zvířátkách, které už známe.

10. 10. – 14. 10 2022

I v tomto týdnu jsme se ve školce věnovali tématu ovoce a zelenina. Kuřátka si z jablíček vyrobila razítka a udělala si kompot, prstovými barvami si nakreslila hrušku a zpívala si u toho lidové písničky. O ranní cvičení cvičila s plyšákem a protahovala si celé tělo. Koťátka si celý týden užívala „Jablíčkohraní“ a s jablíčky si užila opravdu hodně zábavy. Jablíčka počítala, skládala z nich obrázky, cvičila s nimi a procvičovala si počítání i barvy. Na jabloňky si jablíčka vymodelovala a z papíru si vyrobila jablíčka a hrušky, kde si procvičila stříhání a lepení. A protože jablíčka mají rádi i neposední červíci, tak jsme si s nimi zahráli pohybovou hru a dechové cvičení. Společně se Štěňátky si usušila z jablíček křížaly, které nám všem moc chutnali. Štěňátka se naopak věnovala zelenině, kterou se učila poznávat a pojmenovat. Zeleninu si vymodelovala, naučila se básničku „Kutálí se brambora“ a nechyběla ani ochutnávka a poznávání zeleniny podle chuti. A protože Štěňátka moc dobře ví, že i řepa je zelenina, tak svým mladším kamarádům zahrála pohádku: „O veliké řepě“. O procházku jsme se všichni společně k rozhledně, kde jsme našli i bedly. 

3. 10. – 7. 10. 2022

Měsíc říjen jsme zahájili aktivně a zvesela, no zkrátka jsme se vůbec nenudili. Kuřátka se věnovala barvám podzimu, zpívala lidové písničky, naučila se básničku „Ťuká, ťuká deštík“ a prstovými barvami tiskala barevné listy. Štěňátka a Koťátka se vydala do ovocného sadu. Z jablíček si upekla jablečné taštičky, ovoce si společně procvičila na interaktivní tabuli a nechyběla ani vycházka do sadu. Jablíčka a hrušky si vyrobila pomocí kouzelné klovatiny. I v tomto školním roce jsme zahájili projekt „Generace bez hranic“ a ve čtvrtek dopoledne k nám zavítaly babičky s pohádkou.  V závěru týdne do naší školky zavítala ještě jedna návštěva, a to z Červeného kříže s preventivním programem „První pomoc“. Seznámili jsme se s různými nástrahami, které nás mohou někdy potkat, a vyzkoušeli jsme si, jak bolístky ošetřit.  Sluníčko se na nás tento týden usmálo, a tak jsme o vycházkách dováděli na hřišti a v lese 🙂

26. 9. 30. 9. 2022

Měsíc září máme zdárně za sebou a hodně už jme toho zažili. Seznámili jsme se s ostatními dětmi, naučili jsme se poznávat svoji značku, místo kde sedíme, víme jak to chodí se stolováním, učíme se správnému chování. Malujeme, stříháme, lepíme, cvičíme a hrajeme si. Poslední zářijový týden si Kuřátka i Štěňátka povídala o naší vesnici. Malovali jsme domečky prstovými barvami i tuší. Všichni společně jsme poznávali krásy okolní přírody, chodili na procházky do lesa i ve vesnici. Učili jsme se, kde se nachází hřiště, obchod, pošta.. Dozvěděli jsme se také, že naší vesnicí protéká potok, který se jmenuje Kačák. Pozorovali jsme jaká zelenina se pěstuje a sklízí na zahrádkách a na poli, protože o ní si tento týden povídala Koťátka. Ty si ve třídě zahrála pohádku „O veliké řepě“, vyrobila si kukuřici, cvičila s bramborami a naučila se básničku „První pohádka“.

19. 9. – 23. 9. 2022

U Kuřátek celý tento týden neukápla ani slzička. 🙂 Společně si hrála s lesem, pracovala s prstovými barvami, naučila se říkanku ,,O Ježkovi“, kterého jsme dokonce potkali při pobytu na školní zahradě. Společně s Koťátky a Štěňátky také chodila na delší vycházky na hřiště nebo do lesa. Starší děti jim vždy ochotně pomáhají. U KOŤÁTEK si děti povídaly o vlaštovkách. Dozvěděly se, že se od nás stěhují do teplých krajin, naučily se o nich písničku a básničku. Také si poslechly pohádku ,,O poslední vlaštovce“. Při pracovní činnosti si vlaštovky tiskaly z brambor. Nejstarší děti se už trošičku ,,učily“ – poznávaly podle hlavních znaků roční období. Povídaly si o počasí na podzim, osvojily si písničku „Prší, prší“, ke které vytleskávaly rytmus. Při výtvarné činnosti rozfoukávaly inkoust a dokreslovaly déšť.

12. 9. – 16. 9. 2022

V týdnu od 12. 9. – 16. 9. jsme si ve školce zahráli na houbaře. Podle obrázků jsme se dozvěděli, jak se některé houby jmenují, kde rostou, které můžeme sbírat a které jsou jedovaté. Protože nám v týdnu pršelo, vyráběli jsme houby z papíru a trénovali tak správnou techniku stříhání a lepení. Společně jsme si všichni postavili z dřevěné stavebnice les , do kterého starší děti houby vymodelovaly. Zazpívali jsme si k tomu písničku „Bedla“ a básničku „Náš táta šel na houby“. Když konečně přestalo pršet vyrazili jsme do lesa, kde jsme nasbírali košík hub. Jako správní houbaři jsme je očistili a odnesli do školky.

5. 9. – 9. 9. 2022

Máme za sebou první dny v novém školním roce. Už jsme se stihli naučit pravidla, která musíme ve školce dodržovat. Hodně si povídáme o tom, jak je důležité, abychom byli všichni kamarádi. Jak už je v naší školce zvykem, předškoláci pomáhají malým dětem, které si tak snadněji zvykají. Samozřejmě i tak nějaká slzička ukápne, ale to už asi k září patří.