Co se děje ve školce

24.2.2020 – 28.2.2020

Poslední únorový týden se malé a prostřední děti věnovaly tématu „ŘEMESLA A POVOLÁNÍ“. Malé děti téma začaly ukazovaním obrázků řemesel na interaktivním tabletu. Dále si malé děti pastelkami vykreslily povolání dle svého přání. Koncem týdne si děti vyrobily hasiče, kterého vystřihly z barevného papíru. Prostřední děti toto téma začaly povídáním v komunitním kruhu a také si povídaly o tom, co dělají rodiče. Děti pracovaly s obrázky povolaní a hledaly k nim příbuzné obrázky. Zahrály si také na švadlenky, když prošívaly papírové šaty vlnou. Při této práci si procvičily jemnou motoriku a poté si šaty dle své fantasie vykreslily. Velké děti se věnovaly tématu „BUDOU Z NÁS ŠKOLÁCI“, které začaly vyprávěním příběhu podle obrázků, čímž si procvičily rozvoj řečového projevu. Dále si procvičily čísla a vyrobily si papírové hodiny, ke kterým se naučily říkanku.

17. 2.2020 – 21.2.2020

Tento týden se malé děti věnovaly tématu „POHÁDKY“. Děti si vykreslily pastelkami známé pohádkové postavy. Poslechly si pohádku O veliké řepě a tuto pohádku si děti i zahrály. Dále se podívaly na pohádku O třech medvědech. Vystřihly si domečky, které seřadily podle velikosti, nalepily a přiřadily k medvědům. Prostřední děti se věnovaly tématu „MASOPUST“. Toto téma děti začaly povídáním o masopustu a o masopustních zvycích. Děti vykreslily obrázek masopustních masek dle své fantasie a vyrobily si vlastní zvířecí papírovou masopustní masku dle svého přání. Velké děti se také věnovaly tématu „MASOPUST“. Vyrobily si papírového koně, kterému hřívu dovázaly z bavlnek. Velké děti si také dle svého přání vyrobily z papíru masopustní masku a naučily se k tomuto tématu dvě říkanky. Koncem týdne se všechny tři oddělení spojily a kolektivně si v maskách zahrály známé pohádky.

11.2.2020 – 14.2.2020

Tento týden se malé děti věnovaly tématu „ZIMNÍ POČASÍ“. Toto téma malé děti začaly povídáním a ukazováním obrázků zimního počasí. Dále si děti vyrobily papírovou vločku, kterou vykreslovaly temperami a za pomoci paní učitelky vločku vystřihly. Prostřední děti se věnovaly tématu „CO SI V ZIMĚ OBLÉKAME“. Téma děti začaly povídáním a poznáváním oblečení. Dále děti rozdělovaly obrázky zimního a letního oblečení. Prostřední děti na toto téma vypracovaly pracovní list. Velké děti se věnovaly tématu „ZIMNÍ SPORTY“. Velké děti shlédly videa různých zimních sportů a nakreslily tuší zimní sport, který se jim nejvíce líbí. V pátek se všechny děti věnovaly tématu „VALENTÝN“. O tomto tématu si všechny děti nejprve povídaly a poté si děti vyrobily přáníčka.

3.2.2020 – 7.2.2020

Celý tento týden bylo ve školce dětí méně, protože chřipka zasáhla i naši školku. Děti byly spojeny do jedné třídy a pro tento týden se věnovaly tématu „ZDRAVÍ“. Děti toto téma začaly povídáním o tom co je to zdraví a jak se o své zdraví staráme a také se naučily říkanku „O BACILECH“ . Dále si děti ukazovaly na obrázcích jaké potraviny jsou zdravé a nezdravé. A poté si zdravé potraviny vykreslily pastelkami. Ve středu některé děti začaly jezdit na plavání. Ve čtvrtek děti navštívilo divadlo Hračka s představením „HRAJEME SI“, ve kterém vystupovala ježibaba, kohoutek, hloupý čert nebo rázná Káča.

20.1.2020 – 24.1.2020

Tento týden se malé děti věnovaly tématu „ZDRAVÉ TĚLO“. Toto téma děti začaly povídáním o jednotlivých částech lidského těla. Postavu se děti pokusily vymodelovat, při práci s modelínou mohly děti rozvíjet svou kreativitu a fantazii. Koncem týdne si děti vyrobily z papíru kamaráda/kamarádku. Postavičku vykreslily dle své fantazie pastelkami. Prostřední děti se věnovaly tématu „ZIMNÍ SPORTY A RADOVÁNKY“. Toto téma děti začaly povídáním o sportech. Děti shlédly různá videa zimních sportů, aby si i ty méně známé lépe představily. Dále děti rozdělovaly kolektivně obrázky zimních a letních sportů. Koncem týdne si děti vyrobily lyžaře, kterého si vykreslily podle sebe a zahrály si pantomimu na toto téma. Velké děti se věnovaly tématu „ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ“. Děti začaly toto téma prohlížením a poznáváním obrázků nejrůznějších zvířat. Děti pracovaly s temperami a nakreslily si zvíře dle svého přání. Protože jsme měli v sobotu dětský karneval, tak velké děti vyrobily dekorativní šašky na stůl, které vykreslovaly fixami. Ve středu navštívil děti ve školce kouzelník. Vystoupení bylo moc hezké a zábavné, děti viděly spoustu kouzel a byly nadšené.

13.1.2020 – 17.1.2020

Tento týden se malé děti věnovaly tématu „ZIMNÍ RADOVÁNKY“. Toto téma děti začaly povídáním o zimních sportech a prohlížely si obrázky sportů. Děti vykreslovaly pastelkami sportovce, kluci – hokejistu a holky – krasobruslařku. Dále děti modelovaly sněhuláka. Koncem týdne děti vyráběly kulicha a rukavice – oblečení vykreslily vodovkami a některé děti si výtvory i vystřihly. Prostřední děti se věnovaly tématu „ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ“. Toto téma začaly v komunitním kruhu a povídaly si o zvířátkách, které u nás žijí v lese a shlédly video, ve kterém viděly zvířata, které žijí na Antarktidě. V tomto tématu děti pokračovaly výrobou ptačí budky. Budku si děti vyrobily z filcu, který nalepily na čtvrtku, detaily dolepily vatou a do budky nalepily ptáčky, které vykreslily dle své vlastní fantasie. Koncem týdne děti poznávaly zvířátka podle zvuků a stop. Také vypracovaly pracovní list, ve kterém vykreslovaly potraviny, kterými se živí zvířata. Velké děti se věnovaly tématu „CO SI V ZIMĚ OBLÉKÁME“. Toto téma děti začaly rozhovorem a rozvíjely řeč. Vyrobily si papírového kulicha, na kterého si děti samy vyrobily bambuli z vlny. Dále si děti vyrobily papírovou šálu, na kterou detaily dokreslovaly tuší. Velké děti si vyzkoušely závody v oblékání. Ve středu 22.1.2020 do školy přijede KOUZELNÍK.
6.1.2020 – 10.1.2020
První týden v lednu se malé děti věnovaly tématu „ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ“. Toto téma děti začaly v komunitním kruhu, ve kterém si povídaly o zvířátkách a poznávaly zvířátka podle obrázků. Z barevného papíru si děti vyrobily ptačí budku s ptáčky, při tomto vyrábění procvičily stříhání a lepení. Koncem týdne děti nakreslily zimní krajinu a nalepily do obrázku zvířátka. V pondělí si prostřední a velké děti povídaly o „TŘECH KRÁLECH“ a na toto téma také děti shlédly pohádku. Prostřední děti se dále věnovaly tématu „POČASÍ V ZIMĚ“, které děti začaly povídáním v kruhu. V kruhu děti rozdělovaly obrázky podle ročních období. Dále děti nakreslily zimní krajinu a tuší děti dokreslovaly stromy, které prstovými barvami zdobily sněhem. Velké děti se věnovaly tématu „ROČNÍ OBDOBÍ“. Děti si povídaly o ročních období a povídaly si i o měsících v roce. Velké děti nakreslily pomocí houbiček zimní krajinu a z bílého papíru děti dolepovaly sněhuláka. V týdnu děti vypracovaly pracovní listy na téma roční období.

9.12.2019 – 13.12.2019

Tento týden se všechny děti ve školce věnovaly tématu „VÁNOČNÍ ČAS“. Všechny děti si společně povídaly o vánočních tradicích a o adventu. Malé děti si vyrobily papírového kapra, kterého vybarvily temperovou barvou a posypávaly kapra třpytkami. Dále si vykreslily vánoční stromeček a ozdoby z molitanu dolepovaly dle vlastní fantazie. Prostřední děti si vyrobily z barevného papíru kapra, do kterého lepily stříbrné a zlaté šupiny. Dále si děti vykreslovaly stromeček a dárky, které si přejí od Ježíška dokreslovaly pod stromeček. Koncem týdne si děti vykreslovaly a zdobily dřevěný stromeček. Velké děti si také kreslily dárky, které si přejí od Ježíška a vyráběly z přírodnin závěsnou dekoraci. Koncem týdne si děti kreslily temperou vánoční stromeček a ozdoby lepily z třpytivého papíru dle vlastního zsvýběru. V pátek se ve školce konalo odpoledne s rodiči. Děti předvedly krásné malé vystoupení a tvořily si výrobky s rodiči. Velké děti poté zůstaly spát ve školce. Děti si zatancovaly na diskotéce, šly bojovku a koukaly na vánoční pohádku. Děti si spaní moc užily 🙂🙂.

2.12.2019 – 5.12.2019

Tento týden měly děti ze všech třech oddělení stejné téma „ČERT, ANDĚL A MIKULÁŠ“. Malé děti si vyrobily zápich čerta, kterého si vykreslily dle své fantasie. Další den si prstovými barvami vykreslily anděla a posledního mikuláše děti vybarvily pastelkami. Prostřední děti si vyrobily papírového anděla a přitom pracovaly se stříbrnými a zlatými třpytkami. Dále si vyrobily zápich mikuláše, kterého vybarvily voskovkami a vousy nalepily z vaty. Velké děti si vyrobily anděla a mikuláše také jako zápich. Při tomto vyrábění procvičily hlavně lepení a stříhání. V úterý děti ve školce navštívilo divadlo Hračka s představením o zvířátkách. Ve čtvrtek děti ve školce samozřejmě navštívili Mikuláš, Čerti a Anděl. Všechny děti byly hodné a hezky říkaly básničky, takže každý dostal odměnu. Koncem týdne prostřední a velké děti tvořily z keramiky vánoční postavičky.

25.11. 2019 – 29.11.2019

Poslední listopadový týden se děti věnovaly tématu „ČERT, ANDĚL A MIKULÁŠ“. Během tohoto týdne si malé děti povídaly o tomto tématu a vykreslovaly omalovánky. Prostřední děti si vyrobily čerta z papíru, při tomto vyrábění procvičily lepení, stříhání a vyzkoušely kreslit černou malířskou křídou. Detaily děti dokreslovaly černou fixou. Velké děti si vyrobily zápich čerta. Čerta vyrobily z krepového papíru a detaily dolepily z filcu. Uprostřed týdne děti zdobily třídy. Prostřední děti vystřihovaly vločky a velké děti vyráběly závěs z hvězdiček. Ve čtvrtek všechny děti byly zpívat koledy v kostele, které poslední dny pilně trénovaly. V pátek některé děti byly na celodenním výletě v Muzeu čertů v Úšteku.

18.11.2019 – 22.11.2019

Tento týden bylo ve školce děti opět méně, takže všechna tři oddělení byla spojena. Děti se věnovaly tématu „KLASICKÉ POHÁDKY“. Toto téma začaly nejprve povídáním o pohádkách a pracovaly s obrázky na interaktivním tabletu. Dále si děti poslechly pohádku Bob a Bobek a pohádku namalovaly obyčejnou tužkou. V úterý děti šly na větší vycházku k Dokeskému rybníku a ve středu šly děti na Družeckou rozhlednu. I když bylo dětí méně, tak ve volných chvílích trénovaly básničky a písničky na Vánoční vystoupení. Koncem týdne si děti poslechly pohádku O kohoutkovi a slepičce. Tuto pohádku pak nakreslily tuší dle své fantazie. V pátek 29.11 děti čeká celodenní výlet za čerty.

11.11.2019 – 15.11.2019

Tento týden byl pro děti trochu jiný. Hodně dětí chybělo, takže všechny tři oddělení byly spojeny do jedné třídy. V pondělí si děti povídaly o Martinovi na bílém koni a prohlédly si obrázky Martina. Bílého koně si vyrobily z papíru. Při této práci procvičily lepení a stříhání. Protože dětí bylo celý týden méně, děti si zahrály kolektivní hry ve skupinách. Pobyt venku teď nemůžeme trávit na zahradě z důvodu bezpečnosti při bourání domečku, takže děti chodí trochu více na družecké hřiště. V pátek měly děti ve školce kytarový koncert, při kterém měly děti možnost si zazpívat písničky, poznávat hudební nástroje, ale také si několikrát zatancovaly.

4. 11.2019 – 8. 11.2019

Tento týden se malé děti věnovaly tématu “ BARVY PODZIMU“. Na začátek tohoto tématu si děti povídaly v komunitním kruhu a poznávaly barvy podle různých předmětů. Malé děti pomocí nafukovacích balonků míchaly barvy a nakreslily tak housenku. Dále si děti zahrály hru Čáp ztratil čepičku. Prostřední děti se celý týden věnovaly tématu „KLASICKÉ POHÁDKY“. Toto téma děti začaly povídáním o pohádkách a poznávání klasických pohádek podle obrázků. Děti si poslechly pohádku O Budulínkovi, kterou si poté i sami zahrály a složily děj podle správnosti a dle své fantazie pohádku vykreslily. Další pohádka, které se děti věnovaly byla Perníková chaloupka. Na pohádku se děti podívaly a perníkovou chaloupku děti nakreslily. Velké děti se věnovaly tématu „MOJE VESNICE“. Toto téma začaly komunitním kruhem, ve kterém si povídaly o vesnici a rozdílech mezi vesnicí a městem. Tuší velké děti nakreslily svůj dům a vodovkami ho poté vykreslily. Velké děti využily i nový interaktivní display a na velkou obrazovku kolektivně kreslily vesnici a koncem týdne se naučily písničku Družec. A protože děti čekají v prosinci dvě vystoupení před rodiči, tak všechny děti pomalu začaly trénovat básničky a písničky.

29.10.2019 – 1.11.2019

Tento poslední říjnový týden byl pro děti trochu jiný. Začátkem týdne bylo dětí ve školce méně, a to z důvodu jarních prázdnin, takže všechny tři oddělení byly spojeny dohromady. Děti si společně zahrály kolektivní hry a zazpívaly si za doprovodu orffových nástrojů lidové písničky. Od čtvrtka máme ve školce nový interaktivní display, takže se děti s novým displejem seznamovaly a zkoušely si různé výukové programy. Ve čtvrtek ve školce proběhlo vánoční focení. Pan fotograf měl focení zábavné a dětem se moc líbilo. V pátek si velké děti vyrobily halloweenskou papírovou dýni. Dýni vykreslily temperovými barvami a detaily dokreslovaly tuší. Prostřední děti si v komunitním kruhu povídaly o halloweenu a vykreslovaly si omalovánku dýně.

21.10.2019 – 25.10.2019

Tento týden se velké děti věnovaly tématu „ PLODY PODZIMU“. Děti si pomocí tuše nakreslily keř a poté temperovou barvou dodělaly šípky. Dále si děti tvořily zvířátka z kaštanů. Uprostřed týdne děti vykreslovaly listy voskovkami. Listy poté přetřely tuší a vyrývaly různé tvary nebo ornamenty. Prostřední děti se věnovaly tématu „SVĚT POHÁDEK“. Pohádkové téma děti začaly povídáním v komunitním kruhu a povídaly si, jaké pohádky mají nejraději a poznávaly podle obrázků pohádkové postavy. Každý si dle svého přání vykreslil svoji nejoblíbenější pohádkovou postavu. Děti si zahrály pohádku O veliké řepě a Boudo budko. Dále si děti poslechly pohádku Maxipes Fík a obrázek z této pohádky poskládaly a vykreslily. Malé děti se věnovaly tématu „PODZIM VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ“ a „MOJE VESNICE“. První téma děti začaly výrobou zápichu draka a nakreslily si pytel, do kterého tiskly brambory. Druhé téma malé děti začaly povídáním v komunitním kruhu a vykreslovaly si svůj domeček. V pátek si všechny děti společně zazpívaly lidové písničky, a protože bylo krásné počasí, tak děti vyrazily do lesa.

14.10.2019 – 18.10.2019

Tento týden bylo krásné počasí, takže děti toho využily. V pondělí a úterý děti vyrazily hned po svačině do lesa. V pondělí děti v lese stavěly domečky z přírodního materiálu. V úterý šly velké děti na delší vycházku po lese, prostřední a malé děti se velkým dětem v lese schovaly. Ve čtvrtek všechny děti ze školky navštívily divadlo LAMPION na Kladně. Děti v divadle viděly představení „ČERVENÁ KARKULKA“, představení bylo pojato moderně a dětem se moc líbilo.
Koncem týdne velké děti vyráběly papírového ježka, kterého polepovaly barevným listím a z kaštanů vyráběly postavičky. Prostřední děti se zbytek týdne věnovaly tématu „POČASÍ NA PODZIM“. Děti si vyrobily draka, kterého si vybarvily pomocí tiskání podzimních barev houbičkou. Detaily do draka děti dokreslily tuší a ocas vyrobily z barevného papíru. Malé děti si zahrály pohádku „O třech medvědech“ a vykreslily si omalovánky medvědů a v pátek si s většími dětmi zahrály pohádku „O veliké řepě“.

7.10. 2019 – 11.10.2019

Tento týden se velké děti věnovaly tématu „POČASÍ NA PODZIM“. Děti toto téma začaly povídáním o ročním období a rozeznávaly déšť, vítr atd..Děti si dle své fantazie vyrobily draka a procvičily motoriku při skládání harmonik z barevného papíru, které navazovaly na ocásek draka. V týdnu předškoláky navštívila paní veterinářka a povídala si s dětmi o zvířatech a jak se k nim chovat. Koncem týdne si děti vyzkoušely hrát na piano a zpívaly lidové písničky. Prostřední děti se věnovaly tématu „PROČ JE LISTÍ BAREVNÉ“. Nejprve toto téma děti začaly v komunitním kruhu a pracovaly s obrázky. Děti vypracovaly pracovní list, při kterém používaly pouze barvy podzimu. Děti si vyrobily z listů podzimní strom a detaily dokreslovaly tuší. Malé děti se věnovaly tématu „ZVÍŘATA V LESE NA PODZIM“. O tomto tématu si děti povídaly v komunitním kruhu a pracovaly s obrázky. Vykreslovaly pastelkami obrázek veverky. Dále děti pracovaly s listy a obtiskávaly listy pomocí temper. Ve čtvrtek děti pojedou do divadla Lampion, kde uvidí představení Červená Karkulka.

30. 9. 2019 – 4.10.2019

První týden v říjnu se velké děti věnovaly tématu „ROČNÍ OBDOBÍ“. Toto téma děti začaly povídáním a rozlišovaly znaky každého ročního období. Vypracovaly pracovní listy na toto téma. Děti vytvořily obrázek znázorňující podzimní počasí, tento obrázek vytvořily pomocí vodovek a zapouštěním barev. Prostřední děti se věnovaly tématu „PODZIM NA POLI“. Toto téma děti začaly povídáním v komunitním kruhu a pracovaly s obrázky. Děti uchutnávaly zeleninu, která se sklízí na podzim na poli. Vypracovaly pracovní list, ve kterém vykreslovaly co se sklízí na poli. Dále si vybarvily traktor s valníky, které vezou řepu, kukuřici a brambory. Děti si také povídaly o pohádce „O veliké řepě“. Malé děti se věnovaly tématu „PODZIM V LESE“. Děti si vymodelovaly a nakreslily houbu a zahrály si hry. V pátek naší školku navštívilo sférické kino s pohádkou zvířátka z celého světa.

23.9.2019 – 27.9.2019

Poslední týden v září se velké děti věnovaly tématu „PODZIM NA POLI“. Toto téma děti začaly povídáním o tom se co dělá na podzim na poli. Děti vypracovaly pracovní list – a vykreslovaly co se sklízí na podzim na poli. Koncem týdne si děti vyrobily pole s traktorem a tiskaly bramborami.Tyto obrázky si můžete prohlédnout v chodbě u šatny. V pátek si děti zahrály pohádku „O veliké řepě“ a pohádku si potom vykreslily pastelkami. Prostřední děti se věnovaly tématu „PODZIM V LESE“ Nejprve si děti o tomto tématu povídaly v kruhu, hlavně si povídaly o houbách a rozpoznávaly houby jedlé a nejedlé. Děti pracovaly s modelínou a zkoušely si vymodelovat houbu. Děti si ve středu vyrobily muchomůrku z barevného papíru a tečky dokreslovaly pomocí prstových barev. Další den si děti vyrobily hříbek, který nalepovaly z kousků papíru na černou čtvrtku. Koncem týdne si děti vytvořily ježka s ovocem a naučily se říkanku „Leze ježek, leze v lese“.Malé děti se věnovaly tématu „OVOCE A ZELENINA“. O tomto tématu si povídaly v kruhu a ukazovaly si ovoce a zeleninu na obrázcích. Vyrobily si hrušku z barevného papíru a nakreslily jablíčko a mrkev.

16.9.2019-20.9.2019

Tento týden se velké děti věnovaly tématu „PLODY PODZIMU“. O tomto tématu si povídaly v komunitním kruhu a pracovaly s obrázky. Vyrobily si papírový kompot pomocí látky a tiskaní temperové barvy. Ovoce a zeleninu ochutnaly a poznávály plody podle chuťi. Koncem týdne si zahrály pohádku o veliké řepě. Prostředí děti se věnovaly tématu „NAŠE VESNICE“. O vesnici si povídaly a poznávály místa, která mají rádi ve Družci. Vesnici si postavily pomocí dřevěných kostech a vyrobily si domeček se svou rodinou. Malé děti si vyrobily muchomůrkový klobouk, který si vybarvily temperou a polepily krepákem. Prstovými barvami si malé děti nakreslily sluníčko.

9.9.2019 – 13.9.2019

Druhý zářijový týden se velké děti věnovaly tématu „HOUBY NA PODZIM“. Toto téma děti začaly povídáním v kruhu o houbách. Pracovaly s obrázky a poznávaly druhy hub a rozeznávaly houby jedlé a nejedlé. Vodovkami nakreslily dle své fantazie hříbek. Z barevného papíru a papírové ruličky si děti vyrobily muchomůrku. Prostřední děti se celý týden věnovaly tématu „KAMARÁDI VE ŠKOLCE“. Toto téma děti začaly komunitním kruhem, ve kterém si povídaly o kamarádech, které mají ve školce a o tom jaké by měl mít vlastnosti kamarád a jak by se měl chovat. Kamaráda si podle své představy nakreslily tužkou. Dále si vykreslily předlohu kamaráda pastelkami. Děti se naučily říkanku „KAMARÁD“. Koncem týdne si děti zazpívaly lidové písničky za doprovodu orffových nástrojů, na které se děti doprovázely sami. Malé děti si během týdne zahrály spoustu kolektivních her a udělaly si exkurzi po škole. Zazpívaly si písničky a učily se krátké říkanky.

2. – 6. 9. 2019

První týden v tomto školkovém roce byl v tématu „spolu ve školce a kdo se o nás stará ve školce“. Děti jsou nově rozděleny do třech tříd. Všechny tři oddělení si povídaly o režimu dne, značkách a kdo se o ně ve školce stará. Prostřední děti si značky vymalovaly a velké děti si značku nakreslily sami. Samozřejmě jsme nezapomněli na prázdniny a děti vyprávěly své zážitky z prázdnin a pokusily se to i nakreslit. Ve středu měly děti ZUMBU na téma „podmořský svět“. Celý týden nám přálo počasí, takže děti spoustu času trávily venku. Příští týden děti čeká téma „kamarádi v mš“