Projekt ŠABLONY 2 – ZŠ A MŠ DRUŽEC CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002125 je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je zajištění personální podpory MŠ v podobě pozic chůvy. Dalšími aktivitami v rámci projektu je vzdělávání pedagogů a zajištění volnočasových aktivit žáků ZŠ v podobě rozvoje čtenářské gramotnost a doučování žáků ZŠ.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání