Školka

320 Kč / měsíc

Strávné

konkrétní částku obdržíte od paní pokladní/do 6. dne v daném měsíci

Září -hygienické a toaletní potřeby na I. pololetí

200 Kč

Říjen - poplatek na drobná vydání na I. pololetí (dárky pro děti na Mikuláše, na Vánoce)

200 Kč

Únor - hygienické a toaletní potřeby na II. pololetí

200 Kč

Březen - poplatek na drobná vydání na II. pololetí (dárky pro děti na Velikonoce, Den dětí, konec školního roku)

200 Kč

Vše platíte hotově u paní pokladní H. Pachmanové nebo na účet s přiděleným variabilním symbolem.