Projekt Šablony 2018-2020 Družec CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009217 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zajištění personální podpory v podobě pozice školního asistenta a chůvy. Dalšími aktivitami je vzdělávání pedagogických pracovníků, volnočasové aktivity a využívání ICT ve výuce.