Projekt
ŠABLONY 2021-2022 DRUŽEC
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018860
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zajištění personální podpory v podobě pozice chůvy v MŠ. Další aktivitou jsou projektové dny ve výuce a stáže pedagogických
pracovníků.
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání