9.5. – 13. 5. 2022

Rozvrh – Teams – vždy v případě karantény, trvající déle než jeden den:

8.30-9.009.10-9.4010.00-10.3010.40-11.1011.20-11.50
PoČJMAJVL
ÚtČJMAJ
StČJ MVL
ČtČJM
ČJM

ČESKÝ JAZYK

  • Procvičujeme slovesa, časujeme je v přítomném čase, procvičujeme slovní druhy
  • společně ve škole čteme knihu Lovci mamutů
  • v Čítance máme další téma „Klíč k lásce a přátelství“

ANGLIČTINA

  • sloveso CAN a LIKE – procvičování a opakování ve větách
  • přítomný čas prostý s příslovci častosti
  • zkoušíme z probraných slovíček

MATEMATIKA

Písemné násobení dvojciferným a trojciferným činitelem, v učebnici od str. 27 – pokračujeme, procvičujeme

VLASTIVĚDA

Jak být slušným člověkem – uč. str. 106-110, PS – výběr cv. str. 60-62

PŘÍRODOVĚDA

  • Od miminka po dědu – uč. str. 102-107, PS – str. 37-38