27.5. – 31.5.24

Ve čt 30.5. preventivní program s E. Burdovou – vztahy, šikana, 70 Kč

ČESKÝ JAZYK

Zájmena – přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná

ANGLIČTINA

Unit 12 – comparatives, superlatives – long adjectives

MATEMATIKA

Geometrie a osová souměrnost

VLASTIVĚDA

Druhá světová válka

PŘÍRODOVĚDA – Člověk a technika

UČ str. 98 – 101

PS str. 40 – 41

INFORMATIKA

Seznamování s programem Excel