22.5. – 26. 5. 2023

v úterý 23.5. fotografování ZŠ

ve středu 24.5. dopravní hřiště – s sebou sportovní obuv a oděv, cyklistickou helmu, 30,- Kč na dopravu (pojedeme linkovým busem)

ČESKÝ JAZYK

  • Procvičujeme psaní i/ý – vyjmenovaná slova, shoda, vzory podstatných jmen
  • Práce s intonací a přízvukem ve větách
  • v Čítance budeme mít v květnu téma Klíč k pokladům světa

ANGLIČTINA

  • Lekce 13 – want to
  • v úterý 23.5. test – can, cannot a adverbs of frequency (always, never atd.)

MATEMATIKA

Uč. od str. 81 – celá čísla

VLASTIVĚDA

Moje rodina. Já a ti druzí. Uč. str. 95 – 106. PS str. 52 – 60.

PŘÍRODOVĚDA

Člověk a zdraví. Uč. str. 97 – 101

PS str. 35 – 37