Týden 27. 3. – 31. 3. 2023

Do konce března vybírám a kontroluji dětem čtenářské deníky.

Český jazyk

 • Přídavná jména, zájmena
 • – str. 89-90, PUČ – str. 56
 • Písanka 2.díl – str. 18, 19
 • SLOH – Vyprávění – RADOST
 • ČÍTANKA – po celý měsíc se budeme věnovat kapitole Ve světě objevů a vynálezů

Anglický jazyk

Where are you from? – countries and nationalities Unit 9

Matematika

 • Sčítání a odčítání trojciferných čísel bez přechodu stovek
 • – str. 30-32, PUČ – str. 25-27
  • MG – Konstrukce trojúhelníku

Prvouka

 • Člověk – vývoj, zdravý životní styl
 • UČ str. 64, 65, PUČ str. 48