Rozvrh – Teams – vždy v případě karantény, trvající déle než jeden den:

 8.30 – 9.009.10 – 9.4010.00 – 10.30
POČJČJAJ
ÚTMMČJ
STČJČJAJ
ČTČJMP
ČJČJM

23.5. – 3.6. 2022

Domácí úkoly:

Pondělí – vybíráme čtecí záložku

ČJ pondělí na čtvrtek

M úterý na čtvrtek

Český jazyk

Slovní druhy – procvičování. Věta, souvětí. Učebnice str. 144 – 151, PS č. 2, str. 32 – 35, Čítanka – Ve světě fantazie, str. 144 – 156, PS 2 str. 35 – 48, Dějiny očima Psa, vlastní knihy. Sloh – Vypravování.

Matematika

Dělení se zbytkem. Slovní úlohy. Počítání se závorkou. Zaokrouhlování. Stovková tabulka. Opakování a procvičování učiva. Učebnice str. 96 – 101, PS č. 2, str. 41 – 48.

G – Parketování, měření.

Prvouka

Ochrana přírody – uč. str. 82, PS – str.58

Závěrečné opakování – uč. str. 83, PS – str. 59-60

Anglický jazyk

Začneme lekci 11 a naučíme se mluvit o tom, co máme (have got)