19.02. – 23.02.2024

Č – vyjmenovaná slova po V a slova příbuzná, pokračujeme

A – Unit 8 – určitý a neurčitý člen

M – počítání s penězi, rozklad čísel, + – s přechodem 10, 100, procvičování násobilky

PRV – Zástupci bezobratlých živočichů, dělení živočichů podle potravy, opakování

UČ str. 55 – 57

PS str. 42 – 43