19.2. – 23.2.24

ČJ – Psaní velkých písmen. Jména vlastní a obecná. Popis zvířete.

uč. str. 76 – 79, PS č. 2 str. 12 – 14.

M – Počítáme do 100. Násobení jako opakované sčítání. Násobení 2, 3, 4, 5, 6. Pavučinky. Sběr dat. Rýsování – přímka, úsečka, bod.

uč. 2. díl str. 40 – 42, opakování 48 – 61

Prv – Pomoc rodičům. Pokojové rostliny. Domácí mazlíčci.

uč. 45 – 47 PS 45 – 47