Týden 20. 03. – 24. 03. 2023

2. ročník

ČJ – slovní druhy – podstatná jména, slovesa

M – násobení – úvod do učiva

Prv – Jarní květiny a stromy na jaře (UČ i PUČ str. 52, 53)

5. ročník

Č – procvičování probraného učiva, mluvnické kategorie- pokračujeme, zájmena

A -Dokončujeme Unit 3 s minulým průběhovým časem

M – desetinná čísla – pokračujeme, rýsování g. tvarů, obvod, obsah

VL – Protektorát Čechy a Morava – dokončení uč. str. 70-71

Test/dne 22.3./ opakování učiva str. 67-71

2. světová válka – úvod

– Dýchací soustava – dokončení str. 78-79

Procvičování učiva formou her

I