Rozvrh – Teams – vždy v případě karantény, trvající déle než jeden den:

8.30-9.009.10-9.4010.00-10.3010.40-11.1011.20-11.50
PoČ2M2Č5M5M5
ÚtČ2M2Č5M5A5
StPRV2 Č5Č5A5
ČtČ2M2Č5M5A5
Č2M2VL5PŘ5PŘ5

Týden 23. 5. – 27. 5. 2022

2. ročník

 • Domácí úkoly:
  • Každé pondělí budu kontrolovat čtenářské kartičky
  • ČJ – z úterý na čtvrtek (+čtení každý den, které zapisujete)
  • M – z úterý na čtvrtek, ze čtvrtka na pátek

ČJ – Psaní velkých písmen

 • UČ str. 100-101
 • PS str. 40-42
 • PÍS 2.díl – str.31-33
 • SLOH – Adresa
 • Čtení – Mimočítanková četba, ČÍT str. 114-117 (Řeč a písmo)

M – Násobení a dělení č. 6

 • UČ str. 43-46
 • Procvičování s Matýskem – individuálně
 • MG – Úsečky na přímce (prosím nosit, nebo nechat ve škole trojúhelník s ryskou, nebo dlouhé pravítko)

PRV – Opakování učiva, test

 • Učebnice i pracovní učebnice na str. 68

5. ročník

 • Domácí úkoly:
  • Každé pondělí budu kontrolovat čtenářskou kartičku
  • M – z úterý na pátek
  • ČJ – z úterý na čtvrtek

ČJ – Číslovky

 • UČ str. 113-115
 • PUČ str. 42-44, SLOH-tiskopisy
 • ČÍT str. 124-151 (Jejich veličenstva kluci a holky) +mimočítanková četba (ve čtvrtek nosit vlastní knihu nebo ji nechat ve škole)

M – Slovní úlohy

 • Učebnice str. 53-56
 • MIN (individuálně v hodinách, možno použít i k domácímu procvičování)
 • MG – Obvod, obsah, povrch str. 45-46, stavby z krychlí str. 49

AJ – Jsme u Lekce 7 a procvičujeme rozdíly mezi minulým časem prostým a průběhovým

PŘ – Možnosti získávání informací

 • uč. str. 101-103, PS – str. 41

VL – Hospodaření s penězi, Kultura – úvod

 • uč. str. 85-87, PS – str. 55-56
 • uč. str. 88-89