Od 1.9.2024 stanovuje úplatu za mateřskou školu a školní družinu zřizovatel – Obec Družec.

MŠ 550 Kč měsíčně, ŠD 200 Kč měsíčně.

Obec Družec
Hlavní 42
273 62 Družec
Základní škola a mateřská škola Družec
Mgr. Simona Staňková
Ke Kostelu 77
273 62 Družec
Vyřizuje: Zdeněk Kofent tel. 312 691 027 datum: 17.6.2024
Věc: Stanovení výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání
Vážená paní ředitelko, sděluji Vám, že zřizovatel stanovuje měsíční úplatu od 1.9.2024 za předškolní vzdělávání ve výši 550,- Kč/měsíc/žák a za zájmové vzdělávání (družina) ve výši 200,- Kč/měsíc/žák.
S pozdravem
Zdeněk Kofent
starosta obce