Naše škola

Kompr

Ve školním roce 2015/2016 má ZŠ Družec 56 žáků, MŠ Družec 49 a MŠ Lhota 21 dětí. 

 

26. 5. turnaj minivolejbal, info u p. uč. Petry B.

27. 5. výlet ZŠ do ZOO Zájezd, příchod do školy v běžném čase, odjezd 8:30, návrat na oběd.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná 7. 6. 2016 od 16:00 hod. v MŠ Družec

Termíny posledních kroužků ve školním roce 2015/2016

Počteníčko, Sporťák, Gymnastika - 23. 5. 2016 

Minivolejbal, florbal - 24. 5. 2016

Reedukace velcí, malí - 26. 5., 24. 5. 2016

Flétna MŠ Družec - 9. 6. 2016

Flétna MŠ Lhota - 26. 5. 2016

Zumba ZŠ - 31. 5. 2016 ( 15. 6. dopoledne - nácvik na Zahradní slavnosti)

Zumba MŠ - 31. 5. 2016

Stepaerobik -  15. 6. 2016 ( 25. 5. není kroužek stepaerobiku)

Angličtina MŠ - 2. 6. 2016

Angličtina ZŠ - 1. 6. 2016

Zdravoťák - 26. 5. 2016

Flétna ZŠ - 16. 6. 2016

Španělština - 9. 6. 2016

Keramika - 2. 6. 2016

Výtvarka - 25. 5. 2016

 

 

 

TOPlist  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájmové kroužky 2015/2016

 

Pondělí

 

12:15 - 13:00 Počteníčko prvňáčci

13:00 - 13:45 Sporťák Družáci ZŠ

13:45 - 14:30 Gymnastika

Mgr. Radka Mejtská

Úterý

7:00 - 7:30 reedukace - malí (poruchy učení)

Mgr. Hana Jelínková

13:00 - 13:45 minivolejbal

13:45 - 14:30 florbal

Mgr. Petra Badinová

14:45 - 15:15 Zumba MŠ

15:15 - 16:00 Zumba ZŠ

Mgr. Petra Birnbaumová

Středa

11:40 - 12:25 angličtina ZŠ

Mgr. Simona Staňková

12:50 - 13:50 flétna ZŠ

Mgr. Lada Kalmusová

13:50 - 14:35 stepaerobik

Sabina Škrabská

14:45 - 15:30 výtvarný kroužek

Mgr. Simona Staňková

Čtvrtek

7:00 - 7:30 reedukace velcí

Mgr. Hana Jelínková

9:30 -10:00 angličtina MŠ

Mgr. Simona Staňková

14:30 - 16:00  zdravoťák - 1x 14 dní

Mgr. Hana Jelínková

12:15 - 12:45 flétna MŠ Lhota

13:00 - 13:30 flétna MŠ Družec

13:40 - 14:25 španělština ZŠ 

Mgr. Slávka Sul'ová

14:30 - 16:00 keramika - 1x 14 dní

Mgr. Simona Staňková