Flétna

Letošní školní rok 2019/2020 navštěvuje kroužek hraní na flétnu celkem 9 dětí. Z tohoto počtu 6 dětí hraje úplně od začátku a ostatní mají již s nástrojem zkušenosti z předchozích ročníků.

Začátečníci se učí flétničku držet, správně dýchat a seznamují se také se základními pojmy z hudební nauky ( notová osnova, noty, houslový klíč, rytmus..)

Zkušenější žákyně již trénují dvojhlasé i tříhlasé písničky.

Hru na flétny využíváme také při hodinách hudební výchovy k doprovodu písní a vystoupení školy na veřejnosti (Vánoční koncert, Zahradní slavnosti apod…)

Termíny kroužků

26.9., 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 7.11., 14.11., 21.11., 28.11., 5.12., 12.12., 19.12., 9. 1., 16. 1., 23. 1.