ČT 20. 4. 2023 v 16 h osobně

1. – 19. 4. 2023 elektronicky – do datové schránky školy nebo mailem s elektronickým podpisem

K zápisu potřebujete vyplněné formuláře

  • Žádost o přihlášení k povinné školní docházce
  • Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ
  • Rodný list – kopie
  • OP nebo pas (cizinci)

Formuláře jsou ke stažení na stránkách školy, budou také připravené k vyplnění v den zápisu 20. 4. 2023.