CZ.1.07/1.1.00/561004

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických ředmětů v zahraničí

Zahraničníjazykově-vzdělávací pobyt pro žáky