Důležité informace:

Od 25. 5. 2020 budou naše školky – pracoviště Družec i pracoviště Lhota opět v provozu 6.45 h – 16.00 h. Těšíme se na vás🙂

 • při cestě do školky i ze školky musí mít děti i doprovod zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky a dodržovat odstupy 2 m od jiných osob
 • v prostorách MŠ doprovázející osoba vždy v roušce, zdržuje se pouze po nezbytně nutnou dobu
 • děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školky nosit nemusí
 • co nejvíce času budeme trávit venku, bohužel nemůžeme na školní zahradu, využívat tedy budeme „nádvoří“ – prostor před školou, jinam nesmíme
 • rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné
 • větrání bude probíhat každou hodinu po dobu 5 min
 • dezinfekce povrchů a předmětů, které používá více osob několikrát denně
 • úklid toalet a místností minimálně 1x denně
 • po příchodu, přezutí a převlečení si musí každý umýt mýdlem ruce
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školky – školy vstoupit
 • školní stravování bude probíhat v běžné podobě, po skupinách, pokrmy bude vydávat personál, děti si jídlo a pití nebudou samy nabírat, ani příbory
 • PŘI PRVNÍM VSTUPU DO ŠKOLY PŘEDKLÁDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ S VYMEZENÍM RIZIKOVÝCH SKUPIN A ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ – najdete ve Složce pod Mateřskou školou – FORMULÁŘE nebo budou připraveny před vstupem do školy . Pokud dítě do rizikové skupiny patří, doporučujeme zákonným zástupcům tuto skutečnost zvážit a rozhodnout o umístění dítěte do mateřské školy s tímto vědomím
 • POKUD ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE TYTO DOKUMENTY NEPODEPÍŠE, NEBUDE VSTUP DÍTĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY UMOŽNĚN (MŠMT)
 • skupiny, rozvrh činností, obědů….. bude zveřejněn v po 11. 5.