Slavnostní ukončení školního roku 2019-20 a rozdání vysvědčení proběhne 30. 6. od 8.00 do 8.45 h – ve třídách s třídními učiteli. Účastnit se mohou i žáci, kteří do školy nenastoupili, potřebují podepsané Čestné prohlášení.