MICROSOFT TEAMS – vyučování na dálku: přihlášení na www.portal.office.com jmény a hesly, která obdrželi všichni žáci.

ROZVRH: pro všechny ročníky jsou naplánované videoschůzky dle rozvrhu u plánu učiva, vždy od 13 h, výjimku tvoří 4. ročník, který začíná ve 13.30 h, vzhledem k tomu, že mají sourozence v ostatních ročnících a není pravidlo, že má každé dítě svůj počítač.

Po přihlášení – nejdůležitější karty – Příspěvky (psané zprávy), Soubory (výukové materiály), Zadání (domácí úkoly). Pokud bude probíhat videokonference, na obrazovce se objeví modrá kartička Připojit se, stačí na ni kliknout nebo na odkaz schůzky v Příspěvcích. Pokud nám něco nebude fungovat jak má, nezoufejte, doladíme, naučíme se to:) Aktualizace příspěvků – úkolů vždy v po. Ostatní komunikace probíhá nepřetržitě.

HODNOCENÍ: Z učiva nemusíte mít obavy , máme odučeno 3/4 z osnov pro tento školní rok, pokud zvládneme víc, bude to fajn, pokud ne, učivo se přesune do dalšího školního roku (pokyn MŠMT). Důležité je procvičování a opakování probrané látky, komunikace mezi žáky a učitelkami a „nevypadnutí z tempa“:). Hodnotit budeme pouze slovními komentáři (pokyn MŠMT), důležitá je pro nás zpětná vazba. Plně se ztotožňujeme s doporučeným způsobem práce a hodnocením viz. níže – probráno i v inspekčním šetření, které proběhlo minulý týden:

.

Telefonická podpora trvá – každý všední den 13 – 17 h.