St 8.11.23

Ukázka terapie, čichání a poslušnosti a jak se chovat k cizím psům