V TÝDNECH 21. 11. – 2. 12. 2022  BUDE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ PŘIPRAVEN KONTEJNER NA SBĚR PAPÍRU – KARTONY, NOVINY, ČASOPISY…