Ve čt 5. 10. 23 v 17 h – Rodičovská kavárna

Duševní zdraví dětí a jak sám zůstat v klidu s PhDr. Mgr. Eva Burdovou, MBA

Zveme rodiče i všechny ostatní dospěláky, kteří mají zájem o informace a zdravou výchovu dětí. Lektorka je profesionálka s praxí, umí zaujmout, její přednášky jsou srozumitelné, s mnoha praktickými návody a konkrétními příklady. Prostor je vždy i pro dotazy nebo krátké konzultace i v případě, pokud uvítáte radu z jiné oblasti výchovy. Garantuji, že toto setkání nebude ztrátou času. Vstupné zdarma nebo dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

Přítomny jsou i všechny paní učitelky ZŠ+MŠ a paní vychovatelky, dobu před programem nebo po programu mohou rodiče, pokud mají zájem, využít i ke konzultacím s nimi.