Nejdůležitější informace:

Od pondělí 12. 4. se vrací k prezenční formě výuky všichni žáci ZŠ. Do MŠ mohou zatím předškoláci a děti rodičů vybraných profesí.

Testování bude probíhat 2x týdně PO a ČT, je povinné.

Podrobné informace o zajištění provozu, testování, odkaz na instruktážní video testování, Letáky pro rodiče i děti, Souhlas s asistencí pedagogů při testování a další, obdrží rodiče během zítřka 8.4. e-mailem od třídních učitelek.

Pro zodpovězení dotazů, popř. sdělení dalších informací můžete využít online schůzku na Teams 8.4. a 9.4. (vždy ve stejném čase 17-18) s ředitelkou školy.