Od pondělí 5. 10. 2020 provoz v MŠ se nemění, v ZŠ provoz zůstává také beze změn – s výjimkou zpěvu v hodinách hudební výchovy.