V po 6. 6. 22 preventivní programy pro ZŠ s PhDr. Mgr. Evou Burdovou, MBA

1. + 2. ročník – Já kamarád jsem součástí třídního kolektivu

3. + 4. ročník – Zdravé klima školní třídy

5. ročník – Pozitivní začlenění v novém kolektivu