• Petra Ondřejová – zástupce školy
  • Mgr. Hana Jelínková – zástupce školy, předsedkyně ŠR
  • Petr Niedermaier – zástupce zřizovatele
  • Ing. Antonín Lomecký – zástupce zřizovatele
  • Lenka Volfová – zástupce rodičů
  • Simona Gestbergerová – zástupce rodičů