Škola právě dostala informaci z Union pojišťovny, kde byla CK , která pobyt zajišťovala, pojištěna:

„Spoločnosť Union poisťovňa, a. s. po uplynutí zákonom stanovenej doby 6 mesiacov na nahlásenie udalosti z insolventnosti cestovnej kancelárie,

pristúpila ku verifikovaniu nárokov a procesu likvidácii jednotlivých uplatnení.

Po ukončení jednotlivých likvidačných krokov a procesu čerpania rezervného fondu v prípade úpadku cestovnej kancelárie z  Ministerstva pro místní rozvoj ČR, budú oprávnené nároky poškodených vysporiadané.

Zatiaľ prebieha proces čerpania rezervného fondu.“