Ve ST 2.2.2022 v 17 h – Kavárna pro rodiče na Teams.

Spolupráce škola – rodič – dítě

odborně zaměřené tematické setkání a spolupráce s rodiči žáků

přednáší:  PhDr. et Mgr. Eva Burdová, MBA

lektorka speciálně pedagogických a sociálně psychologických témat s dlouholetou pedagogickou praxí

Krátká anotace

V rámci dalšího setkání s rodiči si budeme povídat o spolupráci rodiny se školou,  o tom, co k dobré spolupráci přispívá, jak komunikovat s pedagogy, co říci o svém dítěti, kdy jít za učitelem apod.

K dobré spolupráci vždy přispívá, když se podaří vytvořit neformální vztahy, které vycházejí z běžného chodu školy.

Prodiskutujeme, jaká očekávání od školy mají rodiče a jaká očekávání od rodičů mají učitelé.

Vysvětlíme si některé „školské zkratky“, abychom lépe dokázali porozumět školskému žargonu, povíme si o tom, co znamená RVP, ŠVP, MPP, PLPP, IVP, zmíníme se i o GDPR, které řeší nyní nejen školy.

Velká kapitola bude též věnována rodičovské odpovědnosti a právům
a povinnostem z ní vyplývajícím.

Rodiče si uvědomí, jak jsou dětí různé, jak různě jednotlivé děti přijímají informace, jak se rozhodují, co komu vyhovuje při učení se nového, při spolupráci, při komunikaci a že tímto způsobem musíme také přistupovat ke školním výsledkům dětí, nesrovnávat je se sourozenci. Mít reálná očekávání i ke škole.