Některým dětem ze školky (pracoviště Družec) byla nařízena do 23.11.21 karanténa. Jejich zákonní zástupci byli informováni. Pro ostatní děti ze školky ani sourozence ve škole toto opatření neplatí. Obě zařízení jsou v běžném provozu.