Škola získala dotaci v rámci projektu EU peníze školám / cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ /. Poskytnuté finance použijeme na vzdělávání pedagogických prycovníků , tvorbu a následné využívání nových metodických materiálů. V současné době proběhla instalace interaktivnch tabulí do tříd -5.ročník a 3.4.ročník.