Ve čt 2.3. Čtení dětem ZŠ, MŠ – Generace bez hranic