V ne 27. 11. 2022 v 17 h Adventní setkání před školou – rozsvícení stromečku, koledy, flétničky, mikulášská nadílka, prodejní stánky, občerstvení.