Přijati jsou uchazeči s registračními čísly:

1/2021, 2/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021, 11/2021