11.11. - 15.11. 2019

SPOLEČNÉ ČTENÍ 4. + 5. ROČ.- BABIČKA

4. ročník

ČJ - stavba slova, předložky a předpony - pokračujeme

AJ - procvičování gramatiky, What's the weather like? - pokračujeme

M - násobení a dělení do 1000 zpaměti - test; procvičovat min.do str.14

      Jednotky času - uč.str.47-51

      G - Tělesa, dláždění

      Domácí úkoly - v pondělí - na středu

PŘ - Rostliny a živočichové v okolí našich domů  - pokr.uč. str. 32-34, PS - výběr cv. str. 12-14

VL - Kraje ČR -  základní informace z mapy krajů/mapa na konci uč./- krátký testík

       Zážitková hodina - návštěva míst v ČR - doplnění info o krajích 

       5. ročník

čJ - zdvojené souhlásky - předpony, přípony - pokračujeme

AJ - U3 Monster corner - St.1 At the movies, St.2 Mystery monsters

       Grammar - has got - zkrácený tvar, present simple - wh...questions

        CB str.23-25, AB str.24/2-26

 M - Sčítání a odčítání čísel nad milion UČ str.50-54, MIN str.7,8

Mg - Kružnice, šestiúhelník - opakování

PŘ - Slunce a sluneční soustava  - uč. str. 26-28, PS - cv. 2,3,4 str. 12               

VL - Kraje ČR - základní info o krajích dle mapy - krátký testík

       Zážitková hodina - návštěva míst v ČR - doplnění info o krajích  

 Zájmové kroužky 2019/2020

 

 

PONDĚLÍ:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

Pavlína Černá

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ 3.,4.

13.00 - 13.45 ANGLIČTINA ZŠ 1.,2.

Pavlína Černá

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15.15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

 

ÚTERÝ:

13.00 - 14.00 VÝTVARNÝ ZŠ

Mgr. Simona Staňková

14.00 - 14.45 VÝTVARNÝ MŠ

Mgr. Simona Staňková

 

STŘEDA:

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1 x 14 dní

Mgr. Hana Jelínková

13.00 - 14.30 KERAMIKA 1x 14 dní

Mgr. Simona Staňková

14.30 - 15.15 JÓGA ZŠ, MŠ

Eliška Kazdová

 

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

14.00 - 14.45 VOLEJBAL

Lenka Hesová

14.00 - 14.45 ŠITÍ

Mgr. Ivana Kučerová

15.00 - 15.45 AEROBIK, GYMNASTIKA

Ing. Sabina Škrabská

15.45 - 16.30 TANEČNÍ

Mgr. Simona Jelínková

PÁTEK: