16. - 20. 9. 2019

 

4. ročník

ČJ - opakování - tvrdé + měkké souhlásky, abeceda

AJ - opakování rozkazovací způsob, přítomný čas průběhový, slovní zásoba

M - opakování ze 3.ročníku - +,- do 1000, malá násobilka, zaokrouhlování - TEST

      Násobení jednocif. a dvojcif. čísla (s 0 na místě jednotek)

      uč.str.10-16; min str.1-3 dle indiv.tempa

      G - Krychle

      Domácí úkoly - v pondělí - na středu

PŘ - Životní podmínky rostlin a živočichů - uč. str. 10-13, PS - str. 6-7

VL - Naše vlast - uč. str. 10-11, PS - str. 9-10

       Česká republika - demokr.stát - uč. str. 12-13, PS - výběr cv. str. 10-11 

5. ročník

čJ - opakování - vyjmenovaná slova + slova příbuzná

AJ - U1 People and places - St.2 My place. Grammar - times, present simple

        CB str.6-7, AB str.6-7

        TEST - prepisitions, there is, are

M - Opakování UČ str. 15-20 (písemné +, násobení a dělení; asociativní zákon pro sčítání)

Mg - Kružnice, šestiúhelník - opakování

PŘ - Je to půda, ne hlína - uč. str. 10, PS - str. 6

        Nerosty kovové - uč. str. 12-13, PS - str. 7 cv.1

VL - Podnebí a vodstvo Evropy - uč. str. 10-12, PS - výběr cv. str. 8-9

       Rostliny a živočichové v různých oblastech - uč. str. 13-15, PS - výběr cv. str. 9-11 

 Zájmové kroužky 2019/2020

 

 

PONDĚLÍ:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

Pavlína Černá

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ 3.,4.

13.00 - 13.45 ANGLIČTINA ZŠ 1.,2.

Pavlína Černá

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15.15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

 

ÚTERÝ:

13.00 - 14.00 VÝTVARNÝ ZŠ

Mgr. Simona Staňková

14.00 - 14.45 VÝTVARNÝ MŠ

Mgr. Simona Staňková

 

STŘEDA:

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1 x 14 dní

Mgr. Hana Jelínková

13.00 - 14.30 KERAMIKA 1x 14 dní

Mgr. Simona Staňková

14.30 - 15.15 JÓGA ZŠ, MŠ

Eliška Kazdová

 

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

14.00 - 14.45 VOLEJBAL

Lenka Hesová

15.00 - 15.45 AEROBIK, GYMNASTIKA

Ing. Sabina Škrabská

PÁTEK: