25.9. - 27.9. 2017

3. ročník

ČJ - opakování - abeceda

M - opakování ¨- násobilka do 5, složitější slovní úlohy

      Geometrie - úsečka - uč.str.14

AJ - Alphabet - str.1-2. AO kurz - zatím posloucháme, opakujeme, skoro nepíšemesmile 

My toys. Animals. PB (učebnice) str.4-5, WB (prac.sešit) str.2-3

PRV - Jsme cyklisté. Krajina v okolí domova učeb.str. 9-10, PS str. 9-10

5. ročník

Domácí úkoly: ČJ - v pátek na pondělí

                          M - v úterý na pátek

                          AJ - ve středu na pondělí

Pokud něco nestihneme ve škole, doděláváme doma.

ČJ - opakování učiva z nižších ročníků - vzory podst.jmen - učeb.str.11-13, PS str.8-9

       Test - komplexní rozbor věty

M - opakování učiva z nižších ročníků - asociativní zákon pro sčítání a odčítání

       uč.str. 18-21, min.str. 1/2.

      Testík - písemné násobení, dělení

AJ -U1 People and places - stage 4 Take-home history. Where on Earth?

       CB (učeb.) str.10-11, AB (prac.sešit) str.12-13

       Opakovací test U1

VL -

PŘ - Nerosty - užitečná krása - nekovy , učeb. str. 13 - 15, doplnění cvičení v PS

        Dom. úkol: opakování učiva učeb. str. 5 - 15 - viz zápisový sešit /příprava na test/  

I - V informatice: ovládání myši, orientace v souborech, ukládání souborů, Používání klavesových              zkratek CTRL+Z, CTRL+Y

 

 

 

 

 

 Zájmové kroužky 2017/2018

 

 

PONDĚLÍ:

12.15 - 13.00 ANGLIČTINA

Pavlína Černá

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritch

14.30 - 15. 15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritch

 

ÚTERÝ:

13.00 - 13.45 VOLEJBAL 4., 5. roč.

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 JÓGA

Eliška Kazdová

14.30 - 15.00 ZUMBA MŠ

Petra Birnhaumová

15.00 - 15.45 ZUMBA ZŠ

Petra Birnhaumová

STŘEDA:

13.00 - 14.30 KERAMIKA ZŠ

14.30 - 15.45 KERAMIKA MŠ + 1. TŘ.

1 X14 dní

Mgr. Simona Staňková

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

15.00 - 15.45 STEP-AEROBIK

Sabina Škrabská

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

14.00 - 14.45 VÝTVARNÝ ZŠ

14.45. - 15.30 VÝTVARNÝ MŠ + 1. TŘ.

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

15.15 - 16.00 BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

Kateřina Zámyslická