21..5. - 25.5. 2018

3. ročník

ČJ - slovní druhy - neohebné

M - NÁSOBENÍ DĚLENÍ 20, 30, 40...90, sl. úlohy

      Geometrie - Konstrukce trojúhelníku - uč.str.24

AJ - L13 Toys - uč.str.57-58, PS str.70-72

       slovní zásoba, rozkaz v 1.osobě množného čísla - let us

PRV - Člověk - TEST

          Rostliny - uč.str.68-69, PS str.51  

5. ročník

Domácí úkoly: ČJ - v pátek na pondělí

                           M - v úterý na pátek

                            AJ - ve středu na pondělí

 

ČJ - Procvičování podmětu vyjádř.x nevyjádř., rozvitý, několikanás. - uč.str.123-125, PSstr.46

       Opak.diktát. Test - podmět+přísudek

M - 3.díl - Opak., prohloubení a systematizace učiva - zlomky - uč.37

       Test - písemné dělení

       G- mnohoúhelníky, geom.útvary v rovině, rýsování - uč.str.38-42

AJ - U8 World adventure - St.2 Alabama Smith - test slovní zásoba

        CB str.70, AB str.77-78

        Grammar - to be + going to + infinitiv

VL - Co všechno je kultura - učeb. str. 88 - 90

        Kulturní instituce a památky - učeb. str. 91 - 92, PS - str. 57 - 60 výběr cv.         

PŘ - Jak získáváme informace - učeb.str. 101 - 103, PS - str. 41

        Ten dělá to a ten zas tohle - učeb. str. 104 - 105, PS - str. 42    

I - 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zájmové kroužky 2017/2018

 

 

PONDĚLÍ:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15. 15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

 

ÚTERÝ:

13.00 - 13.45 VOLEJBAL 4., 5. roč.

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 JÓGA

Eliška Kazdová

14.30 - 15.00 ZUMBA MŠ

Petra Birnhaumová

14.30 - 15.15 ZUMBA ZŠ

Petra Birnhaumová

STŘEDA:

13.00 - 14.30 KERAMIKA

1 X14 dní

Mgr. Simona Staňková

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

15.00 - 15.45 STEP-AEROBIK

Sabina Škrabská

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

14.00 - 14.45 VÝTVARNÝ ZŠ

14.45. - 15.30 VÝTVARNÝ MŠ + 1. TŘ.

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

15.15 - 16.00 BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

Kateřina Zámyslická