19.2. - 23.2. 2018

3. ročník

ČJ - vyjmenovaná slova po B, L, M - procvičování

M - písemné odečítání s přechodem 10, číselná čada 0 - 1000

      Geometrie - přímky, úsečky - test

                           Kruh, kružnice - uč.str.41-42

AJ - L8 Where is Tom? - test

       L9 Where are you from? Časování slovesa to be. PB(uč.)str.41-42, WB(prac.sešit) str.45-46

PRV - test - veličiny, měření

          Opakování - uč.str.47, PS str.35

         Živá příroda - uč.str.48, PS str.36

       

5. ročník

Domácí úkoly: ČJ - v pátek na pondělí

                           M - v úterý na pátek

                            AJ - ve středu na pondělí

 

ČJ - Přídavná jména - skloňování - uč.str.74 - 76, PS str.18-21, pravopis příd.jmen - str.5-6

        Test - slovní druhy

M - Desetiná čísla - početní operace

       Slovní úlohy - uč.str.35

       Test - písemné sčít., odčít.deset.čísel, násob., dělení 10, 100

       G - rovnoramenný trojúhelník - test

             rýsování mnohoúhelníků a kružnic - str.33-34

AJ - U5 Animal action - Where on Earth? - CB str.47, AB str.53

       U6 Natural Earth - st.1 Earth Savers - CB str.48-49, AB str.54-55

       Grammar - must (muset) x mustn´t (nesmět)

       Test - stupňování příd.jmen, příslovce

VL - Hospodářský rozvoj českých zemí - dokončení - učeb. str. 58-60

        Vznik Rakouska-Uherska a život jeho obyvatel - uč.str.61-62, PS str.39-40

PŘ - bezobratlí živočichové - uč.str.65-66, PS str.28-29

        Opak.učiva - uč.str.61-66 na test 19.2.

I - 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zájmové kroužky 2017/2018

 

 

PONDĚLÍ:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15. 15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

 

ÚTERÝ:

13.00 - 13.45 VOLEJBAL 4., 5. roč.

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 JÓGA

Eliška Kazdová

14.30 - 15.00 ZUMBA MŠ

Petra Birnhaumová

14.30 - 15.15 ZUMBA ZŠ

Petra Birnhaumová

STŘEDA:

13.00 - 14.30 KERAMIKA

1 X14 dní

Mgr. Simona Staňková

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

15.00 - 15.45 STEP-AEROBIK

Sabina Škrabská

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

14.00 - 14.45 VÝTVARNÝ ZŠ

14.45. - 15.30 VÝTVARNÝ MŠ + 1. TŘ.

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

15.15 - 16.00 BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

Kateřina Zámyslická