20.5. - 24.5. 2019

 

 

 3. ročník

ČJ  - Podstatná jména a slovesa, opakování a procvičování, uč. str. 118 - 119, PS 74 -76

Sloh - Psaní adresy, vyprávění

M - Dělení se zbytkem, uč. 3. díl, str. 52 - 55

Geometrie  - Obvod trojúhelníku

Matematické minutovky dle vlastního tempa

AJ - The numbers 20 - 100, to have, zájmena some-any-no

PrvOkrasné rostliny - učeb. str. 78

        Opakování - Živá příroda - rostliny: učeb. str. 79, PS - str. 56

        Vycházka v okolí školy - pozorování užitkových a okrasných rostlin v přírodě   

 

        Domácí úkoly v pátek (ČJ, M, čtecí záložka) na pondělí.

 

5. ročník

ČJ - Skladbauč. str. 110 - 127, PS II., str. 45 - 52

Sloh - Dopis, vyprávění, tiskopisy

M - Přirozená čísla, opakování a procvičování učiva, zlomky, převody jednotek, str. 47 - 48

Geometrie -Mnohoúhelníky, geometrické útvary v rovině, str. 38 - 40

Minutovky dle vlastního tempa

AJ - DÚ - v pátek - nosíme ve čtvrtek

       U8 World adventure - St.3 Discoveries

       Grammar - past simple, neprav.slovesa, vazba going to...- opak., procv.

       CB str.69-71, AB str.78-81

PŘ - Rozmnožovací soustava a vývin lidského jedince - učeb. str. 92-93, PS - str. 37 cv. 1,2

VL - Úmluva o právech dítěte - učeb. str. 82-83

       Majetek a jeho vlastnictví - učeb.str. 84, PS - str. 54, doplňkově str. 53    

         

Domácí úkoly v pátek (ČJ, M, čtecí záložka) na pondělí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zájmové kroužky 2018/2019

 

 

PONDĚLÍ:

13.00 - 14.00 DOUČOVÁNÍ

Mgr. Ivana Kučerová

13.00 - 14.30 ČTENÁŘSKÝ KLUB

Mgr. Ivana Kaprová

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15.15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

ÚTERÝ:

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

13.00 - 14.30 VAŘENÍ 1X14 dní

Ilona Filipová

15.15 - 16.00 JÓGA 

Eliška Kazdová

STŘEDA:

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 VOLEJBAL

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 GYMNASTIKA + STEP

Ing. Sabina Škrabská

14.30 - 16.00 KERAMIKA 1x14 dní

Mgr. Simona Staňková

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

Mgr. Slávka Švejcarová

14.00 - 15.00 VÝTVARNÝ 

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 TANEČNÍ
Bc. Simona Jelínková