21.1. -25.1. 2019

 

 

 3. ročník

ČJ  - Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, str. 63 - 66, PS 42

Sloh - Popis děje - Co nás baví

M - Písemné sčítání, uč. str. 24 - 27, II. díl

Geometrie - Přímky a úsečky

Matematické minutovky dle vlastního tempa

AJ - procvičování, opakování, slovní zásoba

Prv - Hmotnost - uč. str. 43-44

         Objem - uč. str. 45, PS - str. 33

         Teplota - uč. str. 46, PS - str. 34    

              

Domácí úkoly v pátek (ČJ, M, čtecí záložka) na pondělí.

 

5. ročník

ČJ -Pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách, opakování učiva 1. pololetí, uč. str. 45 - 49, PS str. 44 - 46

Sloh - Popis pracovního postupu 

M - Zlomky, desetinné zlomky, desetinná čísla, str. 26 - 27, II. díl

Geometrie - Rovnoramenný trojúhelník

Minutovky dle vlastního tempa

AJ - DÚ - v pondělí - nosíme ve čtvrtek

       U3-U4 Test - listening, reading, writing

       U5 Animal action - St.1 On the move. Grammar - Adverbs of manner = příslovce způsobu

       CB str.40-41, AB str.44-45

PŘ - Zoolog. a botanické zahrady - uč. str. 51-53, PS - str. 24

       ČR - podnebný pás - uč. str. 54-56, PS - str. 24-25 

VL - Test - opak. učiva - uč. str. 51-57 + referáty: osobnosti našich dějin

       Hospod. rozvoj českých zemí - uč. str. 58-60, PS - výběr cv. str. 38-39

       

         

Domácí úkoly v pátek (ČJ, M, čtecí záložka) na pondělí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zájmové kroužky 2018/2019

 

 

PONDĚLÍ:

13.00 - 14.00 DOUČOVÁNÍ

Mgr. Ivana Kučerová

13.00 - 14.30 ČTENÁŘSKÝ KLUB

Mgr. Ivana Kaprová

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15.15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

15.00 - 16.30 RUČNÍ PRÁCE 1x14 dní

Renáta Šimáčková

ÚTERÝ:

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

14.30 - 15.15 ZUMBA

Petra Birnhaumová

15.15 - 16.00 JÓGA 

Eliška Kazdová

STŘEDA:

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 VOLEJBAL

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 GYMNASTIKA + STEP

Ing. Sabina Škrabská

14.30 - 16.00 KERAMIKA 1x14 dní

Mgr. Simona Staňková

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

Mgr. Slávka Švejcarová

14.00 - 15.00 VÝTVARNÝ 

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 TANEČNÍ
Bc. Simona Jelínková