24. 9. - 28. 9 2018

 

 

 3. ročník

ČJ - Opakování učiva 2. ročníku, psaní i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách, uč. str. 13 - 16, PS 10 - 11

Sloh - Vyprávění - dárek

M - Opakování učiva, násobení a dělení, uč. str. 19 - 21

Geometrie - Úsečky, délka úsečky, měření - procvičování

Matematické minutovky dle vlastního tempa

AJ - "Oral course" (ústní kurz)

In the clasroom - ve třídě, slovní zásoba, jednoduché příkazy Open your book, workbook...., Sit on the chair, floor, desk..., Go to...

On the desk - na lavici, slovní zásoba

Prv - Cesta do školy - uč.str. 8, PS - str. 8

         Jsme cyklisté - uč.str. 9, PS - str. 9 

         Vycházka do okolí školy - praktické ukázky 

              

Domácí úkoly v pátek (ČJ, M, čtecí záložka) na pondělí.

 

5. ročník

ČJ - Slovo a jeho stavba, části slova, slova příbuzná, uč. str. 14 - 16, PS str. 10 - 12

Sloh - Vypravování - podle obrázků

M - Asociativní zákon pro sčítání a násobení, uč. str. 18 - 21

Geometrie - Sítě těles

Minutovky dle vlastního tempa

AJ - DÚ - v pondělí - nosíme ve čtvrtek

       U1 - People and places - slovní zásoba, opakujeme předložky, vazbu there is, there are, present simple 

              CB (učebnice) str.7-9, AB (prac.sešit) str.7-10

PŘ - Co je půda, ne hlína - uč. str. 10, PS - výběr cv. str. 6

        Nerosty - užitečná krása: nerosty kovové, uč. str. 12 - 13

VL - Rostliny a živočichové v různých oblastech - uč. str. 13 - 15, PS - výběr cv. 9 - 11

       Opakování učiva - příprava na test /dne 27.9./ uč. str. 5 - 15

I - 

Domácí úkoly v pátek (ČJ, M, čtecí záložka) na pondělí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zájmové kroužky 2018/2019

 

 

PONDĚLÍ:

13.00 - 14.00 DOUČOVÁNÍ

Mgr. Ivana Kučerová

13.00 - 14.30 ČTENÁŘSKÝ KLUB

Mgr. Ivana Kaprová

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15.15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

15.00 - 16.30 RUČNÍ PRÁCE 1x14 dní

Renáta Šimáčková

ÚTERÝ:

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

14.30 - 15.15 ZUMBA

Petra Birnhaumová

15.15 - 16.00 JÓGA 

Eliška Kazdová

STŘEDA:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

Pavlína Černá

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 VOLEJBAL

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 GYMNASTIKA + STEP

Ing. Sabina Škrabská

14.30 - 16.00 KERAMIKA 1x14 dní

Mgr. Simona Staňková

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

14.00 - 15.00 VÝTVARNÝ 

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK: