19. 11. - 23. 11. 2018

 

 

 3. ročník

ČJ  - Vyjmenovaná slova po B, str. 41 - 44, PS 28 - 31

Sloh - Vypravování, popis - škola

M - Násobení a dělení, procvičování, uč. str. 59 - 63

Geometrie -Čtverec, obdélník, mnohoúhelníky - procvičování

Matematické minutovky dle vlastního tempa

AJ - Lesson 3 - to be, kladné tvary + otázky, zápor

Prv - Test - opakování učiva - uč. str. 24 - 30

         Co tvoří neživou přírodu - uč. str. 31

         Co jsou látky - uč. str. 32, PS - str. 26     

              

Domácí úkoly v pátek (ČJ, M, čtecí záložka) na pondělí.

 

5. ročník

ČJ - Předpony s-, z-, vz-, uč. str. 32 - 34, PS str. 22 - 24

Sloh - Popis předmětu 

M - Přirozená čísla větší než milion +, -, x, :, uč. str. 56 - 57

Geometrie - Grafické sčítání a odčítání úseček

Minutovky dle vlastního tempa

AJ - DÚ - v pondělí - nosíme ve čtvrtek

       U3 Monster corner - Grammar - min.čas "to be" - was, were

       CB str.25-26, AB str.27-28

       Test - v pondělí - questions (what, where,... + present simple - př. Where does it sleep?)

PŘ - Test - opakování učiva - učeb. str. 30-35

        Země ve vzdušném obalu - uč. str. 35-36, PS - str. 17 

VL - Rakousko - uč. str. 43 - 45, PS - výběr cv. str. 26-27

       Opakování učiva - uč. str. 33-45 ( příprava na test dne 29.11.)  

Domácí úkoly v pátek (ČJ, M, čtecí záložka) na pondělí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zájmové kroužky 2018/2019

 

 

PONDĚLÍ:

13.00 - 14.00 DOUČOVÁNÍ

Mgr. Ivana Kučerová

13.00 - 14.30 ČTENÁŘSKÝ KLUB

Mgr. Ivana Kaprová

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15.15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

15.00 - 16.30 RUČNÍ PRÁCE 1x14 dní

Renáta Šimáčková

ÚTERÝ:

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

14.30 - 15.15 ZUMBA

Petra Birnhaumová

15.15 - 16.00 JÓGA 

Eliška Kazdová

STŘEDA:

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 VOLEJBAL

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 GYMNASTIKA + STEP

Ing. Sabina Škrabská

14.30 - 16.00 KERAMIKA 1x14 dní

Mgr. Simona Staňková

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

Mgr. Slávka Švejcarová

14.00 - 15.00 VÝTVARNÝ 

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 TANEČNÍ
Bc. Simona Jelínková