25.3. - 29.3. 2019

 

 

 3. ročník

ČJ  - Slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce, opakování, uč. str. 91 - 96, PS 59 - 63

Sloh - Vyprávění, radost, jaro

M - Sčítání a odčítání čísel do 1000 , uč. 3. díl, str. 11 - 13

Geometrie - Konstrukce trojúhelníku, rovnostranný trojúhelník

Matematické minutovky dle vlastního tempa

AJ - divadlo v AJ - pracovní listy, poslechy

Prv - Svaly - uč. str. 63, PS - str. 47

        Člověk roste a vyvíjí se - uč. str. 64, PS - str. 48

 

        Domácí úkoly v pátek (ČJ, M, čtecí záložka) na pondělí.

 

5. ročník

ČJ - Přídavná jména, skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích,  uč. str. 78 - 79, PS II., str. 23 - 26 

Sloh - Popis osoby, postavy

M - Nestandartní slovní úlohy, zpracování dat, zaokrouhlování čísel, geometrie, obvody a obsahy, str. 53 - 63, II. díl

Geometrie - Vzájemná poloha přímek v rovině a prostoru, mimoběžné přímky

Minutovky dle vlastního tempa

AJ - DÚ - v pondělí - nosíme ve čtvrtek

       U6 Test

       U5 - U6 Do you remember? - listening, reading, writing

       CB str.56-57

       Lazy goat - příprava na divadelní představení

PŘ - Lidské tělo - encyklopedie - ukázky, zařazení pojmů

       Test - opak. učiva - uč. str. 68-77 

VL - Druhá světová válka - uč. str. 72-74, PS - str. 47-48

       

         

Domácí úkoly v pátek (ČJ, M, čtecí záložka) na pondělí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zájmové kroužky 2018/2019

 

 

PONDĚLÍ:

13.00 - 14.00 DOUČOVÁNÍ

Mgr. Ivana Kučerová

13.00 - 14.30 ČTENÁŘSKÝ KLUB

Mgr. Ivana Kaprová

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15.15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

ÚTERÝ:

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

13.00 - 14.30 VAŘENÍ 1X14 dní

Ilona Filipová

15.15 - 16.00 JÓGA 

Eliška Kazdová

STŘEDA:

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 VOLEJBAL

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 GYMNASTIKA + STEP

Ing. Sabina Škrabská

14.30 - 16.00 KERAMIKA 1x14 dní

Mgr. Simona Staňková

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

Mgr. Slávka Švejcarová

14.00 - 15.00 VÝTVARNÝ 

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 TANEČNÍ
Bc. Simona Jelínková