11.11. - 15.11.2019

2. ročník 

Domácí úkoly: 

Prosím, aby všechny domácí úkoly byly podepsané.

ČJ - ve středu - na pátek

        Čtecí záložky - kontrolujeme v ponděli. Stále platí alespoň 10minut denně čist.

M - v pátek - na úterý

Pokud bude potřeba učivo procvičit nebo doplnit, budou DÚ i v jiné dny.

 

ČJ -  Věta, slovo a slovní význam - slova nadřazená, podřazená, souřadná

        učebnice str.39-40,  PS 1 str.19-20

        Test - slova protikladná, souznačná

        psaní - opisy, přepisy, diktát  vět. Písanka str.24-26

        čtení - čtení s poroz. - miimočítanková četba, čítanka str. 34-36

M - Počítání do 100, pojmy desítky, jednotky, porovnávame, rozkládame

      Sčítání a odčítání desítek

     Test - diktát čísel, řazení dle velikosti

      G - opakováni - bod, geom.tvary - uč.str.10

      učebnice 5 str.11-14,  minutovky str.23-24/dle indiv.tempa

P - Savci v lese, stopy zvěře, uč. str. 28 - 29, PS 28 - 29

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zájmové kroužky 2019/2020

 

 

PONDĚLÍ:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

Pavlína Černá

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ 3.,4.

13.00 - 13.45 ANGLIČTINA ZŠ 1.,2.

Pavlína Černá

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15.15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

 

ÚTERÝ:

13.00 - 14.00 VÝTVARNÝ ZŠ

Mgr. Simona Staňková

14.00 - 14.45 VÝTVARNÝ MŠ

Mgr. Simona Staňková

 

STŘEDA:

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1 x 14 dní

Mgr. Hana Jelínková

13.00 - 14.30 KERAMIKA 1x 14 dní

Mgr. Simona Staňková

14.30 - 15.15 JÓGA ZŠ, MŠ

Eliška Kazdová

 

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

14.00 - 14.45 VOLEJBAL

Lenka Hesová

14.00 - 14.45 ŠITÍ

Mgr. Ivana Kučerová

15.00 - 15.45 AEROBIK, GYMNASTIKA

Ing. Sabina Škrabská

15.45 - 16.30 TANEČNÍ

Mgr. Simona Jelínková

PÁTEK: