21.1. - 25.1.2019

2. ročník

DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ - Z pátku na pondělí, čtení každý den zapisovat na čtecí kartičky

- M -  Ze čtvrtka na pondělí

 

CO NÁS ČEKÁ

Český červený kříž (školení první pomoci pro žáky) pro nemoc odloženo

26.1. MASOPUST

 

21.1. - 25.1.2019 

ČJ - UČ str. 64-67 BĚ, PĚ, VĚ, tvary slov; začneme MĚ

       PS 2.díl str. 4

       psaní: PÍSANKA individuálně

       čtení: ČÍTANKA str. 60-63 kapitola Z CIZÍCH ZEMÍ

                Mimočítanková četba - ZÁHADA ŠKOLNÍ PŮDY

    

M - UČ 2.díl str. 34-37 Počítáme se závorkami

      GEOMETRIE str. 38-39 Tělesa

      MINUTOVKY budou i nadále děti využívat k procvičování dle svého

                         individuálního tempa a k domácím přípravám

     

PRV - PS i UČ str. 41 Můj domov

          Stále procvičujeme hodiny a digitální hodiny.

 Zájmové kroužky 2018/2019

 

 

PONDĚLÍ:

13.00 - 14.00 DOUČOVÁNÍ

Mgr. Ivana Kučerová

13.00 - 14.30 ČTENÁŘSKÝ KLUB

Mgr. Ivana Kaprová

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15.15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

15.00 - 16.30 RUČNÍ PRÁCE 1x14 dní

Renáta Šimáčková

ÚTERÝ:

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

14.30 - 15.15 ZUMBA

Petra Birnhaumová

15.15 - 16.00 JÓGA 

Eliška Kazdová

STŘEDA:

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 VOLEJBAL

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 GYMNASTIKA + STEP

Ing. Sabina Škrabská

14.30 - 16.00 KERAMIKA 1x14 dní

Mgr. Simona Staňková

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

Mgr. Slávka Švejcarová

14.00 - 15.00 VÝTVARNÝ 

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 TANEČNÍ
Bc. Simona Jelínková