20.11. - 24.11.2017

 

2. roč.

ČJ - Souhlásky měkké, tvrdé, obojetné, hlásková a slabičná stavba slova, přejatá slova

uč. str. 39 - 41, PS 24 - 25

Sloh - Zdravý jídelníček

 

M - Opakování a procvičování, přirozená čísla do 100

uč. str. 62 - 53, G - Porovnávání úseček, str. 54 - 56

Minutovky (v Minutovkách děti pracují převážně samostatně podle svého individuálního tempa)

 

PRV - PS i UČ str. 27-29 (Houby, savci v lese)

 

Domácí úkoly

PÁ ČJ + M na PO

 

 

 

4. roč.

ČJ - Vyjmenovaná slova a slova příbuzná, opakování a procvičování VS

uč. str. 44 - 47, PS 29 - 34

Sloh - Psaní dopisu

 

M - Násobení a dělění do 1000 zpaměti, jednotky času, porovnávání čísel

uč. str. 50 - 56

G - Vzory, dláždění, parketování, orientace v rovině

Minutovky - dle individuálního tempa

 

AJ - L5 What´s the weather like?

       Slovíčka - tema weather (počasí), seasons (roční období)

        PB(učebnice) str.21-22, WB (prac.sešit) str.26-27

        DÚ - ve čtvrtek, nosíme v úterý

VL -  Řeky ČR - učeb. str. 24-26, PS - str. 19-20

                                Opakování učiva - učeb. str. 19-26 = příprava na testík dne 30.11, dopor. domácí příprava

 PŘ  -  Podzim v přírodě - učeb. str. 23-25, PS - str. 11-12

 

Domácí úkoly

 

PÁ ČJ + M na PO

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zájmové kroužky 2017/2018

 

 

PONDĚLÍ:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15. 15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

 

ÚTERÝ:

13.00 - 13.45 VOLEJBAL 4., 5. roč.

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 JÓGA

Eliška Kazdová

14.30 - 15.00 ZUMBA MŠ

Petra Birnhaumová

15.00 - 15.45 ZUMBA ZŠ

Petra Birnhaumová

STŘEDA:

13.00 - 14.30 KERAMIKA ZŠ

14.30 - 15.45 KERAMIKA MŠ + 1. TŘ.

1 X14 dní

Mgr. Simona Staňková

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

15.00 - 15.45 STEP-AEROBIK

Sabina Škrabská

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

14.00 - 14.45 VÝTVARNÝ ZŠ

14.45. - 15.30 VÝTVARNÝ MŠ + 1. TŘ.

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

15.15 - 16.00 BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

Kateřina Zámyslická