25.9. - 29.9.2017

 

2. roč.

ČJ - Opakování učiva, věta, znaménka na konci věty, druhy vět, uč. str. 15 - 17, PS 9 - 11

M - Opakování učiva 1. ročníku - + - do 20,  slovní úlohy, číselné osy, pyramidy, rozklad čísel, uč. str. 18 - 20,

Minutovky (v Minutovkách děti pracují převážně samostatně podle svého individuálního tempa)

PRV - PS 10-13, UČ - 12-14 (Bezpečná cesta do školy, dopravní prostředky a značky) 

Nejen k prvouce se nám bude hodit preventivní program, který máme ve škole ve středu 27. 9.

 

Domácí úkoly

PO  ČJ na ÚT

ST M na PÁ

PÁ ČJ + M na PO

 

 

 

4. roč.

ČJ - Opakování učiva 3. ročníku, spodoba znělosti, slova příbuzná, vyjmenovaná slova, uč. str. 14 - 17, PS 12 - 15

M - Opakování učiva, násobení a dělení  jednociferného a dvojciferného čísla, uč. str. 19 - 21,

Minutovky - 3 - 5

AJ - L2 What is he doing? přítomný čas průběhový PB str.8-9, WB str.4-5

       DÚ - ve čtvrtek, nosíme v úterý

VL - 

 PŘ  - Životní podmínky rostlin a živočíchů - učeb. str. 10 -13 , PS - str. 6-7        

          Dom.úkol: opakování učiva učeb. str. 5 -13 - viz zápisový sešit/příprava na test/   

 

Domácí úkoly

 

PO  ČJ na ÚT

 

ST M na PÁ

 

PÁ ČJ + M na PO

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zájmové kroužky 2017/2018

 

 

PONDĚLÍ:

12.15 - 13.00 ANGLIČTINA

Pavlína Černá

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritch

14.30 - 15. 15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritch

 

ÚTERÝ:

13.00 - 13.45 VOLEJBAL 4., 5. roč.

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 JÓGA

Eliška Kazdová

14.30 - 15.00 ZUMBA MŠ

Petra Birnhaumová

15.00 - 15.45 ZUMBA ZŠ

Petra Birnhaumová

STŘEDA:

13.00 - 14.30 KERAMIKA ZŠ

14.30 - 15.45 KERAMIKA MŠ + 1. TŘ.

1 X14 dní

Mgr. Simona Staňková

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

15.00 - 15.45 STEP-AEROBIK

Sabina Škrabská

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

14.00 - 14.45 VÝTVARNÝ ZŠ

14.45. - 15.30 VÝTVARNÝ MŠ + 1. TŘ.

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

15.15 - 16.00 BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

Kateřina Zámyslická