12.2. - 16.2.2018

 

2. roč.

ČJ - Slabikotvorné l, r, opakování a procvičování učiva

uč. str. 72 - 75, PS 8 - 11

Sloh - Dopis

 

M - Přirozená čísla do 100, sčítání a odčítání do 100, počítání se závorkou, slovní úlohy, řetízky

uč. str. 44 - 47

G - Délka úsečky

Minutovky (v Minutovkách děti pracují převážně samostatně podle svého individuálního tempa)

 

PRV - PS i UČ str. 60 (Lidské tělo, obličej), testík - orientace v čase

 

Domácí úkoly

PÁ ČJ + M na PO

 

 

 

4. roč.

ČJ - Podstatná jména rodu ženského - skloňování

uč. str. 80 - 82, PS 48 - 49

Sloh - Vyprávění, telefonický rozhovor

 

M - Přirozená čísla do milionu, rozvinutý zápis čísla, porovnávání čísel, zaokrouhlování, slovní úlohy

uč. str. 40 - 52

G -Pravoúhlý trojúhelník - konstrukce, obvody str. 43 - 45

Minutovky - dle individuálního tempa

 

AJ - L8 What do you do in the morning? Grammar - zopak. + test (přít.čas prostý)

       L9 What does Tom do in the afternoons and in the evenings?

        PB(učebnice) str.35-36, WB (prac.sešit) str.51-52

        Test - L8

        DÚ - ve čtvrtek, nosíme v úterý

 VL - Pardubický kraj + opakování učiva, uč. str. 43 - 55 na test dne 19.2.

 PŘ  -  Les - hadi a bezobratlí, uč. str. 47 - 48, opakování učiva - uč. str. 39 - 49 na test dne 22.2.

Od 2. pololetí vlastivěda vždy v pondělí 1 hodina, přírodověda vždy ve čtvrtek - 2 hodiny.

 

Domácí úkoly

 

PÁ ČJ + M na PO

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zájmové kroužky 2017/2018

 

 

PONDĚLÍ:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15. 15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

 

ÚTERÝ:

13.00 - 13.45 VOLEJBAL 4., 5. roč.

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 JÓGA

Eliška Kazdová

14.30 - 15.00 ZUMBA MŠ

Petra Birnhaumová

14.30 - 15.15 ZUMBA ZŠ

Petra Birnhaumová

STŘEDA:

13.00 - 14.30 KERAMIKA

1 X14 dní

Mgr. Simona Staňková

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

15.00 - 15.45 STEP-AEROBIK

Sabina Škrabská

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

14.00 - 14.45 VÝTVARNÝ ZŠ

14.45. - 15.30 VÝTVARNÝ MŠ + 1. TŘ.

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

15.15 - 16.00 BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

Kateřina Zámyslická