21.5. - 25.5.2018

 

 2.ročník

ČJ - Slovní druhy - předložky

uč. str. 112 - 114, PS 33 - 34

Sloh - Encyklopedie

 

M - Násobení a dělení číslem 4, 5, 6

uč. str. 51 - 55, M 3. díl 

G - Kvádr, geometrické útvary, lomená čára

Minutovky (v Minutovkách děti pracují převážně samostatně podle svého individuálního tempa)

 

PRV - PS i UČ 66-67 (Cestování, výlety; Moje prázdniny)

 

Domácí úkoly

PÁ ČJ + M na PO

 

 

 

4. ročník

ČJ - Shoda přísudku s podmětem, stavba souvětí

uč. str. 125 - 128, PS 69 - 70

Sloh - Popis pracovní činnosti, popis osoby

 

M - Písemné dělení, zlonky, zápis zlomků

uč. str. 43 - 47, 3. díl

G -Osa úsečky, vzdálenost osy úsečky, výška těles

Minutovky - dle individuálního tempa

 

AJ -  L13 What can you do in your free time? - TEST

         PB (učeb.) str.55 - nepravidelné mn.číslo podst.jmen WB (prac.sešit) str.83-84

         Grammar - I want to....

         L14 Peter is not feeling well. PB str.55-56, WB str.85-86

         Grammar - I must x I needn ´t

         DÚ - ve čtvrtek, nosíme v úterý

 VL -  Opakování učiva - učeb. str. 90 - 97, PS  - str. 53 - 54 výběr cv., tj. příprava na test dne 28.5.

 PŘ -  Test - opakování učiva - učeb. str. 89 - 101

          Od miminka pro dědu - Dětství - učeb. str. 102 - 105, PS - str. 37 - 38 výběr cv.   

          

 

 

Domácí úkoly

 

PÁ ČJ + M na PO

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zájmové kroužky 2017/2018

 

 

PONDĚLÍ:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15. 15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

 

ÚTERÝ:

13.00 - 13.45 VOLEJBAL 4., 5. roč.

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 JÓGA

Eliška Kazdová

14.30 - 15.00 ZUMBA MŠ

Petra Birnhaumová

14.30 - 15.15 ZUMBA ZŠ

Petra Birnhaumová

STŘEDA:

13.00 - 14.30 KERAMIKA

1 X14 dní

Mgr. Simona Staňková

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

15.00 - 15.45 STEP-AEROBIK

Sabina Škrabská

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

14.00 - 14.45 VÝTVARNÝ ZŠ

14.45. - 15.30 VÝTVARNÝ MŠ + 1. TŘ.

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

15.15 - 16.00 BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

Kateřina Zámyslická