17.9. - 21.9. 20118

1. ročník:

Domácí úkoly: z českého jazyka - každé pondělí

                           z matematiky - každá středa

                           individuálně - nedodělané věci - v pátek

                           Každý den 10 minut číst. - až zavedeme čtecí záložky

ČJ - potřebujeme Živou abecedu (ŽA) a velký sešit - uvolňovací cviky

      Zvířecí kamarádi - vypravování pohádky podle obrázkové osnovy. Hláska a písmeno "s". Psaní - vodorovná, svislá čára, šikmé čáry, vlnovka

      ŽA - str. 22-31

M - potřebujeme 1.díl (s krtečkem) a minutovky 1.díl

      Počítáme do 5, čteme čísla 1-5

      Učeb. - str. 9-12, minutovky dle svého tempa str. 2-5

PRV - PRACOVNÍ UČEBNICE zelená str. 11 (Dopravní značky, Opakování - škola, doprava)

 

4. ročník:

ČJ - abeceda, spodoba - opakování, procvičování

M - DÚ - v pátek na pondělí

     Násobení jednoc. a dvojc. čísla (s 0 na místě jednotek) - uč.str. 12-13

     Násobení jednoc. a dvojc. čísla (s jednou desítkou) - uč.str. 14-17, min.str. 2-3 dle vlastního tempa

     G - úsečky - průsečík

     Test - násobení, dělení

AJ - DÚ - v pátek na úterý

       L1 Hello again! - the weather (počasí), minulý čas

        PB (učeb.) str. 4-6, WB (prac.sešit) str. 2

        Test - počasí

VL - Orientace v krajině a na mapě - uč. str. 8-9, PS - výběr cv. str. 7-9

- Rostliny a jejich části - uč. str. 14-16, PS - str. 7-8

       Živočichové a stavba jejich těla - uč. str. 17-21, PS - výběr cv. 9-11

 

 

 

 Zájmové kroužky 2018/2019

 

 

PONDĚLÍ:

13.00 - 14.00 DOUČOVÁNÍ

Mgr. Ivana Kučerová

13.00 - 14.30 ČTENÁŘSKÝ KLUB

Mgr. Ivana Kaprová

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15.15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

15.00 - 16.30 RUČNÍ PRÁCE 1x14 dní

Renáta Šimáčková

ÚTERÝ:

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

14.30 - 15.15 ZUMBA

Petra Birnhaumová

15.15 - 16.00 JÓGA 

Eliška Kazdová

STŘEDA:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

Pavlína Černá

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 VOLEJBAL

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 GYMNASTIKA + STEP

Ing. Sabina Škrabská

14.30 - 16.00 KERAMIKA 1x14 dní

Mgr. Simona Staňková

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

14.00 - 15.00 VÝTVARNÝ 

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK: