21.1. - 25.1. 2019

1. ročník:

Domácí úkoly: z českého jazyka - každé pondělí

                           z matematiky - každá středa

                           individuálně - nedodělané věci - v pátek

                           Každý den 10 minut číst.  - zapisovat na čtecí záložky

ČJ - Slabikáře a písanky 2

       Koule a boule - dvojhlásky "ou", "au". Pan Tau - vyprávění. Čteni slov se dvěma souhláskami na začátku 

       Slabikář - str. 40-43, čtecí karta č.14

       Čtení - čtecí záložky - čtení každý den

       Psaní - au, ou, A, U - písanka str.20-25, diktát slabik

M - 2.díl 

      Počítáme do 10, sčítání a odčítání do 10, porovnáváme čísla, jednoduché sl.úlohy

      Učeb. - 2.díl str. 31-32, minutovky dle svého tempa 2.díl

PRV - Pracovní učebnice ZELENÁ str. 36 Týden

 

4. ročník:

ČJ - vzory podstatných jmen - rod střední + ženský

M - DÚ - v pátek na pondělí

Přirozená čísla do milionu - rozvinutý zápis čísla, porovnávání, řazení čísel

Obvod - obvod čtverce, obdélníku - uč.str.40-45, min.do str.24 dle indiv.tempa

G - pravoúhlý trojúhelník, úhlopříčky a střed čtverce - uč.str.35

     opak.konstrukce čtverce, obdélníku

AJ - DÚ - v pátek na úterý

L7 - What is there in the flat? - dokončení - WB str.43-44

L8 - What do you do in the morning? Grammar - přít.čas prostý

       PB (učebnice) str.31-32, WB (prac.sešit) str.45-46

VL - Kraje ČR - uč. str. 48-51, PS - str. 31

- Rostliny vod a bažin - uč. str. 67-68

       Ryby a obojživelníci u vody - uč. str. 68-69, PS - str. 24

 Zájmové kroužky 2018/2019

 

 

PONDĚLÍ:

13.00 - 14.00 DOUČOVÁNÍ

Mgr. Ivana Kučerová

13.00 - 14.30 ČTENÁŘSKÝ KLUB

Mgr. Ivana Kaprová

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15.15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

15.00 - 16.30 RUČNÍ PRÁCE 1x14 dní

Renáta Šimáčková

ÚTERÝ:

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

14.30 - 15.15 ZUMBA

Petra Birnhaumová

15.15 - 16.00 JÓGA 

Eliška Kazdová

STŘEDA:

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 VOLEJBAL

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 GYMNASTIKA + STEP

Ing. Sabina Škrabská

14.30 - 16.00 KERAMIKA 1x14 dní

Mgr. Simona Staňková

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

Mgr. Slávka Švejcarová

14.00 - 15.00 VÝTVARNÝ 

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 TANEČNÍ
Bc. Simona Jelínková