25.3.- 29.3.2019

1. ročník:

Domácí úkoly: z českého jazyka - každé pondělí

                           z matematiky - každá středa

                           individuálně - nedodělané věci - v pátek

                           Každý den 10 minut číst.  - zapisovat na čtecí záložky

ČJ - Slabikáře a písanky 4

       Opak.čtení - "H, Ř, Š, G, F" - čtecí karta 28, písanka str.7

       Aprílové přeháňky - hlásky a písmena “Ď, Ť, Ň". Čtení s porozuměním, verše a písně.

       Slabikář - str. 72-75, čtecí karta č.29.

       Čtení - čtecí záložky - čtení každý den

       Psaní - ď, Ď, ť, Ť, ň, Ň - písanka č.4 - str.8-12

M - 3.díl 

      Počítání v druhé desítce - sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky - Test

      Vztahy o několik více, méně. Kilogram.

      Učeb. - 3.díl str. 29-31, minutovky dle svého tempa 2.díl

PRV - Pracovní učebnice ZELENÁ str. 59 Zelenina na jaře, 60 Stromy a keře

 

4. ročník:

ČJ - slovesa - čas přítomný a budoucí, slovesný způsob

M - DÚ - v pátek na pondělí

Pořadí výpočtů. Jednotky hmotnosti. - učeb.str.13-15, min.str.6

Písemné sčítání, odčítání do milionu - min.2.díl str.1-5 dle indiv.tempa

G - 

AJ - DÚ - v pátek na úterý

L11 I am playing football now. I play football every day.

       PB (učebnice) str.43, WB (prac.sešit) str.65

Lazy goat - příprava na divadelní představení

R2 Revision lesson 2

VL Počátky českého státu - uč. str. 79-80, PS - výběr cv. str. 39-40 

- Užitečnost zvířat pro člověka - uč. str. 83-85, PS - str. 28-29

 Zájmové kroužky 2018/2019

 

 

PONDĚLÍ:

13.00 - 14.00 DOUČOVÁNÍ

Mgr. Ivana Kučerová

13.00 - 14.30 ČTENÁŘSKÝ KLUB

Mgr. Ivana Kaprová

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15.15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

ÚTERÝ:

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

13.00 - 14.30 VAŘENÍ 1X14 dní

Ilona Filipová

15.15 - 16.00 JÓGA 

Eliška Kazdová

STŘEDA:

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 VOLEJBAL

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 GYMNASTIKA + STEP

Ing. Sabina Škrabská

14.30 - 16.00 KERAMIKA 1x14 dní

Mgr. Simona Staňková

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

Mgr. Slávka Švejcarová

14.00 - 15.00 VÝTVARNÝ 

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 TANEČNÍ
Bc. Simona Jelínková