17.6. - 21.6.2019

1. ročník:

Domácí úkoly: z českého jazyka - každé pondělí

                           z matematiky - každá středa

                           individuálně - nedodělané věci - v pátek

                           Každý den 10 minut číst.  - zapisovat na čtecí záložky

ČJ - čítanky, písankový sešit

       čtení s porozuměním - čítanka, mimočítanková četba

       čtecí záložky - vybíráme

       Psaní - opakujeme všechna písmena - opisy, přepisy, diktát 

M - 4/A díl

      Počítání v druhé desítce - sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Slovní úlohy

      Učeb. - 4/A - dokončíme, minutovky 3.díl

PRV - Opakování

 

4. ročník:

ČJ - procvičování - opakování

M - DÚ - v pátek na středu

Opakování, procvičování učiva - učebnice, min.dle indiv.tempa dokončujeme

G - rovnoběžky, kolmice, konstr.čtverce, obd.

AJ - DÚ - v pátek na úterý

L15 She must go shopping - sl.zásoba, vyjádření množství. 

VL Opakování učiva  

PŘ - Opakování učiva, praktické procvičování  

 Zájmové kroužky 2018/2019

 

 

PONDĚLÍ:

13.00 - 14.00 DOUČOVÁNÍ

Mgr. Ivana Kučerová

13.00 - 14.30 ČTENÁŘSKÝ KLUB

Mgr. Ivana Kaprová

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15.15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

ÚTERÝ:

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

13.00 - 14.30 VAŘENÍ 1X14 dní

Ilona Filipová

15.15 - 16.00 JÓGA 

Eliška Kazdová

STŘEDA:

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 VOLEJBAL

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 GYMNASTIKA + STEP

Ing. Sabina Škrabská

14.30 - 16.00 KERAMIKA 1x14 dní

Mgr. Simona Staňková

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

Mgr. Slávka Švejcarová

14.00 - 15.00 VÝTVARNÝ 

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 TANEČNÍ
Bc. Simona Jelínková