19.11. - 23.11. 20118

1. ročník:

Domácí úkoly: z českého jazyka - každé pondělí

                           z matematiky - každá středa

                           individuálně - nedodělané věci - v pátek

                           Každý den 10 minut číst. - až zavedeme čtecí záložky

ČJ - rozdáme si Slabikáře a písanky 1

       Lien a její milí - hláska a písmeno "J" - čtení trojslabičných slov s otevřenými slabikami, čtení zavřených slabik

       Slabikář - str. 16-19

       Čtení - čtecí záložky - čtení každý den - čtecí karty 6, 7

       Psaní - j, i + opakování s, l, m, p, t, e - písanka 1 str. 14-19

M - rozdáme si 2.díl 

      Počítáme do 10, sčítání a odčítání do 7, psaní č.8, porovnáváme čísla, jednoduché sl.úlohy

      Učeb. - 2.díl str. 7-10, minutovky dle svého tempa postupně dokončíme a rozdáme si 2.díl

PRV - Pracovní učebnice ZELENÁ str. 25 Příchod zimy

 

4. ročník:

ČJ - podstatná jména - mluvnické kategorie, Robinson Crusoe

M - DÚ - v pátek na pondělí

 Opakování a procvič. - uč.str.58-61, min.do str.14 dle indiv.tempa

    G - opak.vzájemná poloha přímek, kolmice, kružnice

AJ - DÚ - v pátek na úterý

       L5 What´s the weather like? - weather, seasons, přít.čas průběhový ve všech osobách

        PB (učeb.) str. 21-22, WB (prac.sešit) str. 24, 26-27

       

VL - Půda a zemědělství  - učeb. str. 29-30, PS - výběr cv. str. 22-23

  

- Opakování učiva - uč. str. 39-54 ( příprava na test dne 27.11.)

       Praktická hodina                                 

       

 Zájmové kroužky 2018/2019

 

 

PONDĚLÍ:

13.00 - 14.00 DOUČOVÁNÍ

Mgr. Ivana Kučerová

13.00 - 14.30 ČTENÁŘSKÝ KLUB

Mgr. Ivana Kaprová

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15.15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

15.00 - 16.30 RUČNÍ PRÁCE 1x14 dní

Renáta Šimáčková

ÚTERÝ:

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

14.30 - 15.15 ZUMBA

Petra Birnhaumová

15.15 - 16.00 JÓGA 

Eliška Kazdová

STŘEDA:

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 VOLEJBAL

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 GYMNASTIKA + STEP

Ing. Sabina Škrabská

14.30 - 16.00 KERAMIKA 1x14 dní

Mgr. Simona Staňková

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

Mgr. Slávka Švejcarová

14.00 - 15.00 VÝTVARNÝ 

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 TANEČNÍ
Bc. Simona Jelínková