20.5. - 24.5. 2019

1. ročník:

Domácí úkoly: z českého jazyka - každé pondělí

                           z matematiky - každá středa

                           individuálně - nedodělané věci - v pátek

                           Každý den 10 minut číst.  - zapisovat na čtecí záložky

ČJ - čítanky, písankový sešit

       "Co se děje u vody. Kouzelný les." -  čtení s porozum., čítanka str.20-26

       Čtení - čtecí záložky - čtení každý den

       Psaní - opakujeme všechna písmena - opisy, přepisy, diktát 

M - 4/A díl

      Počítání v druhé desítce - sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Metr, litr, kilogram.

      Učeb. - 4/A - str.23-26, minutovky 3.díl

      Geometrie - práce s pravítkem - str.25

PRV - str. 76,77 - Léto, les v létě 

 

4. ročník:

ČJ - řeč přímá, věta uvozovací, opakování

M - DÚ - v pátek na středu

Písemné dělení jednociferným dělitelem - procvič. - test - min.str.19-25

Něco o zlomcích, zlomky -,str.44-49

G - rovnoběžky

AJ - DÚ - v pátek na úterý

L13 What can you do in your free time? nepravidel.mn.číslo podst.jmen

PB (učebnice) str.51-54, WB (prac.sešit) str.81/9, 83-84 - dokončení - test

L14 Peter is not feeling well. - must x needn´t - uč.str.55, WB str.85

VL Test - Opakování učiva - uč. str.90-97/Habsburkové/

        Moje rodina - uč. str. 98-101, PS - str. 55  

PŘ - Člověk a jeho životní podmínky - uč. str. 93-96, PS - str. 35-36 

 Zájmové kroužky 2018/2019

 

 

PONDĚLÍ:

13.00 - 14.00 DOUČOVÁNÍ

Mgr. Ivana Kučerová

13.00 - 14.30 ČTENÁŘSKÝ KLUB

Mgr. Ivana Kaprová

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15.15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

ÚTERÝ:

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

13.00 - 14.30 VAŘENÍ 1X14 dní

Ilona Filipová

15.15 - 16.00 JÓGA 

Eliška Kazdová

STŘEDA:

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 VOLEJBAL

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 GYMNASTIKA + STEP

Ing. Sabina Škrabská

14.30 - 16.00 KERAMIKA 1x14 dní

Mgr. Simona Staňková

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

Mgr. Slávka Švejcarová

14.00 - 15.00 VÝTVARNÝ 

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 TANEČNÍ
Bc. Simona Jelínková