Využití ICT ve výuce

Logo-esf

Název projektu: Využíváme ICT ve výuce

Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0012

Příjemce: Bezpečnostně právní akademie, Plzeň, s.r.o., střední škola

Partneři: 49 základních a středních škol

Rozpočet: 27,7 mil. Kč

Realizace: listopad 2014 – červenec 2015

Obsah projektu:

Projekt se zaměřuje na vzdělávání pedagogických pracovníků (zvýšení a rozšíření kompetencí)

v oblasti používání nových ICT technologií se specifickým zaměřením na praktické využití ve výuce.

Realizací projektu dojde k prohloubení a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pedagogických

pracovníků (DVPP) a rozvoje znalostního kapitálu, vytvoření produktů pro DVPP po celé České

republice a jejich provázání na aktuální trendy v oboru ICT.

Projekt vychází z nových poznatků o učení dospělých a využívá inovační vizualizované a interaktivní

formy vzdělávání. Projekt je přímo zaměřen na průnik poznatků z teorie do praxe. Záměr projektu

vychází z výsledků řady nezávislých šetření (závěry ČŠI, EU, OECD atd.).

Projekt je rozdělen do 3 klíčových aktivit, zaměřujících se na koučink, mentoring a podporu

pedagogických a vedoucích pracovníků škol, na DVPP k integraci ICT do výuky a na evaluaci tohoto

procesu.

Hlavní výstupy:

- Přes 691 proškolených pedagogických pracovníků

- 6 vzdělávacích kurzů akreditovanýchv rámci systému DVPP:

1. Moderní trendy ve využití ICT ve výuce

2. Praktické využití dotykových zařízení ve výuce

3. ICT v oborových didaktikách

4. Základy cloudových řešení

5. Sociální sítě a online komunita

6. Rozvoj dovedností pomocí ICT

- webová platforma pro sdílení a výměnu zkušeností, studijních materiálů a e-learning

« zpět

 Zájmové kroužky 2018/2019

 

 

PONDĚLÍ:

13.00 - 14.00 DOUČOVÁNÍ

Mgr. Ivana Kučerová

13.00 - 14.30 ČTENÁŘSKÝ KLUB

Mgr. Ivana Kaprová

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15.15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

ÚTERÝ:

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

13.00 - 14.30 VAŘENÍ 1X14 dní

Ilona Filipová

15.15 - 16.00 JÓGA 

Eliška Kazdová

STŘEDA:

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 VOLEJBAL

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 GYMNASTIKA + STEP

Ing. Sabina Škrabská

14.30 - 16.00 KERAMIKA 1x14 dní

Mgr. Simona Staňková

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

Mgr. Slávka Švejcarová

14.00 - 15.00 VÝTVARNÝ 

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

Pavlína Černá

13.00 - 13.45 TANEČNÍ
Bc. Simona Jelínková