Šablony 2

Projekt
ŠABLONY 2 - ZŠ A MŠ DRUŽEC
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002125
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je zajištění personální podpory MŠ v podobě pozic chůvy. Dalšími aktivitami v rámci projektu je vzdělávání pedagogů a zajištění
volnočasových aktivit žáků ZŠ v podobě... číst dál

Využití ICT ve výuce

Název projektu: Využíváme ICT ve výuce
Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0012
Příjemce: Bezpečnostně právní akademie, Plzeň, s.r.o., střední škola
Partneři: 49 základních a středních škol
Rozpočet: 27,7 mil. Kč
Realizace: listopad 2014 – červenec 2015
Obsah projektu:
Projekt se zaměřuje na... číst dál

Výchovný poradce

Od května 2013 do konce prosince 2014 se Mgr. Hana Jelínková účastní grantového
projektu:
Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce
(CZ.1.07/1.3.48/02.0013) číst dál

Recyklohraní

Již třetím rokem je škola zapojena do projektu "Recyklohraní" , který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění odpadu  a recyklaci odpadů. Zapojte se s námi - sbíráme baterie a drobné elektrozařízení.
Pomůžete životnímu prostředí a zároveň našim dětem roste počet... číst dál

Ovoce do škol

Naše škola nově uzavřela smlouvu na dodávku ovoce školákům s firmou TES Praha, a.s.
příručka pro školy.pdf www.szif.cz číst dál

Tvorba interaktivních materiálů na I. st. ZŠ v regionu Kladno

ZŠ Velká Dobrá získala finance / celkově přes milion korun / na projekt - tvorba výukových materiálů v Kladenském regionu a jako partnery přizvala naší školu a ZŠ a MŠ Doksy. Cílem projektu je zkvalitnění počátečního vzdělávání podporou práce s interaktivními materiálky, a to zejména na... číst dál

EU peníze školám

Škola získala dotaci  v rámci projektu EU peníze školám / cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ /. Poskytnuté finance použijeme na vzdělávání pedagogických prycovníků , tvorbu  a následné využívání nových metodických materiálů. V současné době proběhla instalace interaktivnch... číst dál

Výzva 56

Logo-eu
CZ.1.07/1.1.00/561004
Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
Zahraniční jazykový kurz pro učitele
Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických ředmětů v zahraničí
Zahraničníjazykově-vzdělávací... číst dál

Mléko do škol

číst dál

 Zájmové kroužky 2017/2018

 

 

PONDĚLÍ:

12.15 - 12.45 ANGLIČTINA MŠ

12.45 - 13.30 ANGLIČTINA ZŠ

Pavlína Černá

13.45 - 14.30 SPORŤÁK II.

Mgr. Robert Fritsch

14.30 - 15. 15 SPORŤÁK I.

Mgr. Robert Fritsch

 

ÚTERÝ:

13.00 - 13.45 VOLEJBAL 4., 5. roč.

Mgr. Petra Badinová

13.45 - 14.30 JÓGA

Eliška Kazdová

14.30 - 15.00 ZUMBA MŠ

Petra Birnhaumová

14.30 - 15.15 ZUMBA ZŠ

Petra Birnhaumová

STŘEDA:

13.00 - 14.30 KERAMIKA

1 X14 dní

Mgr. Simona Staňková

13.00 - 14.30 ZDRAVOTNICKÝ 1x14 dní

Mgr. Hana Jelínková

15.00 - 15.45 STEP-AEROBIK

Sabina Škrabská

ČTVRTEK:

13.00 - 14.00 FLÉTNA

Mgr. Lada Kalmusová

14.00 - 14.45 VÝTVARNÝ ZŠ

14.45. - 15.30 VÝTVARNÝ MŠ + 1. TŘ.

Mgr. Simona Staňková

PÁTEK:

15.15 - 16.00 BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

Kateřina Zámyslická